Blog » Telemetrie pro Traxxas X-Maxx 8S

X-Maxx_upgrade

Rozšíření telemetrie pro X-Maxx 8s

Nejnovější verze aplikace Traxxas Link App umožňuje majitelům X-Maxx 8S upgradovat regulátor VXL-8s, aby poskytoval nové funkce měření telemetrie v reálném čase. Model VXL-8 byl navržen s ohledem na tuto schopnost a budoucí aktualizace odemknou ještě více možností. Vše, co potřebujete, je bezdrátový modul, který přidá tyto nové vzrušující funkce. Není potřeba žádné další snímače.

Přehled funkcí telemetrie po upgradu

  • Rychlost
  • Otáčky
  • Napětí baterie
  • Teplota regulátoru
  • Maximální rychlost

Telemetrie v reálném čase

Návod na upgrade

Při aktualizacích doporučujeme přepnout telefon / tablet do režimu Letadlo.

Budete potřebovat bezdrátový modul nainstalovaný ve vysílači, přes který provede aktualizaci. Než začnete s aktualizací, podepřete vozidlo tak, aby se kola nedotýkala země. Zapněte vysílač, poté vozidlo a spusťte aplikaci Traxxas Link. Ověřte, zda máte verzi 5.7.0 aplikace Traxxas link nebo novější. Verzi aplikace lze zjistit v aplikaci pod ikonou "Support" a "About". Dále zkontrolujte, jestli X-Maxx 8S je vybrané vozidlo. Pokud nejste automaticky vyzváni k aktualizaci, klikněte na ikonu "Support" a poté "Updates"

X-Maxx_upgrade
Úvodní menu aplikace Traxxas Link

Nyní se v kategorii Support a Updates objeví aktualizace a pokyny pro upgrade vašeho regulátoru. Před zahájením upgradu se ujistěte, že jsou baterie na vašem vozidle, vysílači a mobilním zařízení nabité alespoň na 50%. Celý proces aktualizace může trvat až 15 minut. Klepnutím na modrý banner spustíte aktualizaci. Jakmile začne proces aktualizace, nesmíte ukončit aplikaci nebo vypnout vysílač.

X-Maxx_upgrade
Přehled dostupných aktualizací

Průběh aktualizace indukuje panel na obrazovce v aplikaci Traxxas link a také LED diody na regulátoru. Jakmile je aktualizace dokončena, regulátor můžete vypnout.

X-Maxx_upgrade
Průběh aktualizace

Chcete-li proces dokončit, vypněte vysílač a znovu jej zapněte. Po opětovném zapnutí ESC přejděte do aplikace Traxxas Link. Nyní by již měla fungovat telemetrie a zaznamenávat údaje z ESC. Můžete přidat měřidla pro teplotu regulátoru, napětí baterie apd., případně odstranit existující a nahradit je.

X-Maxx_upgrade
Zobrazení telemetrických dat

Chcete-li přidat nové měření, dotkněte se ikony + a vyberte snímač, který chcete použít. Chcete-li nahradit stávající měření, dotkněte se ikony klíče u měřidla, které chcete změnit, a vyberte možnost "Odebrat měřidlo".

X-Maxx_upgrade
Přidání či odebrání ukazatelů telemetrický dat

Přesné měření rychlosti

Měření rychlosti je prováděno na základě údajů z regulátoru. Pro přesnost měření zkontrolujte, zda-li máte nastavený správný převodový stupeň. Hodnotu převodového stupně lze nastavit v hlavním menu, ikona "garage" a dále "model setup".

X-Maxx_upgrade
Pro správné měření rychlosti je potřeba nastavit správný převodový poměr a typ kol

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 7. 2. 2018. Poslední úprava proběhla 16. 2. 2018.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.