Blog » Jak správně nastavit duální serva řízení u RC modelů aut Traxxas

E-Revo 2

V tomto článku se dozvíte, jak správně vyměnit jedno nebo obě serva řízení u modelů aut Traxxas, které jsou osazeny (nebo je lze osadit) 2 servy řízení. Pokud pozorujete, že serva neustále trvale bzučí bez jakéhokoliv povelu, je rovněž potřeba seřídit mechanismus.

Požadované nářadí

 • Imbus šroubovák 2 a 2.5 mm
 • Kleště

Postup výměny serv a seřízení mechanismu řízení

Sundejte karosérii modelu. Otočte model koly nahoru. Tím získáte snadný přístup k servům.

Otočení modelu koly vzhůru
Otočení modelu koly vzhůru

Odšroubujte šrouby držící kryty a serva, abyste získaly přístup k tisícihranu serva.

Odšroubování krytů a serv
Odšroubování krytů a serv

Prsty chytněte páku serva a odšroubujte šroub držící páku serva na tisícihranu. Držte páku prsty, aby nedošlo k poškození převodů při povolování šroubu.

Odmontování páky serva
Odmontování páky serva

Odšroubujte čepy, které drží táhlo v páce serva. V tento okamžik je vhodné otestovat funkčnost serv. Zapněte vysílač, poté model a volantem pohybujte na obě strany. Pokud se servo zasekává nebo je slyšet praskání, jsou v servu stržené převody.

Odšroubování táhel od serv
Odmontování táhel od serv

Pokud zjistíte, že je servo špatné, vypněte model a vyměňte servo nebo vyměňte převody serva. Důležité je, že není možné vzájemně kombinovat různé typy serv.

Vyjmutí serv
Vyjmutí serv

Zapněte vysílač a poté model. Nastavte trim řízení do neutrálu (na pomyslném číselníku hodin pozice 12).

Nastavení trimu řízení do neutrálu
Nastavení trimu řízení do neutrálu

Vyrovnejte kola na modelu. Páka servosaveru by měla být kolmá k podélné ose vozidla. Snažte se nasadit páku serva na tisícihran serva tak, aby se co nejvíce kryly otvor v táhle a páce serva. Otvory se nemusí vždy přesně překrývat – v tomto případě je nutné upravit délku spojovacího táhla (šroubováním koncovek) mezi pákou servo saveru a pákou serva.

Kontrola délky táhel
Kontrola délky táhel

Kleštěni chytněte táhlo a prostrčte šroubovák otvorem v koncovce. Otáčením koncovky na závitu dojde k úpravě délky táhla. Jakmile je délka táhla nastavena tak, že se otvor v páce přesně kryje s otvorem v koncovce, přišroubujte páku serva, šroub čepu do páky a poté servo s krytem.

Úprava délky táhla
Úprava délky táhla

Jakmile je vše sestaveno, zkontrolujte chod mechaniky řízení pohybem volantu na vysílači. Serva nesmí trvale bzučet, v opačném případě jsou chybně seřízeno pákoví řízení. Pokud serva trvale bzučí, po čase dojde ke spálení motoru v servu.

Závěrečná kontrola mechanismu řízení
Závěrečná kontrola mechanismu řízení

Často kladené dotazy

 1. Jaké mazivo je vhodné použít na plastové převody?
  Výrobce doporučuje používat lithiovou vazelínu TRA5148
 2. Jaké mazivo je vhodné použít na kovové převody?
  Výrobce doporučuje používat lithiovou vazelínu TRA5148. Lze rovněž použít klasickou vazelínu na kov (prodává se v prodejnách s nářadím apod).
 3. Proč je nutné u nových servo po čase znova seřídit mechaniku řízení?
  Poloha serva je snímána pomocí potenciometru. Vlastnosti odporové vrstvy potenciometru (a tím i neutrální poloha) se může mírně měnit z důvodu opotřebení povrchu odporové vrstvy potenciometru. U starších serv se vlastnosti odporové vrstvy již nemění.

Článek by převzat ze stránek Traxxas https://traxxas.com/news/aligning-dual-servos.

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 24. 9. 2018. Poslední úprava proběhla 24. 9. 2018.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.