Blog » Přehled stabilizačních systémů pro RC modely letadel

Se stabilizačními systémy na bázi MEMS senzorů se dneska setkáváme téměř všude – od automobilů, spotřební elektroniku, hračky a v neposlední řadě i v RC modelech letadel.

Společnost Horizon Hobby uvedla na trh v roce 2012 první mikro RC modely letadelMikro Beast se stabilizací AS3X, díky které bylo možné s tímto dvoulošníkem modelem létat i venku za mírného větru. Od roku 2012 byly stabilizační systémy postupně zdokonalovány a přizpůsobeny reálným potřebám modelářů – jak začátečníkům, tak i pokročilým pilotům.

Přehled funkcí a parametrů jednotlivých stabilizačních systémů

Aktuálně se můžete setkat se 4 typy stabilizací:

pyramida stabilizací
 • AS3X zjednodušuje řízení ve větrném počasí.
  Používá se zejména u menších RC modelů letadel, které jsou velmi citlivé na poryvy či turbulence. Více o stabilizaci AS3X naleznete v článku Stabilizační systém AS3X
 • SAFE umožňuje začátečníkům řídit plnohodnotné modely.
  Chcete vyzkoušet řízení modelů letadel – tak právě pro vás jsou určeny modely se systémem SAFE. Modely jsou svojí koncepcí primárně určeny pro začínající piloty, modely jsou pomalé s nízkým plošným zatížením. Více informací naleznete v článku Stabilizační systém SAFE.
 • SAFE Select je nadstavbou systému SAFE.
  Jak už samotný název napovídá, můžete si určit, zda chcete systém SAFE použít nebo ne. Více informací naleznete v článku Stabilizační systém SAFE Select.
 • SAFE Plus je nadstavbou systému SAFE.
  Díky vestavěnému výškoměru, kompasu a GPS senzoru model umí sám přistát, dále je omezena maximální vzdálenost od místa startu. Více informací naleznete v článku Stabilizační systém SAFE Plus.

V tabulce 1 jsou přehledně uvedeny obecné funkcionality jednotlivých stabilizačních systémů.

 • Samonivelace: Po přesunutí pák vysílače do neutrálu se model letadla automaticky srovná (při aktivním systému SAFE).
 • Omezení náklonů: Není umožněno, aby model letadla přešel např. do vývrtky (při aktivním sysému SAFE)
 • Režim Panika: Přiřazeným tlačítkem se model letadla uvede do vodorovného letu.
 • Virtuální plot: RC model letadla bude létat ve vyhrazeném prostoru tak, abyste měli model na dohled.
 • Automatické přistání: RC model letadla přistane sám na místo startu.
 • Automatické kroužení: Při ztrátě signálu, poklesu napětí baterie či vašim pokynem model letadla bude kroužit na místě.
Tabulka 1: Přehled funkcí stabilizačních systémů Horizon Hobby
Typ stabilizaceAS3XSAFESAFE SelectSAFE+
Samonivelace
Omezení náklonů
Režim panika
Virtuální plot
Automatické přistání
Automatické kroužení

V tabulce 2 jsou uvedeny parametry jednotlivých stabilizačních systémů Horizon Hobby.

Tabulka 2: Přehled parametrů
Typ stabilizaceAS3XSAFESAFE SelectSAFE+
Diferenciální zisk
Proporcionální zisk
Kalibrace při zapnutí
Letové režimy3323
Nastavitelný zisk a priorita stabilizaceOmezeně
Uspořádání křídelOmezeně
Programovatelní mixyOmezeně
Orientace přijímače
Nastavení subtrimu, reverzů, koncových bodů
Konfigurace portů přijímače, Fail-Safe
Nastavitelný zisk přes vysílač

FAQ - Často kladené dotazy

 1. Otázka: Přijímač se chová, jako by nebyl spárovaný
  Odpověď: Všechny RC modely se stabilizacemi SAFE, SAFE+ nebo SAFE Select musí být při zapnutí orientovány podvozkem směrem dolů a musí zůstat v klidu několik sekund. Během této doby se provádí kalibrace MEMS senzoru v přijímači. Jakmile je kalibrace provedena, na přijímači se rozsvítí LED.
 2. Otázka: Na modelu omezeně funguje řízení, např. výškovka se nepohybuje dolů.
  Odpověď: Příčinou tohoto chování je aktivace režimu Panika (pouze modely se systémem SAFE). Nejčastěji je problém nastavení reverzu na kanálu č. 6 (AUX1).
 3. Otázka: Při provádění kontroly AS3X stabilizace nejsou patrné pohyby kormidel modelu letadla.
  Odpověď: Příčiny mohou být 2.
  • Pokud se jedná o čistě AS3X stabilizaci, pak mohou být pohyby kormidel hlavně u malých modelů pouze nepatrné a dále trvají pouze krátkou chvilku. V tomto případě se doporučujeme sledovat pohyb pák serv, který je obvykle lépe čitelný.
  • Stabilizace AS3X a SAFE se aktivuje až po prvotním přidání plynu – vyžadována je výchylka minimálně 25%. Až poté bude stabilizace funkční (až do okamžiku vypnutí přijímače).
 4. Otázka: Mohu přijímač s technologií SAFE použít i do jiných modelů?
  Odpověď: Ano, ale není to obecně doporučeno. Je potřeba si uvědomit, že software přijímačů je vždy vyladěn vždy pro konkrétní typ modelu. Pokud se tak rozhodnete, je nutné mít přijímač nakonfigurován tak, abyste mohli během letu v případě problémů se stabilizačním systémem sami plně převzít řízení.
 5. Otázka: Aplikace pro chytré telefony a tablety se systémem Android po zapnutí „spadne“.
  Odpověď: Nejčastější problém je v tom, že aplikace není v aktuální verzi. Pro propojení přijímače s chytrým telefonem/tabletem doporučujeme používat USB propojovací kabel SPMA3065 nebo bezdrátový Bluetooth modul SMPBT1000. Výrobce bohužel nemůže garantovat 100% funkčnost aplikace na všech zařízeních s operačním systémem Android – na trhu je enormní množství výrobců a verzí Androidu.
 6. Otázka: Mohu přidat systém SAFE (samonivelaci) do volně prodávaných přijímačů AR636?
  Odpověď: Systém SAFE je velmi komplikovaný systém. Z tohoto důvodu výrobce neumožňuje nastavit do přijímače AR636 funkcionalitu SAFE. Jedinou možností je do přijímače AR636 nahrát hotové nastavení pro vybrané modely.
 7. Otázka: Po připojení přijímače k aplikaci Spektrum Programmer nebyl přijímač rozpoznán.
  Odpověď: Možnost připojení přijímačů k počítači je možná pouze novějších modelů – uvedených na trh v roce 2017. Přijímače ve starých modelech, jako např. SU-29 Gen 1, Hobbyzone Corsair a podobně nelze k počítači připojit.
 8. Otázka: je lepší nastavit dvojí výchylky ve vysílači nebo AS3X přijímači?
  Odpověď: Záleží, jaký vysílač používáte.
  • Pokud používáte programovatelný vysílač, doporučujeme tyto parametry nastavit ve vysílači.
  • Pokud používáte jednoduchý vysílač DXe, pak spíše doporučujeme tyto parametry nastavit v přijímači.
 9. Otázka: Který přepínač mohu použít pro aktivaci systému SAFE u přijímačů SAFE Select?
  Odpověď: Systém SAFE lze aktivovat kterýmkoli volným kanálem v rozsahu 5 až 9. Důležité je splnit tyto podmínky:
  • Daný přepínač byl přiřazen k jakémukoliv volnému kanálu. Např. u modelu Grumman F4F Wildcat, který nemá klapky ani podvozek, je možné použít hned 5. kanál, u komplexnějších modelů se zatahovacím podvozkem (kanál č. 5) či klapkami (kanál č. 6) musí být použit minimálně 7. kanál.
  • Přijímač musí spárován v režimu SAFE.
  • Je třeba provést přiřazovací proceduru – kniply vysílače se přesunou do vnitřních spodních rohů a 5x tam a zpět se přepne přepínačem.
 10. Otázka: Jaký je rozdíl mezi absolutním a relativním ziskem?
  Odpověď: U parametrů stabilizaci si můžete vybrat buď absolutně, nebo relativně definovanou hodnotu. Relativně nastavené hodnoty lze „ladit“ v průběhu letu pomocí programovatelných vysílačů – menu AS3X ve vysílači.
 11. Otázka: K čemu slouží letové režimy v přijímači?
  Odpověď: Letové režimy mají totožný význam jako letové režimy ve vysílači. V jednotlivých letových režimech můžete definovat parametry stabilizace, exponenciály či dvojí výchylky. Volba letového režimu závisí na výchylce přiřazeného kanálu, nejčastěji kanálu č. 5. Dokonce můžete mít vyhrazen jeden letový režim bez stabilizace.
 12. Otázka: Jaké jsou doporučené hodnoty stabilizace, jak nastavovat hodnoty stabilizace? Odpověď: Doporučujeme najít podobný model a použít obdobné hodnoty. Pokud podobný model nenajde, začněte zisky nastavovat od minimálních hodnot. Hodnoty postupně zvyšujte do doby, než bude model náchylný k zakmitávání. Poté hodnoty zisků přiměřeně snižte. V přijímači doporučujeme nastavit 3 letové režimy – jeden letový režim bez stabilizace a ostatní dva s různě nastavenými hodnotami pro experimentování.

Související články:

 1. Přehled stabilizačních systémů pro RC modely letadel
 2. Stabilizační systém AS3X pro RC modely letadel
 3. Stabilizační systém SAFE pro RC modely letadel
 4. Stabilizační systém SAFE Select pro RC modely letadel
 5. Stabilizační systém SAFE Plus pro RC modely letadel
 6. Nastavení RC přijímačů SAFE Select
 7. Příklady k systému SAFE Select a stabilizaci AS3X

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 14. 2. 2018. Poslední úprava proběhla 14. 2. 2018.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.