Blog » Údržba kol a koloběžek

TRX-4 Sport Kit

Údržba kol a koloběžek

V tomto článku jsme pro Vás připravili obecný popis, pro servis a údržbu kol a koloběžek. Uvedené postupy se můžou dle konkrétního typu lišit.

Kola a koloběžky z naší distribuce jsou převážně dodávána polo-sestavená. To znamená, že všechny důležité části kola / koloběžky jsou již sestaveny, pouze je například nutné namontovat řídítka, sedátko, popřípadě nasadit kola, apod. Jedná se o jednoduché úkony, které lze během velmi krátké doby zvládnout se základním nářadím.

Před první jízdou

Předem se seznamte se všemi funkcemi kola, či koloběžky a důkladně si prostudujte návod. Po sestavení kola / koloběžky nejprve ověřte funkčnost a zkontrolujte následující:

 1. Veškeré šrouby jsou dotaženy a je provedena kontrola zajištění rychloupínacích mechanismů?
 2. Rotační části jdou volně a kola jsou vycentrována?
 3. Pláště kol jsou v pořádku bez prasklin a řádně nahuštěna?
 4. Byla odzkoušena funkce brzd, nejprve na místě a následně v malých rychlostech? Pokud funkce brzd nebude správná, brzdy seřiďte.
 5. Bylo provedeno nastavení kola / koloběžky, podle potřeb konkrétního jezdce (nastavení sedla, odpružené vidlice, apod.)?
 6. Seznámili jste se s platnými právními předpisy a požadovanými technickými parametry pro provoz na veřejných komunikacích?

Následně po nasazení bezpečnostní výbavy se vydejte na svou první vyjížďku s novým kolem / koloběžkou.

Proto, aby jste se ze svých cest vrátili vždy suší a čistí za jakéhokoliv počasí, doporučujeme použít profesionální impregnaci obuvi NANOPROTECH a oděvu NANOPROTECH.

Servisní úkony

Před každou jízdou:

 • Zkontrolovat nahuštění pneumatik
 • Zkontrolovat dotažení a zavření rychloupínáků
 • Otestovat funkčnost brzd a vizuálně zkontrolovat jejich vedení
 • Zkontrolovat namazání odpružené vidlice
 • Zkontrolovat stav, namazání řetězu a popřípadě stav řemene
 • Zkontrolovat nabití a správné zapojení akumulátoru (elektrický pohon)
 • Zkontrolovat kabely elektrického vedení a celkový stav a funkčnost elektro pohonu
 • Zkontrolovat stabilizační kolečka dětských kol

Jednou měsíčně:

 • Zkontrolovat stav kola, a opotřebení jednotlivých částí
 • Zkontrolovat zajišťovací spony skládacího mechanismu (skládací provedení)
 • Zkontrolovat dotažení čepů, třmenů, kotoučů brzd a čepů ráfkových brzd
 • Zkontrolovat opotřebení řetězu, či řemene
 • Zkontrolovat vycentrování kol a volný chod rotačních částí
 • Důkladná kontrola opotřebení a stavu brzdového mechanizmu včetně opotřebení třecích částí (brzdové špalíky, destičky, kotouče, ráfky)
 • Zkontrolovat stav vedení, bovdenů, popřípadě hydraulického vedení
 • Promazat čepy měničů
 • Zkontrolovat vedení elektro kabelů
 • Pokud není elektro kolo, či koloběžka používána provést nabití akumulátoru

Jednou za půl roku:

 • Důkladná celková kontrola kola / koloběžky
 • Zkontrolovat dotažení všech matic a šroubů
 • Zkontrolovat pedály
 • Promazání brzdových pák a čepů
 • Seřízení brzd
 • Seřízení měničů převodů
 • Namazání sedlovky (ne karbonové)
 • Zkontrolovat upevnění veškerého příslušenství (světla, nosiče,…)

Jednou za rok:

 • Promazání nábojů, ložisek pedálů a rychloupínacích táhel
 • Servis odpružené vidlice a tlumiče
 • Prohlídka v odborném servise
 • Výměna hydraulické kapaliny brzd v odborném servise (u hydraulických brzd)

Pro údržbu doporučujeme použít špičkový přípravek NANOPROTECH BICYCLE, který promazává rotační části, chrání před korozí, odpuzuje vodu a nečistoty, je voděodolný a prodlužuje životnost.

Pro mazání můžete použít například olejničku SH-POL1201, nebo jiný univerzální olej z naší nabídky zde.

Pro mazání ložisek můžete použít vazelínu odpuzující vodu TRA5148, nebo jinou vazelínu na ložiska.

Kolo / koloběžku udržujte vždy v čistotě a pravidelně umývejte. Skladujte je v suchých prostorech se stálou teplotou.

V případě jakéhokoliv zjištění závady, nebo opotřebení během servisní prohlídky, proveďte výměnu tohoto komponentu. Pokud při provozu zjistíte závadu nebo dojde k závadě, ihned přerušte jízdu a závadu odstraňte. Zmíněné servisní intervaly zkraťte pokud kolo / koloběžku využíváte intenzivněji.

Jednotlivé komponenty

Nastavení výšky sedla

 1. Nastavte výšku sedla od oka
 2. Posaďte se na kolo a opřete se nejlíp i s řídítky o zeď tak, aby kolo bylo ve vodorovné poloze nenakloněné na stranu. Případně Vás může někdo přidržet za řídítka
 3. Protočte jeden pedál dolů tak, aby klika byla souběžně se sedlovou trubkou rámu
 4. Stojná noha na zemi by měla být zcela propnutá
 5. Noha na pedálu by měla být mírně pokrčená

Brzdy

Brzdová páka

Brzdová páka musí být vždy pevně upevněna k řídítkům a to v takové poloze, aby byla snadno dosažitelná. Je-li zcela stisknutá, nesmí se dotýkat řídítek. Pokud se dotýká, je třeba přitáhnout brzdové lanko.

V-Brzdy

Brzdové čelisti musí být pevně dotaženy k čepům rámu nebo vidlice. Musí být správně vycentrovány, v opačném případě zkontrolujte, zda je kolo správně usazeno v rámu nebo vidlici. Brzdu vycentrujte pomocí seřizovacích šroubků.

Brzdové špalíky musí dosedat na ráfky celou svojí plochou. Doporučuje se nastavit špalíky vůči ráfku do mírné šípovité polohy. Při brždění by se nejprve měla dotknout ráfku přední část špalíku a poté zadní. Tření, způsobené bržděním, má za následek opotřebení brzdových špalíků a stejně tak i ráfků.

Lanka, bovdeny a hydraulické vedení

Pravidelně kontrolujte jejich stav. Lanka by neměla být roztřepená, bovdeny a hydraulické vedení naprasklé, natržené nebo zlomené.

Hydraulické brzdy

Pravidelně kontrolujte zda-li brzdová páka není příliš měkká, jinak je možné, že se do brzdového vedení dostal vzduch a brzdu je nutné odvzdušnit. Zkontrolujte hydraulické vedení, zda-li není nalomené, naprasklé, nebo neuniká brzdová kapalina. Veškeré opravy a seřizování hydraulických brzd vyžadují speciální nářadí a postupy. Svěřte je proto vždy odbornému servisu.

Kotoučové brzdy

Udržujte stále čisté brzdové kotouče. Dbejte na to, aby nepřišly do styku s mastnotou, jinak je očistěte. Kontrolujte stav povrchu kotoučů. Nesmí být poškozen hlubokými rýhami a vrypy. Je-li třeba, kotouče vyměňte.

Kontrolujte stav brzdových destiček. Zda nejsou zesklovatělé, odštípnuté nebo v nich nejsou zapuštěné úlomky, zda se opotřebovávají rovnoměrně a jejich chod je plynulý. Poškozené nebo opotřebované destičky vyměňte.

Kontrolujte, zda kotouče procházejí středem brzdových destiček. Pokud kotouče drhnou, je třeba povolit šrouby uchycení brzdy. Lehce stisknout brzdovou páku a šrouby znovu utáhnout. Kotoučové brzdy více namáhají výplet kol, proto častěji kontrolujte správné napětí drátů a stav výpletu.

Protišlapací brzda – torpédo

Je-li vaše kolo vybaveno protišlapací brzdou, je nutné příležitostně zkontrolovat napětí řetězu.

Převody

Převody na kole jsou již nastaveny z výroby. Lanka a ostatní prvky se však můžou během prvních jízd povolit a může dojít k nepřesnému řazení.

Základní seřízení

Pokud přehazovačka nepřehazuje dobře směrem vzhůru na větší pastorky, je potřeba lanko dotáhnout, je příliš povolené. To znamená vytáčet šroub ze závitu – otáčet proti směru hodinových ručiček. V případě inverzního řazení zvolíme opačný postup.

V opačném případě, kdy přehazovačka dobře řadí nahoru, ale na menší pastorky se řetězu nechce, musí následovat povolení lanka. Tedy zašroubování stavěcího šroubu do závitu – po směru hodinových ručiček. V případě inverzního řazení zvolíme opačný postup.

Pokud se nedaří přehazovačku optimálně doladit, navštivte odborný servis.

Kola a pláště

Kola musí být vždy vycentrovaná. Během jízd může dojít k drobné změně napětí paprsků a matic. Vždy dodržujte správné nahuštění pneumatik, které bývá zpravidla na plášti uvedeno. Pláště musí být neopotřebované, bez prasklin a zářezů. Poškozený plášť vyměňte, za plášť stejných rozměrů (rozměr je uvedený na boku pneumatiky). Pláště typu Big Apple vyměňujte pouze za originální, jinak dojde k výraznému snížení jízdního komfortu.

V případě defektu použijte opravnou sadu na duše, například GOM9015.

Odpružení

Pístnice odpružení udržujte vždy v čistotě a namazané. Pokud odpružení umožňuje nastavení, proveďte nastavení na konkrétního jezdce. Obecně, při zatížení kola jezdcem by vidlice měla poklesnout asi o 10 až 25% z celkového zdvihu.

Elektropohon

Elektrické vedení musí být vždy bez trhlin prasklin nebo jiného poškození, v opačném případě navštivte odborný servis. Dbejte na správné nasazení a zapojení akumulátoru. Akumulátor nevystavujte příliš vysokým nebo nízkým teplotám.

Zamezte přímému styku s vodou. Jakákoliv část elektropohonu nesmí být nikdy ponořena pod vodou. Čištění elektrického kola / koloběžky neprovádějte tlakovým čističem, nebo jiným způsobem, který by způsobil proniknutí vody k motoru, akumulátoru nebo elektronickému ovládacímu mechanismu.

Proti minimalizaci rizika vniknutí vody a vlhkosti k elektrický částem, doporučujeme pravidelně tyto části ošetřit profesionálním sprejem NANOPROTECH Electronics, který chrání všechny elektrické systémy před oxidací, vlhkostí, zkratem a unikajícím proudem.

Kompletní nabídka přípravků NANOPROTECH naleznete zde.

Článek byl vytvořen 25. 4. 2019. Poslední úprava proběhla 25. 4. 2019.
   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšická 2589, Uherský Brod, Česká republika.