Blog » Stabilizační systém SAFE Select pro RC modely letadel

V tomto článku chceme blíže popsat možnosti nové technologie SAFE Select, se kterou se můžete stále častěji setkat v nových RC modelech letadel od Horizon Hobby. Cílem technologie SAFE Select je umožnit snazší řízení RC modelů letadel začátečníkům. SAFE Select kombinuje klasickou stabilizaci AS3X a dále jednoduché řízení SAFE pro začátečníky.

Výhody systému SAFE Select:

 • Díky systému SAFE mohou RC modely letadel řídit začátečníci.
 • Systém SAFE jde trvale vypnout a model letadla ovládat tak, jak jste zvyklí. Tato možnost je vhodná pro pokročilé piloty.
 • Systém SAFE lze vypnut a zapnout během letu pomocí volného kanálu vysílače. Tím je usnadněn přechod na plnohodnotné řízení.
 • Nedílnou součástí je stabilizační systém AS3X. AS3X kompenzuje poryvy větru, turbulence, usnadňuje létání ve větrných podmínkách.
 • Stabilizační AS3X systém je uživatelsky nastavitelný. Aplikací Spektrum Programmer můžete upravit parametry stabilizace podle stylu Vašeho létání.

Nyní se podrobněji zaměřme na všech 5 výhod

1. Sytém SAFE usnadňuje řízení RC modelů letadel začátečníkům

Systém SAFE automaticky srovná RC model letadla do vodorovného letu, pokud jsou ovladače výškovky, směrovky a křidélek v neutrální pozici. Dále jsou omezeny maximální náklony, pilot nemůže uvést model např. do vývrtky.

2. Systém SAFE je volitelný

Způsobem párování se definuje, zda chcete systém SAFE používat či nikoliv. Na obrázku 1 resp. 2 je naznačen způsob párování se zapnutým, resp. vypnutým systémem SAFE.

SAFE Select
Obrázek 1: Párování se zapnutým systémem SAFE
(Párovací propojka se z přijímače vypojí před uvedením vysílače do režimu párování)
SAFE Select
Obrázek 2: Párování s vypnutým systémem SAFE
(Párovací propojka se z přijímače vypojí až po skončení párovacího procesu)

3. SAFE lze vypnout i zapnout během letu

Pokud jste začátečník a naučili jste se model letadla bezpečně ovládat v režimu SAFE, je čas model vyzkoušet plnohodnotně řídit bez asistence systému SAFE. Systém SAFE je možné zapnout a vypnout během letu, takže pokud se v plnohodnotném způsobu řízení dostanete do problémů, stačí systém SAFE zapnout a pokračovat v řízení s asistencí systému SAFE.

Systém SAFE lze zapnout a vypnout volným kanálem vysílače. Model musí být spárován v režimu se zapnutým systémem SAFE, viz Obrázek 1. Způsob přiřazení řídícího kanálu vysílače je naznačen na obrázku 3.

SAFE Select
Obrázek 3: Přiřazení přepínače pro zapnutí / vypnutí systému SAFE
(Ovladače vysílač přesuňte do spodních vnitřních rohů a 5x tam a zpět (tj. celkem 10x) přepněte přepínač volného kanálu vysílače)

4. AS3X stabilizace pro větší jistotu řízení

Díky systému AS3X můžete s RC modely letadel létat s vyšší jistotou při větrném počasí. Elektronika řádově 100x za sekundu vyhodnocuje pohyb modelu a vhodnými zásahy do kormidel modelu udržuje konstantní směr letu. Na obrázku 4 je uveden příklad reakce stabilizace AS3X na naklopení modelu.

SAFE Select
Obrázek 4: Příklad reakce stabilizace AS3X při naklopení modelu směrem doleva

5. Nastavitelná parametry stabilizace AS3X

Vývojáři společnosti Horizon Hobby nastavili parametry stabilizačního systému AS3X tak, aby vyhovoval většině uživatelů. Pokud vám nastavení stabilizace nevyhovuje, můžete si parametry přenastavit. Pro změnu nastavení parametrů stabilizace doporučujeme používat aplikaci pro počítače Spektrum Programmer s USB kabelem (objednací číslo SPMA3065).

Aplikace Spektrum Programmer
Obrázek 5: Úvodní obrazovka z programu Spektrum Programmer

Více o možnostech nastavení AS3X přijímače s technologií SAFE Select naleznete v dalším článku Nastavení RC přijímačů se systémem SAFE Select

Související články:

 1. Přehled stabilizačních systémů pro RC modely letadel
 2. Stabilizační systém AS3X pro RC modely letadel
 3. Stabilizační systém SAFE pro RC modely letadel
 4. Stabilizační systém SAFE Select pro RC modely letadel
 5. Stabilizační systém SAFE Plus pro RC modely letadel
 6. Nastavení RC přijímačů SAFE Select
 7. Příklady k systému SAFE Select a stabilizaci AS3X

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 14. 2. 2018. Poslední úprava proběhla 14. 2. 2018.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.