Blog » Stabilizační systém pro RC modely letadel Futaba GYA460

Obsah

Gyro pro RC modely letadel Futaba GYA460
 1. Jak stabilizace Futaba GYA460 funguje?
 2. Jaké jsou letové režimy gyra Futaba GYA460?
 3. Jak zapojit gyro k RC přijímači?
 4. Jak nastavit RC vysílač?
 5. Jak nastavit gyro?
 6. Jak provést zálet RC modelu?
 7. Jaké má stabilizační systém omezení?
 8. Možné problémy a jejich řešení

Stabilizační systém (často nazývané jen gyro) pro RC modely letadel nebo větroňů Futaba GYA460 umožňuje začátečníkům zvládnout první kroky s RC modely letadel, pokročilým pilotům pomáhá u menších modelů eliminovat poryvy větru, zvládnout základní akrobacii a získat větší jistotu v řízení RC modelu letadla. Hlavní výhodou stabilizace GYA460 je jeho jednoduchost v nastavení, kterou zvládne každý. Pro nastavení není potřeba počítač ani jiná zařízení, veškerá nastavení se provádí pomocí tří potenciometrických trimů (pro osu křidélek, výškovky a směrovky), kterými se jednak nastavuje zisk a směr kompenzace. Gyro GYA460 podporuje jak klasické uspořádání letadla, tak i samokřídla.

Jak stabilizace Futaba GYA460 funguje?

Stabilizační systém Futaba GYA460 může pracovat s jakýmkoliv RC přijímačem, nemusíte mít tedy zrovna RC soupravu Futaba. Ve vysílači můžete používat všechny funkce, jako jsou trimy, subtrimy, reverzy, dvojí výchylky, diferenciace křídélek a pod. Jediným omezením je mix pro samo křídla (elevon).

Stabilizační systém GYA460 je určená zejména pro elektro RC modely letadel nebo RC modely větroňů (ať s elektromotorem nebo jako aerovlek). Pro modely letadel se spalovacím motorem je potřeba eliminovat vibrace od motoru např. tlustší vrstvou pěnové pásky apod.

GYA460 sestává z tříosého gyra a tříosého akcelerometru. Tříosé gyro měří relativní natočení modelu v prostoru, kdežto tříosý akcelerometr měří odchylku modelu od vodorovné roviny. Díky kombinaci tříosého gyra a tříosého akcelerometru jsou k dispozici 3 letové režimy, mezi kterými lze během letu pomocí RC vysílače přepínat.

GYA460 sestává z tříosého gyra a tříosého akcelerometru. Tříosé gyro měří relativní natočení modelu v prostoru, kdežto tříosý akcelerometr měří odchylku modelu od vodorovné roviny. Díky kombinaci tříosého gyra a tříosého akcelerometru jsou k dispozici 3 letové režimy, mezi kterými lze během letu pomocí RC vysílače přepínat.

Jaké jsou letové režimy gyra Futaba GYA460?

 1. Režim Beginner: Jedná se, jak už napovídá anglického názvu beginner, o režim určený pro začátečníky v RC modelech letadel. Tento režim omezuje maximální náklony ve všech osách na maximálně 80°, přičemž velikost náklonu je přímo úměrná výchylce patřičného ovladače. To znamená, že pokud ovladač křidélek vychýlíte jen do poloviny, letadlo má náklon 40°. Pokud ovladač vrátíte do neutrálu, gyro Futaga GYA460 model automaticky vyrovná. Pokud přesunete všechny ovladače do neutrálu, letadlo by mělo letět vodorovně (za předpokladu dostatečné rychlosti). Pro tento režim se využívá informací jak z tříosého gyra, tak i tříosého akcelerometru.
 2. Režim Gyro Off: Jedná se o režim, kdy se pro řízení neuplatňuje gyro nebo akcelerometr. Stablizace (gyro) je tedy vyřazena z funkce a pilot má tedy vše v rukou. Tento režim slouží pro zálet modelu nebo jako nouzový režim při experimentování se stabilizací.
 3. Režim Gyro 3D: V tomto režimu se uplatňuje pouze tříosé gyro, tříosý akcelerometr se nepoužívá. Ovládání RC modelu letadla je plně v rukou pilota, avšak stabilizace GYA460 pomáhá pilotovi korigovat poryvy větru nebo v zalétání akrobatických prvků. Pilot má větší jistotu při řízení a nácviku akrobacie.

Jak zapojit gyro k RC přijímači?

Gyro pro RC modely letadel Futaba GYA460 - zapojení k přijímači Pokud máte RC soupravu Futaba a přijímač s S.BUS nebo S.BUS2 výstupem, pak stačí gyro GYA460 propojit pouze jedním kabelem přes protokol S.BUS/2.

Pokud takový přijímač nemáte, nebo používáte zcela jinou RC soupravu (např. Spektrum), pak stabilizační systém GYA460 propojíte celkem 3 kabely. Veškeré propojovací kabely k přijímači jsou obsahem balení.

Jak nastavit RC vysílač?

Režimy stabilizace pro RC modely letadel Futaba GYA460Veškerá konfigurace vysílače spočívá v tom, že k 5. kanálu (který je označený jako GEAR) přiřadíte nejlépe 3-polohový přepínač. Pokud nemáte na svém RC vysílači 3-polohový přepínač, pak přiřaďte dvoupolohový s tím, že budete mít k dispozici pouze 2 letové módy nebo použijte mix (viz návod k RC vysílači). Výchylka na pátém kanálu určuje režm gyra:

 1. Výchylka je menší než -50 % - Režim pro začátečníky Beginner
 2. Výchylka je mezi -49% a +49% - Režim bez stabilizace Gyro Off
 3. Výchylka je větší než +50% - Režim se stabilizací Gyro 3D

Jak nastavit gyro?

Nastavení zisků stabilizačního systému GYA460 Nastavení gyra Futaba GYA460 je velmi triviální. Nejprve je potřeba nastavit uspořádání modelu (klasické ospořádíní, nebo samokřídlo) a pozici gyra v trupu RC modelu letadla (můžete si vybrat ze 4 možností). Tato nastavení se provádí pomocí tlačítka a signalizací LED diod. Mastavení je velmi jednoduché.

Dále je potřeba nastavit zisky gyra stabilizačního systému pro křidélka, výškovku a směrovku. Zisky se nastavují pomocí potenciometrů v krabičce gyra. Toto řešení je jednoduchém přehledné a pro úpravu stačí malý šroubovák (která je rovněž součástí balení). Doporučujeme začít ze zisky okolo 40% a upravovat zisky po 5%.

Jak provést zálet RC modelu?

Zálet RC modelu proveďte v režimu bez stabilizace. Model vytrimujte trimy na vysílači tak, aby RC model letadla letěl podle Vašich představ. Poté s modelem přistaňte. Přepínač letových módů nastavte do pozice bez stabilizace Gyro Off nebo do pozice pro stabilizaci Gyro 3D a připojte napájení ke gyru / přijímači. Gyro si do své paměti uloží velikost neutrálních výchylek.

S modelem vyleťte v režimu Gyro Off do dostatečné výšky a zkuste zapnout stabilizaci (režim Gyro 3D). Zkuste postupně zvyšovat zisk v jednotlivých osách (výškovka, křidélka a směrovka) do doby, kdy bude model náchylný k rozkmitání. Model je více náchylný k rozkmitání při max. rychlostech. Jakmile uvidíte, že se model v určité ose rozkmital, snižte přiměřeně zisk v dané ose.

Pokud chcete používat režim pro začátečníky, je může být potřeba upravit uložení gyra v modelu, aby model letěl po přesunutí ovladačů výškovky, směrovky a křidélek vodorovně. Rovina gyra GYA460 musí být rovnoběžná s rovinou letu.

Správná pozice gyra Futaba GYA460 v RC modelu letadla

Jaké má stabilizační systém omezení?

Cílem Futaby bylo vytvořit maximálně jednoduchý stabilizační systém pro RC modely letadel, avšak s vysokou kvalitou a spolehlivostí, jaká je u Futaby na 1. místě. Stabilizační systém GYA460 zvládne nastavit i méně zkušený uživatel, není potřeba počítač ani složité návody. Jednoduchost nastavení je vykoupena těmito drobnými omezeními:

 1. Podporuje klasické uspořádání modelu (směrovka, výškovka, křidélka mohou být řízena nezávisle – to umožňuje používat oblíbenou diferenciaci výchylek) nebo RC modely samokřídel (kombinované řidicí polochy výškovky a křidélek + volitelně směrovka)
 2. V režimu beginner nelze používat vztlakové klapky, pokud je nutné jejich vliv kompenzovat výškovkou
 3. Nelze nastavit max. výchylky kormidel. Maximální výchylka serv je stanovena na 100%.

Možné problémy a jejich řešení

 1. Serva křidélek a výškovky se pohybují současně.
  Gyro GYA460 podporuje 2 typy modelů: klasický model, řízený směrovnou, výškovkou a křídélky; samokřídla, které jsou řízena kombinovanými plochami. Pokud máte model letadla s klasickým uspořádáním křídel, musíte mít gyro nastaveno do režimu pro klasické modely!
 2. Gyro se chová nekorektně.
  Gyro GYA460 podopure 4 způsoby uložení v trupu modelu letadla. Skutečná poloha v trupu musí bý totožná s nastavenou polohou v gyru. V opačném případě stabilizace funguje nekorektně.
 3. Výstupy gyra nefungují
  Do gyra GYA460 musí být zapojeny všechny vstupní signály tj. křidélka 1, výškovka, směrovka a kanál pro změnu letového režimu. Kanál křidélka 2 je nepovinný, nemusí být zapojen.

Doufáme, že s novým stabilizačním systémem Futaba GYA460 budete spokojeni a přinese Vám více radosti s řízením RC modelů letadel.

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek je zařazen k následujícím položkám:

Objednací čísloNázev položky
AR01000924Futaba tříosé gyro GYA460 pro RC letadla
Článek byl vytvořen 5. 10. 2015. Poslední úprava proběhla 10. 6. 2016.
   Copyright © 1991-2018 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.