Létání s modely venku se provozuje hlavně v sezóně, kdy to klimatické podmínky umožňují. Běžně od dubna do konce října. Samozřejmě modely je možné v omezené míře provozovat i v zimě, ale je potřeba vše provozovat s rozumem. Zpravidla se létá na modelářských letištích, o které se starají modelářské kluby, nebo na jiných vhodných místech, v dostatečné vzdálenosti od obydlí a veřejných prostranství, případně ochranných pásem. Důležité je, aby bylopravdu dostatečný prostor pro létání, bez blízkých stromů, nebo jiných překážek. Venkovní RC modely letadel, vrtulníků bývají rozměrnější, jelikož se předpokládá létání ve větších vzdálenostech. Rozměr letadla také hraje roli v nárocích na pilotáž. U běžných modelů platí, že čím větší model, tím plynulejší let a příjemnější řízení a menší vliv na povětrnostní vlivy. Dnes jsou k dispozici stabilizační systémy, jako například systém AS3X, které právě tyto vlivy úspěšně eliminují a zklidňují let. Další doménou venkovního létání je také použití spalovacích motorů (se žhavící svíčkou, nebo benzínových) pro pohon modelů.

Modelářský pojem "Létání venku" je zařazen do těchto kategorií:

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.