RC vysílač Spektrum DX8

V RC soupravě Spektrum DX8 lze aktualizovat firmware. Aktualizací firmware získáte mnoho nových funkcí včetně podpory větroňů a telemetrických senzorů.

Přehled verzí firmware k produktu: RC vysílač Spektrum DX8

Verze 3.01 (19.2.2014)

Nové funkce
 • Přidána podpora pro stále populárnější LiIon akumulátory
 • Přidána nativní podpora pro ocasní plochy typu „V-Tail B“
 • Přidána možnost přímého přístupu do systémového menu z funkčního menu (není potřeba vypínat vysílač)
 • Přidána podpora pro reverzy klapek napojená na otočný ovládací prvek „Knob“
 • Přidána možnost zobrazení vzdálenosti modelu od vysílače (využívá senzor GPS)
 • Podpora nastavení referenční výšky naměřené GPS senzorem – při vzlete se tlačítkem Clear nastaví referenční výška. Tento bod se současně používá pro měření vzdálenosti modelu od vysílače
 • V menu Telemetry Settings je nová funkce „Auto populate“, která automaticky načte připojené senzory
 • Název souboru výstupu telemetrických dat se nyní jmenuje stejně jako model
 • Při zobrazování souborů na SD kartě se nezobrazují skryté soubory v souborovém systému využívající Apple a MAC.
 • Menu Telemetry bylo přidání do funkčního menu
 • Nově podpora dlouho očekávaného Vario senzoru – zobrazuje se pouze výška
 • U větroňů byla přidána možnost změny letového módu tlačítkem Trainer/Bind
Opravy
 • U větroňů bylo vylepšeno přepínání mezi letovými módy – pozvolnější chod serva výškovky

Verze 3.00 (8.4.2013)

Nové funkce - nový typ modelu Sailplane (větroň)
 • 4 letové módy ovládané 2 přepínači
  • Vzlet
  • Standardní mód
  • Rychlostní mód
  • Termické létání
 • 4 typy křídel
  • Křídlo s jedním servem
  • Dvě serva na křidélka
  • Dvě serva na křidélka + vztlakové klapky
  • Dvě serva na křidélka + dvě serva na vztlakové klapky
 • 3 typy ocasních ploch
  • Normální
  • V-Tail A
  • V-Tail B
 • Motor – možnost spínání motoru kniplem nebo libovolným přepínačem
 • Možnost ovládání klapek kniplem plynu nebo otočným přepínačem, v každém letovém módu lze nastavit defaultní polohy klapek, křidélek a výškovky
 • Křivka mixu klapek na výškovku je nastavitelná v každém letovém módu
 • Mix křidélek na klapky nastavitelný v každém letovém módu
 • Mix křidélek na směrovku nastavitelný v každém letovém módu
 • Mix výškovky na klapky nastavitelný v každém letovém módu
 • Šest volně programovatelných mixů
 • Diferenciální výchylky křidélek - čtyři možnosti
 • Diferenciální výchylky klapek - čtyři možnosti
 • Trim výškovky funguje v každém letovém módu zvlášť

Verze 2.06 (24.9.2012)

Nové funkce
 • Automatické opravy sub-trimů a velikosti výchylek při importu modelů z verze 2.04. Doporučujeme vždy zkontrolovat sub-trimy a velikosti výchylek při importu modelů!
Korekce
 • Úpravy v propojení vysílačů systémem učitel-žák.
 • Oprava nastavování koncových bodů serv – při reverzu se nastavovala opačná strana, než je výchylka serva
 • Vylepšeny překlad menu ve francouzštině
 • Přidán indikátor logování dat na SD kartu na úvodní obrazovku

Verze 2.05 (13.8.2012)

Nové funkce
 • Přidána podpora GPS a proudových telemetrických senzorů
 • Přidána podpora 32 pólových střídavých motorů při použití senzoru otáček průběh snímající napětí na motoru
 • Přidána možnost logování telemetrických údajů na telemetrii
 • Přidána možnost definování neaktivity časovače
 • Možnost nastavení podsvícení displeje
 • Možnost nastavení intenzity oranžově svítícího loga Spektrum
 • Nastavení intenzity vibrací vysílače
Korekce
 • Opravena chyba, kdy při scrolování v mixech mohlo dojít k resetu vysílače
 • Zapamatování polohy trimu L/R při zapnutí a vypnutí vysílače
 • Vylepšeny překlady menu do francouzštiny a italštiny
 • Vylepšen export nastavení klapek
 • Vylepšeny mixy klapek
 • Vylepšeno zapnutí a vypnutí motoru u modelů ACRO
 • Opraveno spuštění časovače, pokud je reverz na plynu
 • Opraveno nastavení koncových bodů, když je používán systém učitel - žák
 • Opraveno použití reverzů v systému učitel - žák

Verze 2.03 (17.11.2011)

Nové funkce
 • Nový servo monitor – logičtější uspořádání a vyšší rozlišení
 • Přidaná nový typ křídel – Elevon B
 • Při změně nastavení časovače dojde automaticky k jeho resetu
 • Při nastavení reverzu na kanálu plynu je nutné provést opětovné spárování (z bezpečnostních důvodů)
 • Vylepšeno nastavení koncových bodů výchylek – větší intuitivnost
 • Při párování se zobrazuje použitá nastavená rámcová rychlost, nikoliv možnost přijímače
 • Zobrazení napětí přijímače do grafické podoby (bar graph)
 • Při importování modelů se navíc zobrazuje potvrzovací obrazovka (zamezení nechtěnému importu nebo přepsání modelu)
 • Upravena kalibrace ovladačů vysílače
Korekce
 • Plynulejší pohyb výškovky a klapek
 • Zamezení pohybu klapek při zapnutí/vypnutí přijímače apod.
 • Opraveny alarmy při použití výškoměru a rychloměru
 • Opraveny překlady v němčině a španělštině

Seznam položek, kterých se aktualizace týká

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.