Blog » Pokročilé nastavení RC modelu letadla E-flite SU-29MM G2

E-flite SU-29MM

Obsah článku

 1. Úvod
 2. Co chceme nastavit
 3. Programování pomocí aplikace Spektrum Programmer pro PC
 4. FAQ - Často kladené dotazy

Úvod

V tomto článku se podíváme na možnosti nastavení elektronického stabilizačního systému v akrobatickém modelu letadla SU-29MM druhé generace. Oproti předchozí „zelené“ verzi se nová „modrá“ verze liší hned v několika věcech:

 • Technologie SAFE Select: Způsob párování přijímače a vysílače ovlivňuje, zda je k dispozici funkce Panika nebo ne. Funkce Panika umožňuje sama uvést model do stabilního vodorovného letu. Funkce Panika se aktivuje pomocí 6. kanálu výchylkou menší než -50%.
 • Plně nastavitelná stabilizace: Pomocí počítače a aplikace Spektrum Programmer lze libovolně nastavit zisk stabilizace pro křidélka, výškovku a směrovku. Zisky lze nastavit pro 3 letové režimy, letový režim se vybírá pomocí výchylky na 5. kanálu.
 • Řízení AS3X zisků pomocí vysílače: Relativně nastavené zisky lze ovlivňovat pomocí vysílače i během letu.
 • Diferenciace křidélek: Přijímač je ve výchozím stavu nakonfigurován pro nezávislé řízení křidélek. Pomocí aplikace si tedy můžete nastavit diferenciaci křidélek, opět pro každý letový režim zvlášť.
 • Přiřazení kanálů na výstup přijímače: Přijímač AR636A má 6 kanálů. Pokud budete využívat pouze 5 kanálů, můžete zbývající kanál použít např. pro řízení osvětlení či další funkce.
 • Přijímač lze použít i do jiných vašich modelů: Firma Horizon Hobby zpřístupnila možnost programování všech nezbytných funkcí, takže zakoupením kromě skvělého letadla také získáte přijímač, který můžete vyzkoušet i v jiných Vašich modelech letadel.

Co chceme nastavit

V níže uvedeném příkladu bude dosaženo tohoto nastavení:

 • Pomocí tlačítka na vysílači se aktivovat režim panika - model se uvede do stabilního letu.
 • Budou nastaveny tyto 3 letové režimy:
  1. V prvním letovém režimu bude stabilizace vypnuta.
  2. Ve druhém bude stabilizace nastavena dle doporučení výrobce.
  3. Ve třetím si budete moci stabilizaci ovládat pomocí vysílače během letu.
 • V prvním letovém režimu bude nastavena diferenciace křidélek na 5%.

Pro programování přijímače bude použita aplikace Spektrum Programmer pro osobní počítače. Pokud preferujete programování pomocí mobilních zařízení, pak můžete tento postu také použít - aplikace pro telefony má stejnou funkcionalitu. Aplikace Spektrum Programmer je ka stažení zde.

Programování pomocí aplikace Spektrum Programmer pro PC

Krok č. 1 - nastavení vysílače

Typ modelu musí být nastaven na Acro, uspořádání křídla s jedním společným křidélkem AIL1. Výchylky na kanálech 1 až 6 nastavte na 100%. Pro aktivaci funkce Panika je potřeba přiřadit ke kanálu č. 6 AUX1 vhodný přepínač, např. párovací tlačítko. Režim panika je aktivní, pokud je výchylka na 6. kanálu menší než -50%.

Dále je třeba nastavit letové režimy v modelu. V menu F Mode Setup je třeba přiřadit některý třípolohový přepínač. Letové režimy se budou řídit 5. kanálem.

Pro příjemnější řízení nastavte dvojí výchylky a exponenciály podle tabulky níže.

Doporučené nastavení exponenciál a dvojích výchylek
Funkce Velké výchylky Malé výchylky
DR EXPO DR EXPO
Aileron (křidélka) 100% 40% 45% 10%
Elevator (výškovka) 100% 35% 25% 10%
Rudder (směrovka) 100% 15% 70% 8%

Pokud máte vysílač Spektrum druhé generace (DX6e, DX6, DX7, DX8 G2, DX9 DX10 nebo DX18), pak můžete nstavení provést podle obrázků obrazovek uvedených níže (Obrázky displejů jsou z vysílače DX6, u vyšších verzí vysílače je rozdíl pouze ve větším počtu kanálů.)

Obrázek displeje Popis
Typ modelu System menu/Model Type
Zde nastavte typ modelu Acro (ikonka letadla).
Typ modelu System menu/Aircraft Type
Zde nastavte typ křídla na Normal a typ ocasních ploch Normal.
Letové režimy System menu/F-Mode Setup
přiřaďte přepínač pro přepínání letových módů. Protože máme vysílač v módu 1, volíme přepínač v blízkosti pravé ruky - přepínač G.
Přiřazení přepínačů System menu/Channel Assign/Strana 2
přiřaďte přepínač letových módů k 5. kanálu Gear a tlačítko Panika ke kanálu č. 6 AUX1.
Nastavení koncových bodů Function List/Servo Setup/Travel
Nechte nastavené výchylky na 100% (výchozí stav).
Nastavení dvojích výchylek a exponeciál - část 1
Obrázek: Dvojí výchylky a exponeciály křidélek - velké výchylky
Nastavení dvojích výchylek a exponeciál - část 2
Obrázek: Dvojí výchylky a exponeciály křidélek - malé výchylky
Function List/D-R and Expo
Postupně nastavte dle tabulky výše dvojí výchylky a exponenciály pro křidélka (Aileron), výškovku (Elevator) a směrovku (Rudder). Pro přepínání můžete použít např. přepínač H po pravé ruce.
Telemetrie - část 1
Obrázek: Úvodní menu telemetrie
Telemetrie - část 2
Obrázek: Zobrazení AS3X
Function List/Telemetry
Na první pozici nastavte hodnotu AS3X a dále aktivujte zobrazení - Display: Act.
Detail menu AS3X - letový režim 1
Obrázek: Letový režim 1
Detail menu AS3X - letový režim 2
Obrázek: Letový režim 2
Detail menu AS3X - letový režim 3 a 100% zisk
Obrázek: Letový režim 3 - parametr Gain 100%
Detail menu AS3X - letový režim 3 a 50% zisk
Obrázek: Letový režim 3 - parametr Gain 50%
Function List/AS3X Gains
Nejprve ve funkčním menu zvolte položku AS3X Gains. Zobrazí se vám menu AS3X Gains, ve kterém jsou zobrazeny parametry stabilizace.
V řádcích jsou zobrazeny jednotlivé osy stabilizace:
 • Roll: Osa křidélek.
 • Pitch: Osa výškovky.
 • Yaw: Osa směrovky.
Ve sloupcíh je zobrazeny hodnoty parametrů stabilizace:
 • Rate: Nastavený diferenciální zisk.
 • Heading: Nastavený proporcionální zik - proporcionáli zisk se nepoužívá, proto je 0 %.
 • Actual: Aktuální hodnota zisku.

Všimněte si, že pokud vychýlíte např. ovladač křidélek, aktuální zisk v ose křidélek zmenšuje - toto chování je nastaveno parametrem stabilizace Priority.

Hodnotou parametru Gain lze ovlivnit relativně nastavené zisky. Pokud je parametr nastaven např. na 50 %, pak jsou výsledné zisky na úrovni 50 %. Hodnotu lze měnit přiřazeným ovladačem v položce Input. Pokud máte např. vysílač DX8, můžete zisky měnit pomocí otočného ovladače. U vysílače DX6 lze zisk mějit pouze rolovacím tlačítkem Roller.

Krok č. 2 - spárování modelu

Model spárujte se zapnutým režimem Panika podle níže uvedeného postupu

 1. Zapojte do přijímače párovací konektor.
 2. Připojte pohonný akumulátor do modelu. Přijímač musí začít blikat.
 3. Odpojte párovací konektor.
 4. Uveďte Váš vysílač do párovacího režimu. Dojde ke spárování přijímače a vysílač.
 5. Model vypněte

Poznámka: Při zapnutí modelu se 2x pohnou pohnou kormidla, což značí, že je aktivní funkce panika. Pokud se kormidla pohnou pouze 1x, pak je funkce panika vypnuta.

krok č. 3 - nastavení přijímače

Během nastavování přijímače mějte vysílač zapnut. Přijímač připojte prostřednictvím kabelu SPMA3065 k počítači. Na počítači spusťte program Spektrum Programmer, zapojte kabel do USB portu počítače a druhý konec do přijímače a až v posledním kroku zapněte přijímač. Aplikace Spektrum Programmer ožije a budete moci měnit nastavení. Pro dosažení výše uvedených požadavků stačí změnit tyto parametry:

 • V záložce Gain & Priority nastavit diferenciální zisky
 • V záložce F Mode přiřadit kanál pro volbu letového režimu
 • V menu Dashboard nastavte hodnotu diferenciace křidélek
Nastavení Gain & Priority
Letový mód Křidélka (Roll) Výškovla (Pitch) Směrovka (Yaw)
Zisk Prir. Typ Zisk Prir. Typ Zisk Prir. Typ
1 0% 160% ABS 0% 160% ABS 0% 160% ABS
2 17% 160% ABS 17% 160% ABS 40% 160% ABS
3 30% 160% REL 30% 160% REL 60% 160% REL

V záložce Gain & Priority nastavte pro jednotlivé letové režimy parametry tak, jak jsou uvedeny v tabulce výše. Nebo se můžete podívat na následující obrázky.

Nastavení stabilizace je možné již v uvodní obrazovce programu
Přiřazení kanálu pro výběr letového režimu

V záložce Flight Mode Switch stačí zaškrtnout kanál Gear. Kanál Gear je u RC vysílačů Spektrum vždy 5. kanál.

Přiřazení kanálu pro volbu letového režimu
Nastavení diferenciace křidélek

Přijímač v modelu SU-29MM G2 umožňuje nastavit diferenciaci výchylek křidélek. Nastavení se provádí v úvodní záložce Dashboard, takže stačí do zvoleného letového režimu nastavit procentuální hodnotu diferenciace. Pokud chcete změnit smysl diferenciace, stačí změnit znaménko u nastavené hodnoty.

Nastavení diferenciace křidélek

FAQ - často kladené dotazy

 1. Pro jaký způsob letání je určeno tovární nastavení přijímače?
  Tovární nastavení je určeno pro běžené létání při středních nebo vyšších rychlostech. Pro létání při menších rychlostech nebo u 3D akrobacie doporučujeme nstavit vyšší hodnoty zisků, aby se plně využil potenciál modelu.
 2. Mohu stabilizaci zcela zrušit?
  Ano, v tomto článku je na první letový režim nastavena nulová stabilizace.
 3. Mohu použít přijímač i do jiných RC modelů letadel?
  Pokud vypnete stabilizaci, pak můžete přijímač používat zcela bez omezení. Pokud chcete využívat stabilizaci, je nutné dodržet orientaci přijímače v trupu modelu - anténou dopředu a etiketou nahoru. Reverzy, subtrimy, typ křídla, mixy, přiřazení kanálů lze libovolně měnit. Můžete využívat stabilizaci AS3X i režim panika.
 4. Proč nejsou využity proporcionální zisky?
  Když byl na trh uveden SU-29MM Gen 1 (v zelené barvě), tak jedna část pilotů byla z letových vlastností nadšena, druhá část si však nemohla zvyknout na jiný způsob řízení. Použití proporcionálního zisku vyžaduje jiný způsob řízení modelu. Proto bylo od použití proporcionálních zisků upuštěno. Velmi oblíbený akrobatický model se stabilizací Visionaire také nepoužíval proporcionální zisk.

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 28. 9. 2016. Poslední úprava proběhla 28. 9. 2016.
   Copyright © 1991-2018 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.