Blog » RC model auta Traxxas TRX-4 - výměna serva řízení

TRX4 Defender, Bronco

RC auto Traxxas TRX-4 je bezpochyby úžasný model a během krátké doby se stal nejoblíbenějším expedičním RC modelem auta. Jelikož se jedná o model expediční, je zde požadavek na co nejpřesnější řízení a maximální vytočení kol, proto není servo řízení osazeno servo-saverem. Tato konstrukce včetně zmíněných výhod klade vyšší nárok na přesné nastavení páky serva a koncových bodů serva řízení. V případě chybného nastavení dochází k přetížení serva tím, že při plném rejdu jsou kola již na dorazu, ale servo se ještě snaží zatáčet.

Zmíněné nastavení včetně výměny tuningového serva si ukážeme v tomto článku.

Výměna za tuningové servo

Jako tuningové servo doporučujeme Ripmax XLC56-HMB 22.5 kg.cm. Oproti servu originálnímu:

  • 2x vyšší moment
  • Hliníková centrální kostra účinně odvádí teplo z motoru
  • High Voltage provedení umožňuje servo napájet přímo z dvoučlánkového LiPo/LiFe akumulátoru
  • Vysoký zádržný moment znamená celkově nižší proudový odběr

Postup:

K výměně budete potřebovat pouze imbusový šroubovák 2 a 2.5 mm. Nejprve odšroubujte kryt krabičky přijímače, včetně krytu kabelů, který chrání proti proniknutí vody k přijímači. V druhém kroku odmontujte kulový čep na konci páky a dále 4 šrouby s imbusem 2,5 mm, které drží servo.

Odšroubování krabičky přijímačeOdšroubování čepu z páky servaOdšroubování serv

Servo vyjměte a odšroubujte z tisícihranu šroub a páku oddělejte. Nyní můžeme naistalovat tuningové servo a nastavit páku serva.

Osazení páky serva

Páku serva je nutné nasadit na tisícihran kolmo k servu a servo mít při tom v neutrálu. Správným nastavením zamezíte tomu, že páka serva bude dojíždět na dorazy a dojde k přetěžování serva.

Postup:

Nové servo zapojte do přijímače, do kanálu 1. Nové servo nemá zobáček proti přepólování, konektor vložte podle polarity ostatních konektorů.

Zapněte vysílač i model a řízení mějte v neutrálu (trim řízení na vysílačce musí být také přesně v neutrálu), tím se nám vycentruje servo.

Nasaďte páku na tisícihran serva tak, aby byla co možná nejvíce kolmo k servo.

Zapojení serva do přijímačeVycentrování serva do neutráluNasazení páky serva na tisícihran

Odpojte konektor serva z přijímače a našroubujte šroubek, který zajistí páku, na tisícihran.

Nyní už jen stačí vložit servo do modelu, přišroubovat ho, přišroubovat ze spodní strany táhlo řízení k páce serva, zapojit servo do kanálu jedna na přijímači a přišroubovat krabičku přijímače (opačný postup jako při demontáži serva).

Nastavení koncový bodů

Nastavení koncových bodů slouží k ochraně proti přetěžování serva a regulátoru tím, že servo při vytočení plného rejdu není mechanicky omezeno v pohybu.

Správné nastavení koncových bodůChybné nastavení koncových bodů

Postup:

Zapněte vysílač i model a otočte ho vzhůru nohama. Nyní je nutné se v menu vysílače dostat až na nastavení koncových bodů u řízení. Postupujte podle programovací karty vyznačeným způsobem. Nastavení koncových bodů je možné provést také přes aplikaci Traxxas Link, pokud máte koupen Bluetooth modul. V menu se pohybujete tak, že tlačítkem MENU se posouváte a tlačítkem SET potvrdíte volbu.

Programovací karta TQi

Až se dostanete k bodu 3 Koncové body (omezení výchylek), otočte volant doprava do polohy tak, aby páka serva ani kola nebyly na dorazu a potvrďte tlačítkem SET. Nyní otočte volantem doleva do požadované polohy a potvrďte tlačítkem SET.

Otočením volantu naplno doleva i doprava zkontrolujte, že kola ani páka serva nedojíždí na doraz a přidržením tlačítka MENU opustíte nastavení vysílače.

Správné nastavení koncových bodůChybné nastavení koncových bodůSprávné nastavení koncových bodůChybné nastavení koncových bodů

Pokud chcete mít řízení seřízeno s maximální precizností, můžete využít pro vycentrování středu serva volbu 2 Sub trim, viz programovací karta případně aplikace Traxxas Link.

Závěr

V tomto článku uvádíme detailní návod popisující výměnu serva řízení včetně nastavení správných koncových bodů pro RC modely aut Traxxas TRX-4. Nastavení sprvných koncových bodů je velmi důležité, neboť pokud je servo trvale mechanicky blokováno, pak dojde k jeho zničení.

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 29. 5. 2018. Poslední úprava proběhla 29. 5. 2018.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.