Katalog » Modelářská chemie » Lepidla » Vteřinová

Roket UV lepidlo 20g / DM-AD89
Deluxe Materials
Objednací číslo: DM-AD89
Čarový kód: 5060243901750
Cena včetně DPH: 379,00 
Dostupnost: Skladem 3 ks a více Kdy zboží dostanu?

Charakteristika

Lepidlo Roket UV od Deluxe Materials patří mezi lepidla, které se vytvrzují UV zářením. Roket UV vytváří zcela čirý spoj, lepí tvrdé plasty, kompozitní materiály, dřevo a kovy.

UV lepidla patří mezi moderní druhy lepidel a postupem času nacházejí stále širší uplatnění v průmyslovém i hobby použití.

Klíčové vlastnosti lepidla Roket UV

 • Vytváří krystalicky průhledný spoj, ideální pro lepení viditelných součástí výrobků, čirých součástek, skel do brýlí, displejů, bižuterie, očí plyšových hraček a podobně.
 • Nezpůsobuje zbělání citlivých plastů.
 • Prakticky neomezený pracovní čas, máte tedy dostatek času na finální upevnění dílů. Lepidlo se vytvrdí až po osvětlení UV zářením během krátké doby (1 - 3 sekundy).
 • Neobsahuje rozpouštědla, lepí zcela bez zápachu.
 • Lepidlo může být po zatvrdnutí nabarveno běžnými barvami.
 • Může být použito i jako tmel či jako neviditelná těsnící výplň.
 • Pro vytvrzení lze použít jakýkoliv UV zdroj světla, např. UV LED diody, UV zářivky (vlnová délka cca 380 - 405 nm)
 • Skvělá alternativa ke kyano-akrylátovým lepidlům.
Ukázka použití v modelářství

Poznámka k použití: Lepidlo se vytvrzuje UV zářením, většina lepeného spoje musí být tedy osvětlena. Alespoň jedna lepená část musí být vyrobena z průhledného materiálu, nebo lepený spoj musí možné osvítit (např.rohový spoj nebo povrchový spoj).

Doporučujeme koupit

Pro vytvrzení lepidla potřebujete zdroj UV světla, např. můžete použít UV klíčenku, která je součástí balení menšího lepidla Roket UV 3 g.

Bezpečnostní upozornění

Varování! Obsahuje Tris(2-(3-mercaptopropionyl0xy)ethyl)isocyanurate. Zdraví škodlivý při požití (H302). Zdraví škodlivý při styku s kůží (H312). Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317). Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (H411).

Zamezte vdechování aerosolů, při práci používejte ochranné rukavice. Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem.

 • Při styku s kůží: Odstraňte zasažený oděv a opláchněte všechny exponované oblasti pokožky mýdlem a vodou a poté opláchněte teplou vodou. Okamžitě volejte lékaře.
 • Při zasažení očí: Ihned opláchněte velkým množstvím vody. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při požití: Vypláchnete ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.
 • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Parametry

Obsah20 g
Informace o balení výrobku
Rozměry18,0 x 9,5 x 4,0 cm
Hmotnost0,058 kg

Technická podpora

Články v blogu

Související položky k Roket UV lepidlo 20g

Roket UV lepidlo 5g s UV klíčenkou

Roket UV lepidlo 5g s UV klíčenkou

Novinka pro rok 2020 - lepidlo Roket UV od Deluxe Materials patří mezi lepidla, které se vytvrzují UV zářením. Roket UV vytváří zcela čirý spoj, lepí tvrdé plasty, kompozitní materiály, dřevo a kovy. Obsah 5 g, součástí je i UV světlo včetně baterií.

Cena včetně DPH: 289,00 
   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.