Vrtule je technické zařízení, které umožňuje přeměňovat energii rotačního pohybu na tah. Čehož se u modelů letadel, vrtulníků či dronů využívá práve k pohonu a tedy letu.

Vrtule se u modelů dělí na pevné, které používá většina motorových modelů a sklopné. Což jsou speciální vrtule používané u modelů větroňů.Dovedou se sklopit po zastavení sklopit a snižují tak aerodynamický odpor při bezmotorovém letu.

Vrtule se podle počtu listů dělí na jedno, dvoj, tří, čtyř a vícelisté. Nejčastěji se používají dvojlisté vrtule, které jsou také výrobně nejjednodušší.

Při rotaci vrtule ve vzduchu působí na každou část listu vrtule aerodynamická síla, podobně jako na křídle, tedy v důsledku rozdílu tlaků vzniklých obtékáním profilu vrtule. Každá část listu se pohybuje stejnou úhlovou rychlostí, ale díky rozdílné vzdálenosti od osy otáčení poloměru jinou obvodovou rychlostí. Proto je list zkroucen tak, aby součin obvodové rychlosti a součinitele vztlaku a tím i rozložení vztlaku po délce listu bylo stálé (tzn. směrem ke konci listu klesá úhel nastavení a mění se i profil listu).

Nejjednodušší a nejstarší vrtule byly vybroušené z jednoho bloku dřeva slepeného z několika vrstev, nejmodernější vrtule mají několik listů z kovu nebo kompozitu, které jsou namontovány do hlavy vrtule obsahující mechanismus jejich natáčení a opatřené aerodynamickým krytem. Vrtule může být připevněna přímo na klikovou hřídel motoru, nebo být připojena přes reduktor.

Modelářský pojem "Vrtule" je zařazen do těchto kategorií:

   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.