Blog » Změna módu u vysílače Spektrum DXe

V následujícím článku je uveden postup na změnu, z letového módu 2 na mód 1, u vysílače Spektrum DXe. Ke změně módu bude potřebovat:

  • Spektrum - USB programovací kabel SPMA3065
  • Aplikaci pro PC - Spektrum Programmer, ke stažení zde
  • Křížový šroubovák

Postup

Demontáž zadního krytu

Vysílač DXe obraťte zády. Povolte 6 šroubů a demontujte zadní kryt vysílače. Zadní kryt jde odejmout velmi lehce, jen v horní části kolem antény je nutné použít mírné násilí.

Mechanické změna levého křížového ovladače

Na levém (z pohledu zezadu - pravém) křížovém ovladači proveďte následující tři změny nastavení:

  1. Povolte šroub do polohy, aby oba plíšky, kterými se nastavuje tuhost chodu ovladačů, byli ve stejné výšce. Plíšky se ze spodní strany nesmí dotýkat plastových třecích ploch.
  2. Povolte označený šroub, tím se uvolní mechanismus, který vrací křížový ovladač do neutrálu.
  3. Poslední změnou na levém ovladači, je nastavení jezdce, který určuje odpor při pohybu ovladačem. Tento jezdec, pomocí šroubu, nastavte dle vašich potřeb. Standardně se jezdec nastavuje do 1/3 až 1/2.
Povolení přítlačného plíškukrok 2krok 3

Mechanické změna pravého křížového ovladače

Na pravém (z pohledu zezadu - levém) křížovém ovladači se provedou přesně opačné změny jako na levém křížovém ovladači, tj.:

  1. Přitáhněte vyznačený šroub s plíškem podle toho, jakou tuhost chodu plynu vyžadujete. Standardně se plíšek přitahuje 2-3 mm nad doraz.
  2. Přitáhněte aretační šroub mechaniky na doraz.
  3. Pomocí šroubu nastavte jezdec tak, aby se nacházel v základní (nejnižší) poloze.

Nyní můžete vysílač zkompletovat.

krok 1krok 2krok 3

Elektronická změna nastavení ve Spektrum Programmeru

Propojte vysílačku a Váš počítač, pomocí Spektrum - USB programovací kabelu SPMA3065. Spusťte aplikaci Spektrum Programmer a zapněte vysílačku. Na obrazovce vyskočí okno, zda-li chtete použít nastavení počítače nebo vysílače, vyberte "Use device setting". Dále již jen stačí vybrat záložku Transmitter Setting a v kolonce MODE zvolit mód 1.

krok 1krok 2

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 24. 4. 2018. Poslední úprava proběhla 24. 4. 2018.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.