Blog » RealFlight 9 simulátor - popis a základní nastavení

Realflight 9 - simulátor

Simulátor RF9 – popis funkcí

Skvělý letecký RC simulátor RealFlight RF9 s ovladačem Spektrum InterLink DX, nebo jen jako samotný software, nabízí výuku létání se staršími i novými modely Horizon Hobby E-flite®, HobbyZone®, Hangar 9®, Blade® včetně nejnovějších, které jsou vybaveny pokročilou technologií SAFE. Vynikající realistická fyzika, skvělá grafika a výborné reálné vlastnosti modelů, to je simulátor RealFlight s jednoduchým a intuitivním rozhraním.

Obsah článku

Realflight 9 - simulátor

Instalace simulátoru

Simulátor RF9 je nahrán na dvou discích (v případě, že již nemáte počítač s DVD mechanikou, je možné software stáhnout online). Instalaci programu spustíte standartním způsobem – po vložení disku naběhne instalační obrazovka, nebo spusťte soubor setup.exe. Během instalace budete vyzvání k zadání instalačního klíče, který naleznete na obalu.

První spuštění

Nejprve připojte ovladač InterLink, nebo jiný a spusťte simulátor příslušnou ikonou a pokračujte přes tlačítko RUN REALFLIGHT.

Realflight 9 - simulátor

Kalibrace vysílače

Po zapnutí budete vyzvání ke kalibraci připojeného ovladače. V prvním kroku je nutné uvést všechny přepínače do zaklání polohy, křížové ovladače do středu a pokračujte tlačítkem NEXT. V druhém kroku postupně uveďte všechny přepínače, včetně křížových ovladačů, do krajních poloh. Kalibraci ukončíte tlačítkem FINISH.

Realflight 9 - simulátorRealflight 9 - simulátorRealflight 9 - simulátor

Nyní je nastavení hotovo a zobrazí se úvodní obrazovka s následujícími možnostmi:

 • Choose a Scenario – výběr přednastavených prostředí a modelů
 • Select an Aircraft – výběr modelu
 • Select a Flying Sites – výběr letiště
 • Take a Lesson – výukový program
 • Earn Challenge Medals – hry a soutěže
 • Watch a Training Video – sledování tréninkových videí
Realflight 9 - simulátor

Popis programu

Na levé straně obrazovky je umístěna lišta, pro rychlé nastavení:

 1. Výběr přednastavených prostředí a modelů
 2. Výběr modelu
 3. Výběr letiště
 4. Zobrazení telemetrie
 5. Zobrazení polohy přepínačů
 6. Zobrazení polohy modelu
 7. Celkový zmenšený pohled
Realflight 9 - simulátor
1. Přednastavený výběr
Realflight 9 - simulátor
2. Výběr modelu
Realflight 9 - simulátor
3. Výběr letiště
Realflight 9 - simulátor
4. 5. 6. 7. - Zobrazení telemetrie, přepínačů, modelu a pohledu

Další nastavení simulátoru lze provádět v horní liště s možnostmi:

 1. Simulation
 2. Aircraft
 3. Environment
 4. Challenges
 5. Gadgets
 6. Multiplayer
 7. Recordings
 8. Training
 9. View
 10. Help

1. Simulation - simulátor

Realflight 9 - simulátor
 1. Select Scenario - výběr přednastavených prostředí a modelů
 2. Manage Scenarios - možnost editace, tvorby prostředí a modelů
 3. Select Controller - výběr připojeného typu ovladače (InterLink DX, Spektrum, Futaba a další)
 4. Physics - fyzika modelů, chování modelů (začátečník, pokročilý, realistické chování, individuální nastavení)
 5. Graphics - nastavení úrovně grafiky simulátoru
 6. Flight Failures - možné závady při letu (zhasnutí motoru, interference signálu,…) - lze nastavit frekvenci výskytu závada, typ závad, upozornění na závadu a písmenem F lze během letu závadu vyvolat
 7. Setup Failures - možné chyby nastavení modelu (revers kanálů, trimy serv,..) - lze nastavit frekvenci výskytu chyb, typ chyby, upozornění a zkratkou CTRL+SPACE lze chybu vyvolat
 8. Import - 3D modelů, zvuků motorů, obrázků
 9. Export - barevných variant, modelů a letišť
 10. Manage User Files - úprava uživatelské složky
 11. Mute Audio - ztlumení zvuku simulátoru, aktivujete písmenem M
 12. Settings - podrobné nastavení celého simulátoru
 13. Capture Screenshot - pořízení snímku obrazovky klávesou TAB
 14. Show Title Bar - zobrazení horní lišty
 15. Exit - ukončení programu
Realflight 9 - simulátor
3. Výběr ovladače
Realflight 9 - simulátor
4.1 Fyzika modelů
Realflight 9 - simulátor
4.2 Uživatelská fyzika modelů
Realflight 9 - simulátor
5. Nastavení grafiky
Realflight 9 - simulátor
6. Závady při letu
Realflight 9 - simulátor
7. Chyby nastavení modelu

2. Aircraft - model

Realflight 9 - simulátor
 1. Select Aircraft - výběr modelu letadla / vrtulníku / dronu s podrobným popisem modelů
 2. Edit Aircraft - Možnost kompletního nastavení všech parametrů modelu
 3. Quick Edit - rychlá úprava nastavení modelu
 4. Select Color Scheme - výběr barevných provedení modelů
 5. Save Color Scheme As - uložení barevného provedení
 6. Randomize Color Scheme - náhodný výběr barevné varianty
 7. Reset Position - reset modelu na startovní pozici, aktivace klávesou SPACE nebo RESET na vysílači InterLink DX
 8. Kill Engine - zhasnutí motoru, aktivace během letu písmenem K
 9. 1.2… - poslední vybrané modely
Realflight 9 - simulátor
Výběr modelu letadla

3. Environment - prostředí

Realflight 9 - simulátor
 1. Select Airport - výběr letiště s podrobným textovým popisem
 2. Edit Flight School - editace prostředí letové školy
 3. Create New Airport - vytvoření vlastního letiště v přehledném grafickém editoru s množstvím vytvořených objektů, které rozmístíte dle vlastní fantazie
 4. Sun - Nastavení pozice slunce
 5. Thermals - teplota stálá / proměnlivá
 6. Wind - lze nastavit rychlost, směr větru a turbulence
 7. Reset to default - návrat k továrním hodnotám
Realflight 9 - simulátor
Výběr letiště
Realflight 9 - simulátor
Vytvoření vlastního letiště

4. Challenges - výzvy a hry

Simulátor umožnuje plnit letové výzvy s modely, které Vás zdokonalí v létaní. K dispozici jsou přednastavené výzvy pro letadla, vrtulníky i drony.

Realflight 9 - simulátor

5. Gadgets - ukazatele

Zde si můžete vybrat jaké ukazatele a pomůcky se mají na obrazovce zobrazovat. Na výběr máte například ukazatel telemetrie, variometru, časovače a další.

Realflight 9 - simulátor

6. Multiplayer - připojení více letců

 1. Pilote Profile - Vlastní profil pilota pro připojení k síti
 2. Join - připojení k sítí
 3. Host - vytvoření sítě
 4. Host options - nastavení vytvoření sítě
 5. Scoreboard - tabulka scóre pro připojené piloty
 6. Game Gadgets - ukazatele na obrazovce pro multiplayer
 7. Select Target - výběr cíle
 8. Simulation Sound - hlasitost simulátoru pro multiplayer
 9. Voice / Text Chat - hlasový a písemný chat pro multiplayer
 10. Enter MultiMode - připojení dvou ovladačů k jednomu počítači
Realflight 9 - simulátor

7. Recordings - nahrávky

Simulátor umožňuje pořizovat nahrávky z Vašich letů a následně si je uložit a přehrát.

Realflight 9 - simulátor

8. Training - režim trénik

V režimu tréning je výukový program, který Vás postupně zdokonalí v jednotlivých letových prvcích.

Realflight 9 - simulátor

9. View - zobrazení

 1. Scenery - umožňuje zapnutí / vypnutí zobrazení jednotlivých prvků v krajně letiště, jako jsou mraky, stromy, budovy apod.
 2. Effects - umožňuje zapnutí / vypnutí efektů, jako je kouřová stopa.
 3. Camera Type - typ kamery změníte písmenem C. Na výběr je pozice ze země, na nosu letadla, nebo těsně za modelem
 4. Camera Position - nastavení pozice pilota na letiště, odkud bude řídit model
 5. Look At - pohled na letadlo
 6. Zoom Type - typ přiblížení pohledu (automatický, manuální, udržovat zem v zorném poli)
 7. Zoom In / Out / Reset - přiblížení / oddálení / reset pohledu
Realflight 9 - simulátor

Připojení vysílače Spektrum přes USB bezdrátové rozhraní SPMWS2000

Simulátor umožňuje připojení vysílače Spektrum pomocí bezdrátového převodníku do USB. Nejprve je nutné provést párování vysílače s bezdrátovým rozhraním a následně změnit nastavení v programu simulátoru.

Realflight 9 - simulátor

Postup párování:

 • Na vysílači Spektrum (pokud je programovatelný) zvolte nový model (typ Acro, pro akrobatické vrtulníky se samostatně řízeným kolektivem zvolte typ Heli)
 • Vložte klíč do portu USB počítače a držte párovací tlačítko na konci krabičky
 • Klíč přejde do režimu párování, indikovaného rychle blikající LED
 • Uveďte váš vysílač Spektrum do režimu párování
 • Po spárování LED na klíči zhasne

Postup změny nastavení v simulátoru:

V simulátor v záložce SIMULATION zvolte odrážku SELECT CONTROLLER a z požadovaných možností vyberte WS1000.

Realflight 9 - simulátor
Realflight 9 - simulátor

Po úspěšném spojení je nutné provést kalibraci ovladačů vysílače.

Změna módu vysílače

Realflight 9 - simulátor

Vysílač je ze zadní strany vybaven přepínačem pro snadnou, mechanickou změnu módu vysílače.

Po mechanické změně je nutné provést softwarovou změnu módu. V záložce SIMULATION zvolte odrážku SELECT CONTROLLER a pokračujte tlačítkem EDIT. V následující obrazovce přiřadíte kanál ke konkrétní funkci.

Například pro změnu z módu 1 na mód 2:

 • Klikněte ve sloupci INPUT na kanál 2 - Elevator (výškovka) a posuňte pravý knipl na vysílači směrem nahoru. Tímto je na kanál 1 přiřazena Rotace Y.
 • Následně Klikněte ve sloupci INPUT na kanál 3 - Throttle a posuňte levý knipl na vysílači směrem nahoru. Tímto je na kanál 3 přiřazena Osa Y.
Realflight 9 - simulátor
Nastavení pro mód 1
Realflight 9 - simulátor
Nastavení pro mód 2

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 14. 11. 2019. Poslední úprava proběhla 14. 11. 2019.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.