Vybrané zboží žádejte vždy v prvé řadě ve Vaší modelářské prodejně. Pokud neuspějete, obraťte se s důvěrou na nás. Objednávky můžete provádět pomocí internetových stránek, telefonicky, e-mailem.

Zboží lze nově zakoupit v naší podnikové prodejně.

Zboží je standardně zasíláno poštou na dobírku Balíkem do ruky nebo Balíkem na poštu České pošty. Zásilky na Slovensko jsou realizovány kurýrní službou DPD. Jiný způsob odběru včetně osobního odběru je možný pouze po dohodě s pracovníkem firmy ASTRA, spol. s r.o.

Obchodní podmínky maloobchodního prodeje

I. Obecná ustanovení

 1. Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.Realizace objednávky je podmíněna souhlasem s obchodními podmínkami.
 2. V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je kupující kontaktován elektronickou poštou, telefonem.
 3. Pokud není u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová z důvodu přidání nového sortimentu, kupující je oprávněn se o ceně informovat. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu.
 4. Při internetovém nákupu zboží má kupující právo bez udání důvodu toto zboží vrátit ve lhůtě do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat vrácení peněz nebo jiné zboží. Podmínky jsou zpracovány viz Kapitola III. Právo vrácení zboží bez udání důvodu.
 5. Ceny za zboží jsou uvedeny včetně 21% DPH. Recyklační poplatek PHE je již zahrnut v ceně.

II. Platba za zboží a dodací podmínky

 1. Zda je zboží skladem si můžete zjistit na internetových stránkách www.astramodel.cz. Pokud není uveden termín dodání nebo zboží není skladem, můžeme Vás na základě Vašeho dotazu e-mailem nebo telefonicky informovat. Termíny dodání jednotlivých zastoupených výrobců jsou obvykle do 14 dnů. Denní expedice jsou uzavírány ve 14:00 hodin. Potvrzené objednávky po 14:00 hodině budou zařazeny do expedice následující pracovní den. Dodací přepravní lhůtu je dále nutné posuzovat jen jako orientační (viz obchodní podmínky přepravních společností). Při zasílání zboží v rámci České republiky prostřednictvím DPD nebo České pošty je dodací lhůta zpravidla následující pracovní den. Při zasílání zboží na Slovensko prostřednictvím kurýrní služby DPD je dodaní zpravidla následující pracovní den. Zboží podléhající ADR přepravě (raketové motory a palivo) je zasíláno v samostaném balíku společností TOPTRANS, doba dodání je zpravidla do dvou pracovních dnů.
 2. Položky se slevou je možné objednat pouze do výše aktuálního stavu skladu.
 3. Zboží je placeno při převzetí dobírkou. Jiný způsob úhrady je možný pouze po dohodě s pracovníkem firmy ASTRA, spol. s r.o.
 4. K ceně zboží jsou účtovány expediční poplatky za každý jednotlivý balík - viz následující tabulky.
  Expediční poplatky Česká republika - Česká pošta - Balík do balíkovny
  mimo ADR přepravu
  Max. rozměr balíkuCena bez dobírkyCena s dobírkou
  (cm)(včetně DPH)(včetně DPH)
  50 x 50 x 70 cm69,00 Kč99,00 Kč
  Expediční poplatky Česká republika - Česká pošta - Balík na poštu
  mimo ADR přepravu
  Délka nejdelší strany balíkuCena bez dobírkyCena s dobírkou
  (cm)(včetně DPH)(včetně DPH)
  0-100 cm139,00 Kč169,00 Kč
  Nad 100 cm169,00 Kč199,00 Kč
  Expediční poplatky Česká republika - DPD a Česká pošta - Balík do ruky
  mimo ADR přepravu
  Délka nejdelší strany balíkuCena bez dobírkyCena s dobírkou
  (cm)(včetně DPH)(včetně DPH)
  0-100 cm159,00 Kč189,00 Kč
  Nad 100 cm189,00 Kč219,00 Kč
  Expediční poplatky Česká republika - TOPTRANS
  ADR přeprava (raketové motory a palivo)
  Hmotnost balíkuCena bez dobírkyCena s dobírkou
  (kg)(včetně DPH)(včetně DPH)
  0-4,99180,00 Kč210,00 Kč
  5,00-14,99270,00 Kč300,00 Kč
  15,00-30,00390,00 Kč420,00 Kč
  Expediční poplatky Slovensko - DPD
  mimo ADR přepravu
  Hmotnost balíkuCena bez dobírkyCena s dobírkou
  (kg)(včetně DPH)(včetně DPH)
  0,00-14,999,90 €12,90 €
  15,00-31,5011,90 €14.90 €
  Expediční poplatky Slovensko - TOPTRANS
  ADR přeprava (raketové motory a palivo)
  Hmotnost balíkuCena bez dobírkyCena s dobírkou
  (kg)(včetně DPH)(včetně DPH)
  0-4,999.90 €11.90 €
  5,00-14,9914.50 €16.50 €
  15,00-30,0021.70 €23.70 €
 5. Pro zákazníky z ostatních zemí. Pro zásilky do ostatních zemí mimo Českou a Slovenskou republiku je expediční poplatek kalkulován firmou ASTRA, spol. s r.o. dle zvoleného typu přepravy.
 6. Za případné nedostatky v poskytovaných dopravcem neneseme zodpovědnost.

III. Právo vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Kupující má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží.
 2. Toto právo má kupující ve lhůtě 14 kalendářních dnů po obdržení (převzetí) zboží objednané přes internet, nebo jiným elektronickým komunikačním médiem. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím.
 3. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště, nebo PPL, případně jinému dopravci) nebo přímo prodávajícímu. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Peníze za zboží včetně zaplacených expedičních poplatků účtovaných při přepravě od prodávajícího kupujícímu budou kupujícímu vráceny převodem na jeho bankovní účet, případně jiným způsobem dle dohody s pracovníkem firmy ASTRA, spol. s r.o., a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě by mělo být vrácené zboží a obal pokud možno nepoužité, nepoškozené, čisté. Pokud je na obalu zboží bezpečnostní samolepka, přelepka, či pečeť, tato by měla být nepoškozená. Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Dále doporučujeme přiložit vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je logické, že zakoupené zboží si vyzkoušíte, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 7. Následující zboží nelze ze zákona vrátit a spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy zejména pokud se jedná:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

IV. Reklamace

 1. Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
 2. Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - České pošty, DPD, PPL, nebo jiných a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
 5. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 6. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující by měl předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Oznámení o zjištěných vadách doporučujeme kupujícímu učinit písemně do reklamačního formuláře a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 z.č. 634/1992 Sb. po dohodě s kupujícím prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.
 7. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
 8. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího, ale pouze do výše minimálních prokazatelných nákladů na přepravu a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
 9. Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, bude o tom kulijící neprodleně obeznámen a po odsouhlasení hradí náklady na posouzení a opravu výrobku kupující. Sazby za mimozáruční opravy jsou uvedeny v odstavci V. Servisní podmínky.
 10. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem.
 11. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená bylo převzáno zboží a prokázáno právo na uplatnění reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem a běžným opotřebením.
 12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

V. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VI. Servisní podmínky

 1. Servisními podmínkami se řídí mimozáruční a pozáruční práce vykonávané na zboží.
 2. Cena za provedené servisní práce je stanovena na 800 Kč/hodinu včetně DPH (nebo 30 EUR včetně DPH pro zákazníky ze zahraničí). Cena je účtována za každých započatých 15 minut práce. Cena za náhradní díly a spotřebovaný materiál (palivo, oleje, atd.) se řídí aktuální cenou zveřejněnou v platném ceníku a je uvedena na internetových stránkách firmy ASTRA, spol. s r.o.. Pokud není u produktu uvedena cena, nebo je cena nulová z důvodu přidání nového sortimentu, zákazník má právo se o ceně informovat. Servis firmy ASTRA, spol. s r. o. je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu.
 3. K průvodnímu dopisu je potřeba přiložit vyplněný servisní formulář.
 4. Po přijetí zboží do opravy je provedena diagnostika závady a zákazník je informován o předběžné ceně opravy. Předběžná cena opravy zahrnuje cenu za počáteční diagnostiku závady, cenu za náhradní díly, cenu za předpokládaný čas servisní práce a cenu za případnou expedici zboží zákazníkovi. Zákazník je povinen se bez prodlení vyjádřit k dalšímu postupu.
 5. V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi, nebo po fázi diagnostiky závady před vlastním zahájením opravy, bude požadována úhrada za poskytnutou službu, tj. diagnostiku závady ve výši minimálně 160,00 Kč včetně DPH (nebo minimálně 6,40 EUR včetně DPH pro zákazníky se zahraničí) v závislosti na čase stráveném diagnostikou závady. Dále budou účtovány náklady na případnou expedici zboží zákazníkovi.
 6. V případě, že se v průběhu opravy vyskytnou další nepředpokládané závady, vyhrazuje si firma Astra spol. s r. o. právo na překročení předběžné ceny opravy o hodnotu převyšující předběžnou cenu maximálně o 10%. V případě, že překročení předběžné ceny z výše uvedeného důvodu překračuje hodnotu 10% předběžné ceny, je zákazník o navýšení ceny informován a je povinen se bez prodlení vyjádřit k dalšímu postupu.
 7. Na veškeré servisní práce se poskytuje záruční doba 6 měsíců.
 8. Náklady na expedici zboží hradí zákazník.
 9. Po skončení opravy je zboží zasláno zákazníkovi přepravní službou formou dobírky, pokud není dohodnuto jinak. Případně je možná platba v hotovosti při osobním převzetí zboží přímo ve firmě ASTRA spol s r. o.

VII. Výprodej

 1. V sekci „Výprodej“ jsou nabízeny položky, které se doprodávají, nebo které se nějakým způsobem liší od standardu. Většinou se bude jednat o zcela nové a nepoužité zboží. Budou zde nabízeny položky, které byly rozbaleny a použity na výstavách nebo předváděcích akcích. Dále bude nabízeno zboží, které má poškozený obal, či případně jiné drobné poškození. Kompletní informace budou vždy detailně popsány v odstavci „Důvod výprodeje“.
 2. Na zboží se vztahuje běžná záruční doba, není-li uvedeno jinak.
 3. Výprodejové zboží je prodáváno za zvýhodněnou cenu, která je uvedena u položky.
 4. Výprodej platí pouze do vyprodání zásob.

VIII. EET - informační povinnost poplatníka dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

 1. Elektronická evidence tržeb je prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IX. Ochrana osobních údajů a soubory Cookies

 1. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů naleznete zde.
 2. Informace o používání Cookies naleznete zde.
   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšická 2589, Uherský Brod, Česká republika.