Popis kategorie pojmu: RC modely letadel

RC modely letadel patří mezi nestarší druh rádiem řízených modelů. Níže naleznete vysvětleny všechny pojmy, které se týkají RC modelů letadel.

Akrobacie

Akrobacie je styl létání, při kterém model letadla či vrtulníku provádí náročné akrobatické obraty, jako výkruty, přemety, visení, lety na zádech, nožové lety. Akrobacie klade důraz na schopnosti pilota i stroje.

Akrobatické prvky

Mezi akrobatické prvky patří různé druhy výkrutů, rychlé přemety, lety na zádech, kolmé stoupání, visení, nožový let, souvrat, skluz, atd.

Aktivátor

Aktivátor díky zvýšení pH umožňuje rychlou polymeraci vteřinových lepidel nanesených i v silné vrstvě na nesavých površích.

Akumulátor

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání elektrické energie. Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je možné jej použít jako zdroj energie.

Anténa

Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru.

APC

APC je světoznámá značka pod kterou vyrábí americký výrobce široký sortiment kvalitních kompozitových vrtulí pro RC modely letadel a multikoptér.

ARC

ARC (Almost Ready to Cover) – připravený k potažení je označení stupně předzpracování dřevěné stavebnice modelu letadla. Jednotlivé celky modelu jsou postavené, dokončené, ale nepotažené.

ARF

ARF (Almost Ready to Fly) – téměř připraven k letu je označení stupně předzpracování stavebnice modelu letadla. Jednotlivé celky modelu jsou postavené, dokončené, potažené. Součástí balení není pohon, ani řídící elektronika.

AS3X

Stabilizace AS3X využívá MEMS senzory v přijímači, které dokáží korigovat poryvy větru, zklidňují tak let a pilot se tak může soustředit na precizní řízení RC modelu.

Balsa

Balsa je velmi lehké dřevo, které se získává z balsového stromu (Ochroma pyramidale). Díky své nízké hustotě je balsové dřevo oblíbeným materiálem pro stavbu leteckých modelů.

Baterie

Baterie je označení zdroje elektrické energie pracujícího na základě chemické reakce. Baterie se často zaměňuje s pojmem akumulátor, který lze vysvětlit jako nabíjecí baterie.

BB

BB je zkratka z anglického výrazu Ball Bearing a znamená kuličková ložiska. Nejčastěji se tato zkratka objevuje ve spojení se servy, kde charakterizuje uložení převodů do kuličkových ložisek.

Bind and Fly

Bind and Fly Basic

BNF

BNF, Bind & Fly, Bind and Fly doslova znamená „Spáruj a leť“. Je to označení modelů, které jsou dodávány v plné výbavě, se servy, pohonem, přijímačem a akumulátorem. Je potřeba je jen spárovat s Vaším vysílačem.

BNF Basic

BNF Basic doslova znamená „Spáruj a leť“. Je to označení modelů, které jsou dodávány v plné výbavě, se servy, pohonem, přijímačem, ale bez akumulátoru. Pro provoz modelu je potřeba akumulátor a vysílač.

Elapor

Z-Foam, Elapor jsou moderní pěnové materiály svými vlastnostmi ležící mezi extrudovaným polystyrénem (EPS) a expandovaným polypropylénem (EPP). Jsou tedy tuhé a současně pružné.

Frekvence

Frekvence vysílače určuje, v jakém kmitočtovém pásmu probíhá přenos dat mezi vysílačem a přijímačem.

GPS

Zkratka GPS znamená globální poziční systém. Díky systému GPS můžeme určit polohu na Zemi s absolutní přesností v řádu jednotek metrů.

Horizontální stabilizátor

Horizontální stabilizátor je stabilizační plocha na ocase letadla, která je rovnoběžná s křídlem a jejím úkolem je horizontální stabilizace letounu. Pohyblivá část je výškovka.

Kanál

Aby mohlo být současně provozováno na jedné generální frekvenci (27 MHz, 35 MHz, 40 MHz) více modelů, je nutné frekvence rozdělit na jednotlivé kanály. Kanál je určen zpravidla párem krystalů, které jsou nainstalovány ve vysílači a přijímači.

Křidélka

Křidélka jsou pohyblivé řídící plochy na odtokové hraně křídla, které jsou umístěné buď na koncích křídel, nebo jsou po celé jeho délce. Jejich vychylováním dochází k řízení modelu podle podélné osy.

Křídlo letadla

Křídlo letadla je hlavní nosná plocha, na níž se při pohybu vytváří největší část vztlaku. Je proto podstatnou částí letadel těžších než vzduch a na jeho uspořádání, tvaru, profilu i konstrukci hodně záleží.

Letadla pro pokročilé

RC modely letadel pro pokročilé piloty jsou speciálně vyvinuty s ohledem na výkon, akrobacii, preciznost řízení, nebo náročnost pilotáže, či maketovost provedení. Většinou se jedná o akrobatické modely, modely maket, speciální rychlostní modely, válečné stíhačky, jety, atd.

Letadla pro začátečníky

RC modely letadel pro začátečníky jsou speciálně vyvinuty, aby v prvé řadě svými letovými vlastnostmi a nároky na ovládání vyhovovaly co nejširší základně pilotů začátečníků. Většinou se jedná o modely elektrovětroňů, nebo cvičných hornoplošníků vybavených systémy AS3X, SAFE, SAFE+.

Letadlo

Letadlo je zařízení způsobilé létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu. RC letadlo je zmenšený dálkově ovládaný model letounu schopný bezpečného vzletu, letu a přistání.

Létání v hale

Létání v hale s RC modely je ideální výplní dlouhých zimních večerů a dnů, ve kterých klimatické podmínky neumožňují provoz běžně venku.

Létání venku

Létání s RC modely venku se provozuje hlavně v sezóně, kdy to klimatické podmínky umožňují. Běžně od dubna do konce října. Modely letadel a vrtulníků pro venkovní létání jsou již rozměrnější a také robustnější.

LiFe

Lithium-železo-fosfátový (LiFePO4) akumulátor (také označovaný „LFP“) je druh akumulátoru, konkrétně lithium-iontového, který používá jako katodového materiálu LiFePO4.

LiIon

Lithium-iontový akumulátor (zkráceně LiIon) naleznete v běžně používané ve spotřebitelské elektronice. Kvůli vysoké hustotě energie vzhledem k objemu se výborně hodí pro přenosná zařízení.

LiPol

Lithium-polymerový akumulátor (LiPol, LiPo) je nový typ elektrického akumulátoru nejen hojně používaný v RC modelech, ale i téměř ve všech osobních elektronických zařízeních (např. mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, ...)

MG

MG je zkratka z anglického výrazu Metal Gear a znamená kovové převody. Nejčastěji se tato zkratka objevuje ve spojení se servy.

Mód vysílače

Mód je označení varianty rozložení ovládacích prvků na ovládacích kniplech vysílače. Nepoužívanější v ČR a SR je Mód 1 (plyn a křidélka vpravo, výškovka a směrovka vlevo), následovaným Módem 2. Mód 3 a 4 je užívaný zřídka.

Model Match

Funkce ModelMatch zabraňuje nechtěné záměně modelů v paměti vysílače. Pokud v paměti vysílače zvolíte špatný model, přijímač nebude signál přijímat.

Modulace DSM2

DSM2 je typ modulace, které v minulosti používaly vysílače Spektrum. Modulace DSM2 je nahrazena modernější modulací DSMX.

Modulace DSMX

DSMX označuje modulaci, kterou využívají letecké modelářské soupravy Spektrum. Modulace DSMX nahrazuje původní modulace DSM2.

Multi Link

Funkce Multi Link zabezpečuje prostorově diversitní příjem signálu z vysílače v pásmu 2.4 GHz. Přijímač je tedy vybaven více anténami, které je potřeba v RC modelu vhodně umístit.

NiCd

Nikl-kadmiový akumulátor, zkráceně NiCd, je druh galvanického článku. V modelech se setkáváme s hermetizovaný články se jmenovitým napětím 1.2V.

NiMH

Nikl-metal hydridový akumulátor, zkráceně NiMH, je aktuálně nejpoužívanější druh galvanického článku. Používá se pro napájení vysílačů, přijímačů i pohonů RC modelů.

Olověný akumulátor

Pb

Gelový akumulátor je typ olověného (Pb) akumulátoru s elektrolytem ztuženým ve formě gelu; kyselina sírová je smíchána s velmi jemným skelným práškem s částicemi asi setiny velikosti cementového prachu, což způsobí zgelovatění elektrolytu.

Plošné zatížení

Plošné zatížení je poměr celkové hmotnost letadla vůči ploše nosných ploch. U modelů letadel se uvádí g/dm2. Tento parametr je důležitý vzhledem k předpokládaným letovým vlastnostem.

Plug and Play

PMD

PMD je zkratka tradiční modelářské výstavy Popradský Modelárky Deň, která se koná v první polovině roku v Popradě na Slovensku.

PNP

PNP (Plug and Play) – připoj a používej je označení hotového RC setu modelu letadla, vrtulníku, či dronu s nainstalovaným pohonem a servy. Součástí modelu není vysílač, přijímač a akumulátor.

Rozpětí křídel

Rozpětí křídel (nebo jen rozpětí) letounu je vzdálenost mezi levým a pravým koncem křídla.

RTC (Ready To Cover)

RTF

RTF (Ready to Fly) – připraven k letu je označení hotového RC setu modelu letadla, vrtulníku, či dronu s nainstalovaným pohonem, řídící elektronikou, akumulátorem a dálkovým ovladačem.

SAFE

Systém SAFE je komplexní systém, který pomáhá začátečníkům s řízením RC modelu letadla, vrtulníků nebo dronů.

SAFE Plus

Systém SAFE+ je pokročilý systém, který pomáhá začátečníkům s řízením RC modelu letadla. Díky GPS umožňuje kroužit namístě, hlídat letový prostor nebo automaticky přistát.

Směrovka

Směrovka je pohyblivá část vertikálního stabilizátoru, což je stabilizační plocha na ocase letadla, která je kolmá ke křídlu. Směrovka ovládá zatáčení (bočení) letadla.

Vertikální stabilizátor

Vertikální stabilizátor je stabilizační plocha na ocase letadla, která je kolmá ke křídlu a její pohyblivá část je směrovka.

Vrtule

Vrtule je technické zařízení, které umožňuje přeměňovat energii rotačního pohybu na tah. Čehož se u modelů letadel, vrtulníků či dronů využívá práve k pohonu a tedy letu.

Vteřinové lepidlo

Vteřinová (kyanoakrylátová) lepidla jsou díky své univerzálnosti a rychlosti práce nejpoužívanější lepidla v modelářství. Jsou ideální na prakticky všechny druhy materiálů, jako dřevo, kovy, plasty.

Výškovka

Výškovka je pohyblivá část horizontálního stabilizátoru, což je stabilizační plocha na ocase letadla, která je rovnoběžná s křídlem a jejím úkolem je horizontální stabilizace letounu.

Vztlak

Dynamický vztlak je síla, která nadnáší těleso při pohybu v plynu či kapalině. Vztlak je nezbytně důležitý pro létání – během letu působí na křídlo a letadlo tak udržuje nad zemí ve vzduchu.

Vztlakové klapky

Vztlakové klapky, anglicky flaps, jsou pohyblivá zařízení na křídle letounu, sloužící ke zvýšení vztlaku při nízkých rychlostech, zejména ve fázi vzletu, přistání a pomalých průletech.

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.