RC vysílač Spektrum DXe

Pro aktualizaci firmware RC soupravy Spektrum DXe potřebujete USB převodník (objednací číslo SPMA3065) a aplikaci Spektrum programmer.

Přehled verzí firmware k produktu: RC vysílač Spektrum DXe

Verze 1.6 (22.8.2016)

Oprava chyb
 • Opravena funkce kabelového učitele-žáka s vysílačem DX4e a DX5e.
Vylepšení
 • Přidána podpora novým typům křídel a ocasních ploch. Podporovány jsou křídla s 2 křidélky, ocasní plochy V-Tail, dělená výškovka, dvojitá směrovka, a dělená výškovka/směrovka.
 • Přidány základní funkce pro vrtulník. LST trim a křivka gyra,

Verze 1.3 (15.10.2015)

Oprava chyb
 • Opraveno fungování 6. kanálu u mikro přijímačů (AR64xx nebo jednoúčelové přijímače v mikro modelech).
Vylepšení
 • Volitelný sedmi nebo devíti kanálový režim. Sedmi kanálový režim použijte v případě, že potřebujete ovládat mikro přijímače AR64xx nebo jednoúčelové přijímače v mikro modelech.

Verze 1.2 (10.9.2015)

Oprava chyb
 • Drobné opravy komunikčního protokolu, které se mohly vyskytnout ve výjimečných situacích.
Reverz kanálů je možné nově nastavit bez pomocí programátoru.
 1. Pro vstup do režimu nastavení servo reverzu držte levý i pravý ovladač v horních vnitřních rozích a současně zapněte vysílač.
 2. Po zapnutí vysílače uvolněte ovladače a vraťte do středových poloh. Používejte pravý ovladač pro výběr serva nebo pro reverz vybraného serva.
 3. LED bude blikat odpovídajícím počtem bliknutí dle vybraného kanálu, viz tabulka níže.
  • Normální výchylka: Bliká oranžová LED.
  • Reverzovaný výchylka: Bliká červená LED.
  • Počet bliknutí určuje kanál: 1x Plyn/THR, 2x Křidélka/AIL, 3x Výškovka/ELE, 4x Směrovka/RUD, 5x Podvozek/GEAR, 6x Panika/AUX1, 7x Klapky/AUX2, 8x AUX3, 9x AUX4
 4. Pro výběr serva pohněte pravým ovladačem doleva nebo doprava. Pohybem ovladače doprava resp. doleva vyberete následující resp. předchozí kanál. Počet bliknutí se změní a tím je indikováno, že je vybrané nové servo.
 5. Pro reverz aktuálně vybraného serva pohněte pravým ovladačem nahoru nebo dolů. Barva LED se změní z oranžové na červenou nebo z červené na oranžovou a tím signalizuje novou orientaci pohybu serva.
 6. Po dokončení vypněte vysílač.

Verze 1.1 (15.8.2015)

Opravy chyb
 • Opravena funkce bezdrátového učitele-žáka
 • Trimy nově nefungují, pokud je zvolen režim učitele-žáka Pilot-Link Slave
 • Výchozí nastavení režimu učitel-žák je Programmable Master.
 • Opraveny drobné chyby v komunikačním protokolu
Vylepšení
 • Při párování již nebliká oranžová LED.
 • Při indikaci nízkého napětí vysílače bliká místo čerbené LED oranžová LED (oranžová LED je lépe vidět).
 • Rozšířen počet kanálů na 9.

Seznam položek, kterých se aktualizace týká

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.