Popis kategorie pojmu: RC modely aut

RC modely aut jsou zmenšené modely aut na dálkové ovládání. Auta se vyrábějí v různých měřítkách, nejčastěji v měřítku 1:10. Mnohem vypovídající hodnotu o velikosti auta však hlavně vypovídá jeho rozměry – délka, šířka, rozvor. Pro porovnávání mezi různými značkami se proto řiďte podle skutečných rozměrů. Uvedené měřítko může být často zavádějící. RC modely aut se rozdělují podle typu použitého motoru na elektro auta nebo na spalovací auta.

Elektro RC auta jsou velmi jednoduchá na provoz, jejich nevýhodou je to, že je potřeba po každá jízdě dobít akumulátor. Tuto nevýhodu nemají RC auta poháněná spalovacím motorem, které ke svému provozu potřebují pouze správné palivo. Nevýhodou je vyšší náročnost na seřízení motoru, údržbu a v neposlední řadě zvýšený hlučnost.

Pro řízení RC modelů aut se používají výhradně volantové RC soupravy.

Aktivátor

Aktivátor díky zvýšení pH umožňuje rychlou polymeraci vteřinových lepidel nanesených i v silné vrstvě na nesavých površích.

Akumulátor

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání elektrické energie. Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je možné jej použít jako zdroj energie.

Anténa

Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru.

ARR

ARR (Almost Ready to Run) – téměř připraven k jízdě je označení stupně předzpracování stavebnice modelu auta či lodě. Jednotlivé celky modelu jsou postavené, dokončené. Součástí balení není pohon, ani řídící elektronika.

Baterie

Baterie je označení zdroje elektrické energie pracujícího na základě chemické reakce. Baterie se často zaměňuje s pojmem akumulátor, který lze vysvětlit jako nabíjecí baterie.

BB

BB je zkratka z anglického výrazu Ball Bearing a znamená kuličková ložiska. Nejčastěji se tato zkratka objevuje ve spojení se servy, kde charakterizuje uložení převodů do kuličkových ložisek.

Bind and Drive

BND

BND (Bind and Drive) – spáruj a jeď je označení hotového RC setu modelu auta, motorky, či lodě, který je dodávány v plné výbavě, se servy, pohonem, přijímačem a akumulátorem. Je potřeba je jen spárovat s Vaším vysílačem.

Frekvence

Frekvence vysílače určuje, v jakém kmitočtovém pásmu probíhá přenos dat mezi vysílačem a přijímačem.

Kanál

Aby mohlo být současně provozováno na jedné generální frekvenci (27 MHz, 35 MHz, 40 MHz) více modelů, je nutné frekvence rozdělit na jednotlivé kanály. Kanál je určen zpravidla párem krystalů, které jsou nainstalovány ve vysílači a přijímači.

LiFe

Lithium-železo-fosfátový (LiFePO4) akumulátor (také označovaný „LFP“) je druh akumulátoru, konkrétně lithium-iontového, který používá jako katodového materiálu LiFePO4.

LiIon

Lithium-iontový akumulátor (zkráceně LiIon) naleznete v běžně používané ve spotřebitelské elektronice. Kvůli vysoké hustotě energie vzhledem k objemu se výborně hodí pro přenosná zařízení.

LiPol

Lithium-polymerový akumulátor (LiPol, LiPo) je nový typ elektrického akumulátoru nejen hojně používaný v RC modelech, ale i téměř ve všech osobních elektronických zařízeních (např. mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, ...)

MG

MG je zkratka z anglického výrazu Metal Gear a znamená kovové převody. Nejčastěji se tato zkratka objevuje ve spojení se servy.

Model Match

Funkce ModelMatch zabraňuje nechtěné záměně modelů v paměti vysílače. Pokud v paměti vysílače zvolíte špatný model, přijímač nebude signál přijímat.

Modulace DSM2

DSM2 je typ modulace, které v minulosti používaly vysílače Spektrum. Modulace DSM2 je nahrazena modernější modulací DSMX.

Modulace DSMR

Modulace Spektrum DSMR je nová modulace, která se používá pro RC soupravy řídící pozemní modely, tedy dálkové ovládané modely aut a lodí.

Multi Link

Funkce Multi Link zabezpečuje prostorově diversitní příjem signálu z vysílače v pásmu 2.4 GHz. Přijímač je tedy vybaven více anténami, které je potřeba v RC modelu vhodně umístit.

NiCd

Nikl-kadmiový akumulátor, zkráceně NiCd, je druh galvanického článku. V modelech se setkáváme s hermetizovaný články se jmenovitým napětím 1.2V.

NiMH

Nikl-metal hydridový akumulátor, zkráceně NiMH, je aktuálně nejpoužívanější druh galvanického článku. Používá se pro napájení vysílačů, přijímačů i pohonů RC modelů.

Olověný akumulátor

Pb

Gelový akumulátor je typ olověného (Pb) akumulátoru s elektrolytem ztuženým ve formě gelu; kyselina sírová je smíchána s velmi jemným skelným práškem s částicemi asi setiny velikosti cementového prachu, což způsobí zgelovatění elektrolytu.

PMD

PMD je zkratka tradiční modelářské výstavy Popradský Modelárky Deň, která se koná v první polovině roku v Popradě na Slovensku.

PND

PND (Plug and Drive) – připoj a jeď je označení hotového RC setu modelu auta, motorky, či lodě s nainstalovaným pohonem a servy. Součástí modelu není vysílač, přijímač a akumulátor.

RTR

RTR (Ready to Run) – připraven k jízdě je označení hotového RC setu modelu auta či lodě s nainstalovaným pohonem, řídící elektronikou, akumulátorem a dálkovým ovladačem.

Vteřinové lepidlo

Vteřinová (kyanoakrylátová) lepidla jsou díky své univerzálnosti a rychlosti práce nejpoužívanější lepidla v modelářství. Jsou ideální na prakticky všechny druhy materiálů, jako dřevo, kovy, plasty.

   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.