Blog » Stabilizační systém pro RC modely letadel Spektrum AS3X

Spektrum AS3X logo

Obsah

 1. Základní popis
 2. Instalace přijímače do modelu
 3. Výběr serv
 4. Slovníček pojmů
 5. Způsoby programování přijímače
 6. Programování pro Apple / Android
 7. Přehrání firmware přijímače, uložení nebo načtení nastavení přijímače
 8. Zobrazení zisků a jejich změna v reálném čase pomocí vysílače
 9. Tipy na nastavení přijímače
 10. Kompatibilita
 11. Použití AS3X přijímačů v modelech
 12. Často kladené dotazy

Základní popis

Patentovaná technologie Spektrum AS3X díky moderním MEMS senzorům a pokročilých algoritmů vhodně pomáhá stabilizovat model a držet požadovaný směr letu. Řádově 100x za vteřinu se vyhodnocují změny v natočení či naklonění modelu a zásahy do řídicích ploch se model stabilizuje ve vybraném směru. Stabilizační systém je plně programovatelný, veškerá nastavení jsou uložena v přijímači, ve vysílači se nastavují pouze kanály, které nejsou určeny pro řízení modelu, např. řízení zatahovacího podvozku, osvětlení, vlečného háčku, klapek apod. Přijímače AS3X můžete nainstalovat do jakéhokoliv modelu včetně modelů se spalovacím motorem. Podmínkou správné funkce je použití pouze digitálních a dostatečně rychlých a silných serv.

K dispozici jsou celkem 4 přijímače, a to 6-ti kanálový mikro přijímač AR6335, 6-ti kanálový standardní přijímač AR636, 7-mi kanálový SPMAR7350 a 9-ti kanálový SPMAR9350.

  Přijímač AR6335 Přijímač SPMAR636 Přijímač SPMAR7350 Přijímač SPMAR9350
Označení AR6335 AR636 AR7350 AR9350
Počet kanálů 6 6 7 9
Rozměry 18.4 x 28.6 x 7.1 mm 23.5 x 42.0 x 14.1 mm 29.2 x 53.5 x 14.1 mm 29.2 x 53.5 x 14.1 mm
Hmotnost 2.0 g 10.2 g 21.5 g 26.5 g
Telemetrie Pouze napětí přijímače a kvalita signálu Napětí přijímače a kvalita signálu, v budoucnu možnost připojení externích XBUS senzorů Ano Ano
Počet externích přijímačů Nelze připojit 1 2 2
Dosah Zkrácený Plný Plný Plný

Instalace přijímače do modelu

Přijímač se musí do modelu nainstalovat tak, aby se maximálně eliminovaly vibrace od motoru. Přijímač do modelu doporučujeme upevnit pomocí oboustranné lepicí pěnové pásky. Je nezbytně nutné, aby byl přijímač řádně upevněn. Pokud by došlo během letu k jeho uvolnění, stabilizační systém by nepracoval správně!

Přijímač může být v modelu v celkem osmi možných orientacích, viz níže.

Výběr serv

Výběr serv, které ovládají přijímačem stabilizované řídicí plochy, je zcela zásadní pro správnou funkci stabilizačního systému. Je nutné používat rychlá (rychlost alespoň 0.14s/60°) a dostatečně silná digitální serva. Při použití analogových nebo pomalých digitálních serv je stabilizace velmi málo účinná. Stabilizace je prakticky nefunkční při použití serv jako např. Futaba S3003, Hitec HS55 a pod.

Slovníček pojmů

Anglický název Český název Popis
Roll Klonění Kloněné modelu (ovládá se křidélky)
Pitch Klopení Klopení modelu (ovládá se výškovkou)
Yaw Otočení Otočení modelu (ovládá se směrovkou)
Flight mode Letový mód Slouží pro různá nastavení přijímače v letových módech
Rate gain Normání zisk Nastavení derivační složky regulátoru ve stabilizaci. Tento zisk má za cíl eliminovat náhodné vnější síly, např. poryv větru.
Head gain Zisk HEAD Nastavené přímé složky regulátoru ve stabilizaci. Tento zisk má za cíl za každou cenu držet požadovaný směr modelu. Uplatňuje se pouze tehdy, když je knipl dané funkce v neutrálu.
Priority Priorita Nastavení závislosti hodnoty zisku na poloze kniplu dané funkce. S větší výchylkou kniplu se zisk snižuje, tento parametr nastavuje, jakým způsobem se zisk snižuje.
D/R Dvojí výchylky Nastavení velikosti výchylek v jednotlivých letových módech
Expo Exponenciály Nastavení exponenciálního průběhu výchylky

Způsoby programování přijímače

Přijímač se dá programovat aplikací pro zařízení s operačním systémem Android, iOS (Apple) nebo pomocí počítače.

 1. Programátor pro zařízení Apple a Android Pro zařízení Apple nebo s Android je k dispozici programovací kabel, který se zapojuje do audio konektoru. Nutnou podmínkou pro fungování aplikace je dostatečně zesílená hlasitost jak výstupu do sluchátek, tak i vstupu z mikrofonu. Přijímač musíte napájet z externího zdroje (akumulátor, regulátor, a pod). Nejprve kabel připojte k příjímači do portu BIND/PROG, až poté připojte kabel k zařízení. Automaticky by se mělo aktivovat spojení s přijímačem. Pokud je vše správně, mělo by se zobrazit dialogové okno, zda chcete data z přijímače načíst nebo data do přijímače zapsat. Někdy je nutné vypnout a znova zapnout přijímač.
  Připojení přijímače přes audio konektor Připojení přijímače přes audio konektor - probíhající přenos dat
 2. Programátor pro PC do USB portu Pro počítače s Windows jsou k dispozici dvě aplikace. Nyní je dostupná aplikace pro přehrání firmware, uložení nebo nahrání nastavení přijímače. Aplikace pro nastavení přijímače bude k dispozici v průběhu měsíce října. Není nutné připojovat externí akumulátor, neboť je přijímač napájen přímo z USB portu počítače.

Programování pro Apple / Android

Při vytváření nastavení pro přijímač není nutné mít přijímač připojen k zařízení Apple/Android. Můžete si vytvořit veškerá nastavení a až pak nastavení nahrát do přijímače.

Základní nastavení

 1. Nainstalujete si aplikaci AS3X programmer (je k dispozici na stránkách Appstore / Androidmarket)
 2. V kartě Model Select si vytvořte pomocí ikony New model nový model(y), např. Letadlo 1. Pokud máte již model vytvořen, můžete jej zvolit.
  Vytvoření nebo výběr modelu
 3. Přejděte na kartu AS3X Settings (Nastavení AS3X) a zvolte ikonu Initial Setup (Počáteční nastavení). Zobrazí se vám menu s 10 ikonkami, a to:
  • Name & Photo: Název a fotka modelu, typ přijímače a vysílače
  • Receiver Orientation: Orientace přijímače v modelu
  • Flight Mode Switch: Přiřazení kanálu pro změnu letového módu
  • Aircraft type: Uspořádání křídel
  • Surface setup: Nastavení řídicích ploch
  • Fail Safe: Nastavení Fail-Safe
  • Port assigment: Fyzické připojení kanálů
  • Wizard: Průvodce pro základní nastavení modelu
  • Model Reset: Uvedení všech nastavení do výchozího stavu
  • Share Via Email: Sdílení nastavení přes e-mail
  Základní nastavení
 4. Name & Photo (Název a fotka modelu) Toto menu umožňuje pojmenovat model, přiřadit k němu obrázek, volbu typu přijímače a typu vysílače.
  • Model Name: Vlastní pojmenování modelu
  • Receiver: Druh AS3X přijímače
  • Transmitter: Druh vysílače
  Pojmenování modelu, výběr druhu přijímače a vysílače
 5. Receiver orientation (Orientace přijímače v modelu) Toto menu slouží pro nastavení fyzické orientace přijímače v modelu. Přijímač musí být v modelu uložen v jeho podélné ose, buď na výšku nebo na ležato. Jiná uložení přijímače v modelu nejsou možná!
  Nastavení orientace přijímače v modelu
 6. Flight Mode Switch (Přiřazení kanálu pro změnu letového módu) Toto menu umožňuje nastavit kanál, kterým se vybírá letový mód. Přijímač podporuje až 3 letové módy, první letový mód odpovídá výchylce v oblasti -100%, druhý letový mód výchylce v oblasti neutrálu a třetí letový mód v oblasti +100%. V přijímači lze zakázat přepínání letových módů.
  • GEAR: Kanál pro podvozek (5. kanál)
  • AUX1: Kanál AUX1 (6. kanál)
  • AUX2: Kanál AUX2 (7. kanál)
  • AUX3: Kanál AUX3 (8. kanál)
  • UNASSIGNED: Nepřiřazeno, aktivní je pouze 1. letový mód
  Nastavení letvých módů
 7. Aircraft type (Uspořádání křídel) V tomto menu vybere typ nosných ploch a ocasních ploch podle modelu. K dispozici je celkem 8 typů křídel a 3 typy ocasních ploch. V případě použití vztlakových klapek je nezbytné nastavit použití klapek ve vysílači!
  Uspořádání křídla - 2x křidélko, 1x klapky Uspořádání křídla - 1x křidélko Uspořádání křídla - Delta
 8. Surface setup (Nastavení řídicích ploch) V tomto menu se nastavuje reverz, subtrim, velikosti výchylek a kompenzace výchylky na všech řídicích plochách. Vyberete oranžovou řídicí plochu a zobrazí se Vám okno pro nastavení těchto parametrů.
  • REVERSE: Nastavení reverzu
  • SUBTRIM: Nastavení subtrimu
  • TRAVEL: Nastavení velikosti výchylky
  • BALANCE: Kompenzace výchylky (slouží proto, aby se zabránilo přetěžování kormidla nebo serv v případě, kdy dvě serva řídí stejnou řídicí plochu)
  Nastavení řídicích ploch Nastavení řídicích ploch - reverz, subtrim, výchylky Nastavení řídicích ploch - kompenzace výchylky
 9. Fail Safe (Nastavení Fail-Safe) V tomto menu se nastavuje funkce Fail safe k jednotlivým výstupům přijímače. Výstup č. 1 je vždy určen pro plyn, ostatní výstupy jsou libovolně přiřaditelné, viz menu Port assigment. Můžete si zvolit ze dvou způsobů chování, a to režim HOLD a PRESET.
  • PRESET: Při ztrátě signálu se výchylka na kanálu nastaví na hodnotu, jaká byla při párování přijímače. Tato volba se musí použít na kanál plynu!
  • HOLD: Při ztrátě signálu zůstane výchylka na poslední platné pozici. Tuto volbu doporučujeme používat u řídicich ploch (křidélka, výškovka, směrovka, ...). Pokud máte vysílač s telemetrií, jste v reálném čase informováni o výpadcích signálu. Pokud zpozorujete zvýšený počet výpadků, s modelem přistaňte a zkuste odstranit příčinu.
  Nastavení Fail-Safe
 10. Port assigment (Fyzické připojení kanálů) V tomto menu se nastavuje fyzické přiřazení ovládaných funkcí na porty přijímače. Port č. 1 je výhradně určen pro řízení plynu, ostatní porty jsou volně přiřaditelné. Vybráním oranžově zvýrazněné plochy lze změnit číslo portu.
  • AUXILIARY/MIXES: Přiřazení doplňkových kanálů a mixů
  • CHANNELS: Přiřazení standardních kanálů
  Nastavení fyzického přiřazení portů přijímače Nastavení fyzického přiřazení portů přijímače - AUX a MIX Nastavení fyzického přiřazení portů přijímače - Standardní kanály
 11. Wizard (Průvodce pro základní nastavení modelu) Volbou této ikonky dojde ke spuštění průvodce pro základní nastavení přijímače.
  Průvodce pro základní nastavení modelu
 12. Model Reset (Uvedení všech nastavení do výchozího stavu) Toto menu slouží pro uvedení přijímače do výchozího nastavení.
  Uvedení všech nastavení do výchozího stavu
 13. Share Via Email (Sdílení nastavení přes e-mail) Toto menu slouží pro sdílení Vašeho nastavení přes e-mail.

Nastavení AS3X stabilizace

 1. Expo (Nastavení exponenciál) V tomto menu se nastavuje exponenciální průběh výchylky na jednotlivých osách. Exponenciály lze nastavit individuálně pro jednotlivé osy (Roll, Pitch, Yaw), letové módy (FM1, FM2, FM3) a strany výchylky.
  Nastavení exponenciál pro osu Roll (křidélka)
  Nastavení exponenciál pro osu Pitch (křidélka)
  Nastavení exponenciál pro osu Pitch (výškovka)
  Nastavení exponenciál pro osu Pitch (výškovka)
  Nastavení exponenciál pro osu Yaw (směrovka)
  Nastavení exponenciál pro osu Pitch (směrovka)
  Pro nastavení nejprve zvolte osu, pak zvolte letový mód. Zobrazí se Vám dialogové okno, ve kterém můžete nastavit exponenciální průběh. Nastavení můžete pruvést buď poklepáním na displej, nebo posunem prstu po displeji.
  • LEFT/UP: Nastavení se týká levé/horní poloviny výchylky
  • RIGHT/DOWN: Nastavení se týká pravé/spodní poloviny výchylky
  Dialogové okno pro nastavení exponenciály
 2. Dual rate (Nastavení dvojích výchylek) V tomto menu se nastavují dvojí výchylky na jednotlivých osách. Dvojí výchylky lze nastavit individuálně pro jednotlivé osy (Roll, Pitch, Yaw), letové módy (FM1, FM2, FM3) a strany výchylky.
  Nastavení dvojích výchylek pro osu Roll (křidélka)
  Nastavení dvojích výchylek pro osu Pitch (křidélka)
  Nastavení dvojích výchylek pro osu Pitch (výškovka)
  Nastavení dvojích výchylek pro osu Pitch (výškovka)
  Nastavení dvojích výchylek pro osu Yaw (směrovka)
  Nastavení dvojích výchylek pro osu Pitch (směrovka)
  Pro nastavení nejprve zvolte osu, pak zvolte letový mód. Zobrazí se Vám dialogové okno, ve kterém můžete nastavit dvojí výchylky. Nastavení můžete provést buď poklepáním na displej, nebo posunem prstu po displeji.
  • LEFT/UP: Nastavení se týká levé/horní poloviny výchylky
  • RIGHT/DOWN: Nastavení se týká pravé/spodní poloviny výchylky
  Dialogové okno pro nastavení dvojích výchylek
 3. Gain & Priority (Nastavení chování stabilizace) V tomto menu se nastavuje chování pro stabilizační systém Spektrum AS3X. Chování se nastavuje individuálně pro jednotlivé osy (Roll, Pitch, Yaw), letové módy (FM1, FM2, FM3).
  Nastavení schování stabilizace pro osu Roll (křidélka)
  Nastavení schování stabilizace pro osu Pitch (křidélka)
  Nastavení schování stabilizace pro osu Pitch (výškovka)
  Nastavení schování stabilizace pro osu Pitch (výškovka)
  Nastavení schování stabilizace pro osu Yaw (směrovka)
  Nastavení schování stabilizace pro osu Pitch (směrovka)
  Pro nastavení nejprve zvolte osu, pak zvolte letový mód. Zobrazí se Vám dialogové okno, ve kterém můžete nasavit parametry stabilizace. Klikutím na modrý otázník (nápověda) se Vám zobrazí animace, jakým způsobem se jednotlivé parametry nastavují.
  • RATE: Nastavení derivační složky stabilizace. Tento zisk má za cíl eliminovat náhodné vnější síly, např. poryv větru, turbulence, ...
  • HEADING: Nastavení přímé složky stabilizace. Tento zisk má za cíl za každou cenu držet požadovaný směr modelu. Uplatňuje se pouze v případě, kdy je knipl dané osy v neutrálu.
  • PRIORITY: Nastavení závislosti derivační složky stabilizace na velikosti výchylky kniplu dané osy. Tento parametr právě nastavuje, jakým způsobem (jak moc a v jaké oblasti) se derivační zisk snižuje.
  • ABS: Atribut definující, že je daný parametr absolutní, tj. nedá se změnit pomocí vysílače.
  • REL: Atribut definující, že je daný parametr relativní, tj. dá se změnit pomocí vysílače.
  Dialogové okno pro nastavení chování stabilizace
 4. Mixing (Nastavení programovatelných mixů) V tomto menu se nastavují programovatelné mixy, které lze vytvořit v přijímači. Mixy jsou společné pro všechny letové mody. Vstupními parametry mixů jsou výstupy stabilizovaných funkcí. Mixy jsou proto vhodné případy, kdy jeden ovládací prvek řídíte dvěma servy. Díky mixu si můžete nastavit subtrim, reverz a trimování.
  Menu s mixy
  Nastavení mixu spočívá v přiřazení řídicího kanálu, řízeného kanálu, hodnoty mixu, offsetu, trimu a fyzického výstupu.
  • Name: Vlastní pojmenování mixu
  • Master: Výběr řídicí funkce.
  • Slave: Výběr řízené funkce.
  • Rate: Hodnota mixu pro levou/horní a pravou/dolní polovinu výchylky.
  • Offset: Hodnota offsetu.
  • Output: Fyzický výstupní kanál.
  • Trim: Zapnutí/vypnutí trimování.
  Parametry mixu

Přehrání firmware přijímače, uložení nebo načtení nastavení přijímače

Díky jednoduché aplikaci pro PC a programovacího kabelu do USB portu si můžete přehrát firmware v přijímači. U nových verzí mohou být mnohá vylepšení, přidány nové zajímavé funkce včetně podpory nových telemetrických senzorů. Podle níže uvedeného postupu si můžete do přijímače nahrát nejnovější verzi firmware. Přijímač může být napájen z USB portu počítače, takže není nutné zapojovat externí zdroj.

Instalace programu

 1. Stáhnete si a nainstalujte aplikaci Spektrum Updater, kterýá je ke stažení na adrese http://spektrumrc.cachefly.net/apps/updater_instructions.html. Pokud máte operační systém Windows 7 a novější, instalaci musíte spustit jako správce. Atribut Spustit jako správce se nastavuje ve vlastnostech programu. Důvodem tohoto postupu je to, že součástí programu jsou ovladače USB převodníku pro operační systém. Ovladače může instalovat pouze správce.
 2. Jakmile je aplikace nainstalována, zapojte USB převodník do USB portu počítače. Operační systém by měl sám najít potřebné ovladače.
 3. Spusťte aplikaci. V okně aplikace byte měli vidět, že je USB převodník k počítači připojen.
 4. Pokud připojíte k USB převodníku přijímač, mělo by Vám zobrazit sériové číslo přijímače.

Přehrání firmware

 1. Zapojte USB převodník do USB portu počítače a spusťte aplikaci Spektrum Updater.
 2. Připojte přijímač k USB převodníku
 3. Přihlaste/zaregistrujte se na stránku http://www.spektrumrc.com/. Zaregistrujte si nový produkt, sériové číslo si zkopírujte z programu Spektrum Updater a stáhněte si nejnovější software.
 4. V programu Spektrum Updater zvolte kartu Software Update a vyberte soubor s firmware. Tlačítkem Install provedete instalaci firmware do přijímače. Během přehrávání firmware neodpojujete napájení nebo programovací kabel!

Uložení nastavení do přijímače

 1. Zapojte USB převodník do USB portu počítače a spusťte aplikaci Spektrum Updater.
 2. Připojte přijímač k USB převodníku
 3. V programu Spektrum Updater zvolte kartu Import model a tlačítkem Choose file zvolte soubor s uloženým nastavením. Tlačítkem Save to Reciver nahrajete nastavení do přijímače.
 4. Jakmile nahrávání dat skočilo, odpojte přijímač od programovacího kabelu.

Načtení nastavení z přijímače

 1. Zapojte USB převodník do USB portu počítače a spusťte aplikaci Spektrum Updater.
 2. Připojte přijímač k USB převodníku
 3. V programu Spektrum Updater zvolte kartu Export model a tlačítkem Save Model File zvolte, kam se soubor s nastavením uloží.
 4. Jakmile čtení dat skočilo, odpojte přijímač od programovacího kabelu.

Zobrazení zisků a jejich změna v reálném čase pomocí vysílače

V menu Telemetry ve vysílačí Spektrum DX6, DX9, DX18 V2 a DX18T je k dispozici nový zdroj telemetrie AS3X. Dále je ve vysílači speciální menu AS3X, ve kterém lze přiřadit např. trim, kterým ze měnit v reálném čase relativně nastavené zisky.

Tipy na nastavení přijímače

 • Veškerá nastavení stabilizovaných kanálů se provádí v přijímači. Ve vysílači zvolte pouze model ACRO bez jakéhokoliv nastavení, tj. výchylky 100%, bez reverzu, nulové subtrimy a pod. Pouze v případě použití vztlakových klapek musíte pouze zvolit požadovaný typ křídla.
 • V prvním letovém módu nenastavujte stabilizaci, tj. všechny zisky mějte rovny nule. Tento režim bude sloužit pro případy, kdy by např. některá osa modelu začala kmitat a pod. V tomto režimu budete model řítit jako s přijímačem bez stabilizace.
 • Jakmile provedete základní nastavení přijímače, na zemi si nejprve ověřte smysl výchylek a jejich velikosti. Na zemi si také ověřte smysl výchylek řídicích ploch při aktivované stabilizaci.
 • Při prvním letu s modelem vyleťte do dostatečné výšky v letovém módu 1 (tj. bez stabilizace) a zkuste přepnout letový mód např. na číslo 2 nebo 3. a vyhodnoťte chování modelu.
 • Zisky v druhém a třetím letovém módu postupně zvyšujte, např. od 10%. Jakmile začne osa oscilovat, zisk přiměřeně snižte.
 • Pomalá serva nebo velké vůle v táhlech zvyšují náchylnost k oscilacím a tudíž musíte použít menší zisk. Pomalými servy si zbytečně degradujete letové vlastnosti Vašeho modelu.

Kompatibilita AS3X přijímačů Spektrum AR6335, AR636, AR7350 a AR9350 s vysílači Spektrum

AS3X přijímače Spektrum AR6335, AR636, AR7350 a AR9350 jsou kompatibilní se všemi leteckými vysílači Spektrum. U vysílačů DX6*, DX9*, DX18 V2* a DX18T* lze číst i měnit v reálném čase relativní zisky stabilizace. Protože se stabilizované funkce nastavují v přijímači, není u vysílačů vyžadováno speciální programové vybavení.

*U vysílačů DX6, DX7 G2, DX8 G2, DX9, DX18 V2 a DX18T je třeba nainstalovat nejnovější firmware.

Použití AS3X přijímačů v modelech

** U modelu Sukhoi SU-29MM nelze přeprogramovat přijímač.

Často kladené dotazy

 1. Je potřeba dokupovat gyra nebo další vybavení?
  Ne. Gyra a akcelerometry jsou integrovány přímo do přijímačů. Není potřeba nic doplňovat.
 2. Je potřeba nějak přijímač kalibrovat?
  Ne. MEMS senzor se automaticky při každém zapnutí sám zkalibruje a otestuje svoji funkci. Je proto nezbytné po zapnutí přijímače cca 5 sekund nechat model v klidové poloze.
 3. Mohu přijímač nainstalovat do svých vlastních modelů?
  Ano. Přijímač AR6335 má hmotnost pouze 2 g, můžete jej použít i do halových modelů. Přijímače AR636, AR7350 a AR9350 jsou určeny do větších modelů. Pro správnou funkci přijímače musíte mít v modelu dostatečně rychlá digitální serva.
 4. Mohu technologii AS3X používat v modelech se spalovacím motorem?
  Ano. U modelů letadel se spalovacím motorem je nezbytné, aby se vibrace od motoru nepřenášely na přijímač. Přijímač proto uložte na pěnovou podložku.
 5. Které vysílače jsou kompatibilní s AS3X přijímači?
  Přijímač můžete spárovat s jakýmkoliv leteckým vysílačem, tj. Spektrum DX4E a vyšší. Majitelé vysílačů DX6 (ne DX6i), DX9, DX18 V2 a DX18T mají navíc přehled o aktuálních ziscích a dále mohou i během letu relativně nastavené zisk měnit.
 6. Koupil jsem model již s AS3X přijímačem AR636 nebo AR6335. Mohu tento přijímač použít do jiného modelu?
  Ano, po přenastavení můžete přijímač použít i do jiného modelu. U modelu SU-26MM nelze přijímač přeprogramovat, přijímač je tedy určen pouze tento model.
 7. Mohu AS3X stabilizaci vypnout?
  Ano. První letový mód by měl být vždy nastavený bez stabilizace. Stačí tedy létat pouze na první letový mód.
 8. Mohu používat jiné značky vysílačů, např. Futaba?
  Ne, přijímač je kompatibilní pouze s vysílači Spektrum.

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 1. 10. 2014. Poslední úprava proběhla 11. 5. 2015.
   Copyright © 1991-2018 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.