Blog » RC model auta Traxxas TRX-4 - výměna serva řízení

Expediční RC mode auta Traxxas TRX-4 - výměna serva a nastavení

TRX4 Defender, Bronco

RC auto Traxxas TRX-4 je bezpochyby úžasný model a během krátké doby se stal nejoblíbenějším expedičním RC modelem auta. Jelikož se jedná o model expediční, je zde požadavek na co nejpřesnější řízení a maximální vytočení kol, proto není servo řízení osazeno servo-saverem. Tato konstrukce včetně zmíněných výhod klade vyšší nárok na přesné nastavení páky serva a koncových bodů serva řízení. V případě chybného nastavení dochází k přetížení serva tím, že při plném rejdu jsou kola již na dorazu, ale servo se ještě snaží zatáčet.

Zmíněné nastavení včetně výměny tuningového serva si ukážeme v tomto článku. Nezapoměntě, že silnější servo má větší proudový odběr a je proto nutné vždy do modelu instalovat také externí zdroj BEC.

Výměna za tuningové servo

Jako tuningové servo doporučujeme TRA2250, nebo TRA2255. Oproti servu originálnímu:

  • 2x vyšší moment
  • Hliníková centrální kostra účinně odvádí teplo z motoru
  • High Voltage provedení umožňuje servo napájet přímo z dvoučlánkového LiPo/LiFe akumulátoru
  • Vysoký zádržný moment znamená celkově nižší proudový odběr

Postup:

K výměně budete potřebovat pouze imbusový šroubovák 2 a 2.5 mm. Nejprve odšroubujte kryt krabičky přijímače, včetně krytu kabelů, který chrání proti proniknutí vody k přijímači. V druhém kroku odmontujte kulový čep na konci páky a dále 4 šrouby s imbusem 2,5 mm, které drží servo.

Odšroubování krabičky přijímačeOdšroubování čepu z páky servaOdšroubování serv

Servo vyjměte a odšroubujte z tisícihranu šroub a páku oddělejte. Nyní můžeme naistalovat tuningové servo a nastavit páku serva.

Osazení páky serva

Páku serva je nutné nasadit na tisícihran kolmo k servu a servo mít při tom v neutrálu. Správným nastavením zamezíte tomu, že páka serva bude dojíždět na dorazy a dojde k přetěžování serva. Pro silnější serva doporučujeme instalovat kovovou páku TRA8247X.

Postup:

Nové servo zapojte do přijímače, do kanálu 1. Nové servo nemá zobáček proti přepólování, konektor vložte podle polarity ostatních konektorů.

Zapněte vysílač i model a řízení mějte v neutrálu (trim řízení na vysílačce musí být také přesně v neutrálu), tím se nám vycentruje servo.

Nasaďte páku na tisícihran serva tak, aby byla co možná nejvíce kolmo k servo.

Zapojení serva do přijímačeVycentrování serva do neutráluNasazení páky serva na tisícihran

Odpojte konektor serva z přijímače a našroubujte šroubek, který zajistí páku, na tisícihran.

Nyní už jen stačí vložit servo do modelu, přišroubovat ho, přišroubovat ze spodní strany táhlo řízení k páce serva, zapojit servo do kanálu jedna na přijímači a přišroubovat krabičku přijímače (opačný postup jako při demontáži serva).

Nastavení koncový bodů

Nastavení koncových bodů slouží k ochraně proti přetěžování serva a regulátoru tím, že servo při vytočení plného rejdu není mechanicky omezeno v pohybu.

Správné nastavení koncových bodůChybné nastavení koncových bodů

Postup:

Zapněte vysílač i model a otočte ho vzhůru nohama. Nyní je nutné se v menu vysílače dostat až na nastavení koncových bodů u řízení. Postupujte podle programovací karty vyznačeným způsobem. Nastavení koncových bodů je možné provést také přes aplikaci Traxxas Link, pokud máte koupen Bluetooth modul. V menu se pohybujete tak, že tlačítkem MENU se posouváte a tlačítkem SET potvrdíte volbu.

Programovací karta TQi

Až se dostanete k bodu 3 Koncové body (omezení výchylek), otočte volant doprava do polohy tak, aby páka serva ani kola nebyly na dorazu a potvrďte tlačítkem SET. Nyní otočte volantem doleva do požadované polohy a potvrďte tlačítkem SET.

Otočením volantu naplno doleva i doprava zkontrolujte, že kola ani páka serva nedojíždí na doraz a přidržením tlačítka MENU opustíte nastavení vysílače.

Správné nastavení koncových bodůChybné nastavení koncových bodůSprávné nastavení koncových bodůChybné nastavení koncových bodů

Pokud chcete mít řízení seřízeno s maximální precizností, můžete využít pro vycentrování středu serva volbu 2 Sub trim, viz programovací karta případně aplikace Traxxas Link.

Instalace externího zdroje BEC

Pro modely TRX-4 je k dispozici sada externího zdroje BEC TRA2262, která obsahuje kromě samotného BECu, také vyšší krabičku serva a přislušenství pro jeho originální montáž.

Zapojení BECuZapojení BECuZapojení BECu

Při instalaci silnějšího serva je vždy nutné instalovat také externí zdroj BEC, jinak dojde ke spálení regulátoru, který není na takto silné servo konstruován. Zapojením externího zdroje BEC, obejdete napájení serva z regulátoru a servo bude přes externí BEC napájeno přímo z akumulátoru.

Závěr

V tomto článku uvádíme detailní návod popisující výměnu serva řízení včetně nastavení správných koncových bodů pro RC modely aut Traxxas TRX-4. Nastavení sprvných koncových bodů je velmi důležité, neboť pokud je servo trvale mechanicky blokováno, pak dojde k jeho zničení.

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 29. 5. 2018. Poslední úprava proběhla 29. 5. 2018.
   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.