Katalog » Plastikové modely » Příslušenství » Lepidla a tmely

Plastic Kit lepidlo na plastikové modely 20ml / DM-AD70
Deluxe Materials
Objednací číslo: DM-AD70
Čarový kód: 5060243901286
Cena včetně DPH: 89,00 
Dostupnost: Skladem 3 ks a více Kdy zboží dostanu?

Charakteristika

Plastic Kit je cenově dostupné lepidlo na plastikové modely. Lepí styren, čiré plasty. Doba tuhnutí přibližně 10 sekund, spoj je po vytvrzení čirý. Nenapadá plasty, nezpůsobuje jejich zbělení. Nádobka je vybavena tenkým aplikátorem, který je odolný proti zalepení.

Bezpečnostní upozornění

Varování! Hořlavá kapalina a páry (H226). Může způsobit ospalost nebo závratě (H336). Používejte ochranné prostředky. Skladujte mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Okamžitě opláchněte kůži velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví příznaky i po omytí, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout. Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a zajistěte čerstvý vzduch. Pijte hodně vody. Nevyvolávejte zvracení. Přivolejte lékařskou pomoc při jakýchkoli trvajících potížích.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Parametry

Obsah20 ml
Informace o balení výrobku
Rozměry10,0 x 3,0 x 10,0 cm
Hmotnost0,027 kg

Videa

Ukázka použití

Technická podpora

Články v blogu

Manuály

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.