Blog » Nastavení vysílače Spektrum DXe pomocí PC

Úvod

RC vysílač Spektrum DXe se stále častěji objevuje v RTF setech modelů letadel a vrtulníků od Horizon Hobby. Nahradil vysílače Spektrum DX4e, DX5e a speciální jednoúčelové vysílače ve vrtulnících. V tomto článku chceme ukázat, co všechno nyní vysílač DXe dokáže.

Hned v úvodu upozorňujeme, že setové vysílače DXe (vysílače, které jsou součástí RTF setů letadel/vrtulníků) jsou osazeny pouze přepínači nutné pro provoz daného modelu a dále neumožňují provoz bezdrátového systému učitel-žák (DXe nemůže fungovat jako učitelský vysílač).

V tabulce č. 1 jsou uvedeny možnosti vysílače bez použití programátoru. V tabulce č. 2 jsou uvedny možnosti přinášenící aplikace Spektrum Programmer.

Tabulka 1: Funkce vysílače bez použití aplikace Spektrum Programmer
FunkcePopis
Párování s přijímačemUvedení vysílače do párovacího režimu pro spárování s přijímačem.
Kontrola dosahuV tomto režimu se přibližně 1000x zmenší vysílací výkon – je možné provést kontrolu dosahu na vzdálenost cca 30m.
Nastavení reverzuBez použití programátoru je možné nastavit reverzy na všech kanálech.
Bezdrátový učitel-žákBezdrátové spojení se žákovským vysílačem Spektrum v systému učitel-žák (vysílač DXe funguje jako učitelský vysílač)
Tabulka 2: Funkce vysílače s použitím aplikace Spektrum Programmer
FunkcePopis
Volba modeluDo vysílače je možné nahrát nastavení pro patřičný model. Nastavení modelů je uloženo v počítači.
Aktualizace firmwareLze aktualizovat firmware vysílače.
Mód vysílačeMód vysílače lze nastavit na mód 1, 2, 3 a 4.
Typ akumulátoruNastavení souvisí s vypínacím napětím. Volba Alkalické/NiMH definuje alarm nízkého napětí baterií na napětí 4.6 V, v případě LiPo/LiIon akumulátoru je napětí 6.6 V.
Exponenciály a dvojí výchylkyNastavuje se na kanálech výškovky, křidélek a směrovky. Velikost exponenciál a dvojích výchylek lze vztáhnout k pozici přiřazeného přepínače nebo k letovému režimu.
Diferenciace výchylek křidélek.Velikost diferenciace lze vztáhnout k pozici přepínače nebo k letovému režimu.
Uspořádání křídelVysílač podporuje tato uspořádání: normální, nezávisle řízená křidélka, elevony A/B
Nastavení kanálůKoncové body, neutrál a reverz na všech 9 kanálech. U kanálů 5 až 9 se nastavuje řídící prvek (přepínač nebo tlačítko).
Zhášení motoruFunkce pro zhášení spalovacích motorů nebo jako bezpečností spínač zamezující nechtěnému roztočení motoru.
Učitel-žákUmožňuje plnohodnotné nastavení funkce učitel-žák.

Instalace aplikace Spektrum programmer

Aplikaci pro PC se jmenuje Spektrum Programmer verze 3.1 a je ke stažení: zde. Aplikace je vytvořena pro Windows 7/8 a 10. Pokud máte Windows XP, můžete použít tuto starší aplikaci verze 2.0.17, která však nemá všechny funkce verze 3.1. Níže uvedené obrázky pochází z aplikace verze aplikace 3.1

Důležité: protože jsou součásti aplikace i ovladače pro USB zařízení. Je nutné aplikaci instalovat jako správce (buď pod administrátorským účtem nebo zvolit „Spustit jako správce“).

Propojení vysílače DXe s počítačem.

V zadní části vysílače je 3-pinový konektor, do kterého se zapojuje tří žilový kabel USB převodníku SPMA3065. USB konektor se pak zapojí do počítače.

Tip: Pokud máte tablet či telefon s USB rozhraním, pak můžete rovněž využít propojovací kabel SPMA3065 s příslušnou redukcí na nejčastěji mikro-USB konektor.

Jakmile zapojíte USB převodník do USB portu počítače, zobrazí se v pravé, horní části nápis Kabel připojen, ale není připojeno zařízení (Cable Connected but No Device) - viz obrázek 1.

Zajímavým prvkem je checkbox Napájení kabelu (Power Cable). Po jeho zaškrtnutí bude přes USB port počítače napájeno zařízení. To se hodí např. pro přehrání firmware samotných přijímačů, kdy není nutné přijímači připojovat baterii.

Úvodní obrazovka
Obrázek 1: Úvodní obrazovka

Poté propojte vysílač Spektrum DXe s USB převodníkem a zapněte vysílač. Po zapnutí vysílače aplikace ožije a pravděpodobně se zobrazí okno Nesoulad modelů (Model Mismatch). Jde o to, že nastavení vysílače se neshoduje s nastavením modelu v počítači.

V dialogové okně (obrázek 2) jsou tři tlačítka:

 • Zobrazit vše (Show Alli): Zobrazí seznam všech modelů; můžete zvolit model, do kterého resp. z kterého se má uložit resp. načíst nastavení. Volba Nový model (New Model) vytvoří v počítači nový model.
 • Použít nastavení vysílače (Use Device Settings): Nastavení vysílače se nahraje do vybraného modelu v počítači. To znamená, že nastavení vysílače nebude změněno.
 • Použít nastavení počítače (Use Computer Settings): Nastavení vybraného modelu v počítači se nahraje vysílače. To znamená, že nastavení počítači nebude změněno.
Dialogové okno, které se otevře po připojení a zapnutí vysílače.
Obrázek 2: Dialogové okno, které se otevře po připojení a zapnutí vysílače.

Dále jsou v horní části jsou 3 tlačítka

 • Koš (Trash): V koši jsou odstraněné modely.
 • Import (Import): Import sloučí pro import hotového nastavení modelu
 • Přidat nový (Add New…): Přidat nový způsobí přidání nového modelu do počítače.

Seznam modelů (Models)

V aplikaci Spektrum Programmer můžete spravovat neomezený počet modelů. Pokud máte např. 2 modely vyžadující různé nastavení, můžete jednoduše tlačítkem Vybrat (Select) nahrát do vysílače zvolený model.

Poznámka: Tlačítko Vybrat (Select) se zobrazí, pokud je k dispozici více modelů.

Stisknutím tlačítka Upravit (Edit) můžete (obrázek 3):

 • Název (Name) - změnit pojmenování modelu.
 • Obrázek (Image) - změnit ikonku modelu.
 • Zařízení (Device) – v našem případě DXe vysílač
 • Poznámka (Notes) – poznámka k modelu
Úprava modelu.
Obrázek 3: Úprava modelu.

Stisknutím tlačítka Více (More) (obrázek 4) se zobrazí další možnosti:

 • Export (Export): Export modelu do souboru
 • Duplikovat (Duplicate): Duplikování modelu
 • Reset (Reset): Tovární nastavení modelu
 • Aktualizovat (Upgrade): Aktualizace nastavení modelu (pouze pro speciální konfigurace, např. u vrtulníků)
 • Odstranit (Delete): Vymazání modelu do koše. Z koše lze model obnovit.
Další možnosti práce s modelem.
Obrázek 4: Další možnosti práce s modelem.

Aktualizace vysílače (Software Update)

Pomocí aplikace Spektrum Programmer je možné aktualizovat vysílač, viz obrázek 5. Aktualizací získáte nové funkce. Informace o poslední aktualizaci je uveden na našich internetových stránkách v detailu vysílače.

Aktualizace je dostupná po registraci vysílače na stránkách www.spektrumrc.com. Pro registraci budete potřebovat sériové číslo (Serial Number).

Aktualizace vysílače.
Obrázek 5: Aktualizace vysílače.

Nastavení vysílače (Trasmitter Settings)

Na této záložce (obrázek 6) je možné nastavit mód vysílače a typ napájecích baterií vysílače:

 • Mód vysílače (Mode): Lze vybrat mód 1, 2, 3 nebo 4. Změna módu se z bezpečnostních důvodů projeví až po vypnutí a opětovném zapnutí vysílače.
 • Typ baterie (Battery Type): Lze zvolit alkalické/NiMH baterie – alarm nízkého napětí je 4.2 V a LiPo/LiIon baterie – alarm je 6.6 V.
Obecné nastavení vysílače.
Obrázek 6: Obecné nastavení vysílače.

Exponenciály (Exponential)

Exponenciály (obrázek 7) jsou velmi užitečná funkce, která umožňuje zmenšit nebo naopak zvětšit citlivost řízení v oblasti neutrálu. Vysílač DXe umožňuje nastavit exponenciály zvlášť pro kanál křidélek (Aileron), výškovky (Elevator) a směrovky (Rudder). Dále lze nastavit exponenciály zvlášť pro jednotlivé pozice (Position) přepínače (Switch).

Exponenciály mohou být nastaveny asymetricky. (parametry L a P). Checkboxem Spojit (Link) budou exponenciály symetrické.

Nastavení exponenciál.
Obrázek 7: Nastavení exponenciál.

Dvojí výchylky (Dual Rate)

Dvojí výchylky (obrázek 8) slouží k relativnímu snížení výchylek, takže je řízení méně citlivé. Vysílač DXe umožňuje nastavit dvojí výchylky zvlášť pro kanálkřidélek (Aileron), výškovky (Elevator) a směrovky (Rudder). Dále lze nastavit dvojí výchylky zvlášť pro jednotlivé pozice (Position) přepínače (Switch).

Dvojí výchylky mohou být nastaveny asymetricky. (parametry L a P). Checkboxem Spojit (Link) budou dvojí výchylky symetrické.

Nastavení dvojích výchylek.
Obrázek 8: Nastavení dvojích výchylek.

Typ modelu (Aircraft Type)

V tomto menu (obrázek 9) se nastavuje počet kanálů vysílače a typ modelu.

 • Počet kanálů (Transmitter Channels) určuje počet kanálů vysílače
 • Typ modelu (Aircraft type) – lze zvolit buď z modelu letadla (Airplane), nebo vrtulníku (Helicopter). Pokud zvolíte typ modelu Airplane, pak si můžete vybrat ze 3 uspořádání křídel:
  1. Normální (Normal) – normální uspořádání se společným servem na křidélka.
  2. Dvě křidélka (Dual Aileron) - normální uspořádání s nezávisle řízenými křidélky.
  3. Elevon A/B (Elevon A/B) – pro samokřídla. Rozdíl mezi variantou A a B je v interním reverzu.
Nastavení typu modelu.
Obrázek 9: Nastavení typu modelu.

Poznámka: Pokud do vysílače nahrajete tzv. hotové nastavení pro akrobatické modely vrtulníků (Blade 230, Blade 330, a pod), pak nastavení v tomto menu nemá na chování vysílače vliv.

Kanály (Channel Setup)

U všech kanálů (obrázek 10) lze nastavit reverz (Reverze), koncové body (L, R) a neutrál (Subtrim). Checkboxem Spojení (Link) budou koncové body symetrické.

U kanálů 5 až 9 je navíc možné přiřadit ovladač (Source) - přepínač či tlačítko.

Nastavení kanálů.
Obrázek 10: Nastavení kanálů.

Zhášení motoru (Throttle Cut)

Na této kartě (obrázek 11) je možné nastavit přepínač určený ke zhášení spalovacího motoru. Pokud máte model na elektropohon, můžete tuto funkci použít jako bezpečností prvek – pokud zavadíte o ovladač plynu, motor se nespustí.

 • Pozice (Value) – pozice plynu při aktivované funkci Throttle Cut
 • Přepínač (Switch) – přepínač, který se zhášení motoru ovládá. Pomocí Checkboxů si definujete pozice přepínače, ve kterých je funkce zhášení motoru aktivní.
Nastavení zhášení motoru.
Obrázek 11: Nastavení zhášení motoru.

Letové režimy (Flight Mode Setup)

Ve vysílači si můžete definovat až 3 letové režimy (obrázek 12). V případě vrtulníků se ještě nastavuje přepínač autorotace (Hold).

Nastavení letových módů.
Obrázek 12: Nastavení letových módů.

Učitel-žák (Trainer)

Vysílač Spektrum DXe má na spodní straně konektor pro kabelové propojené učitel-žák. Tento výstup je možné použít i k propojení vysílače k simulátoru.

Vysílače DXe prodávané samostatně dále disponují bezdrátovým učitelem-žákem. Jednoduše k vysílači napárujete libovolný žákovský vysílač Spektrum (např. i setové vysílače pro mikro modely) a je hotovo.

V záložce Učitel-žák (Trainer), viz obrázek 13, se nastavuje režim učitele-žáka:

 • Inhibit – funkce učitel-žák je zakázána, vysílač nemůže pracovat jako učitelský vysílač. Vysílač tedy může pracovat jen jako žákovský vysílač.
 • Programmable Master – v tomto režimu jsou výchylky žákovského vysílače posílány rovnou na výstup příslušného kanálu přijímače. Vysílač žáka musí mít správně nastavené používané funkce (reverzy, koncové výchylky, subtrimy, …) V učitelském vysílači lze dále nastavit, které kanály může žák ovládat. Pokud je žákovský vysílač programovatelný, měl být v režimu Inhibit (pokud je to možné).
 • Pilot-Link Master - v tomto režimu jakoby vysílač žáka řídil kniply hlavních funkcí (křidélek, výškovky, směrovky a plynu) vysílače učitele. Žákovský vysílač by měl být v továrním nastavení. V učitelském vysílači lze dále nastavit, které funkce může žák ovládat.
 • Pilot Link Slave - v podřízeném režimu je vysílač použit jako podřízený vysílač ve spojení s jiným nadřízeným vysílačem Spektrum, který je v režimu Pilot Link Master. Na výstupu konektoru učitel-žák jsou výchylky ovladačů, programové nastavení vysílače se nebere v úvahu.
Nastavení učitele-žáka.
Obrázek 13: Nastavení učitele-žáka.

Funkce přepínačů

NázevPopisVýchozí kanál
InhibitZakázáno-
OnVždy aktivní-
BindPárovací tlačítko BIND6
FM SwitchPřepínač letových módu FM5
Aux SwitchPřepínač doplňkového kanálu AUX8
Flap SwitchPřepínač klapek FLAP7
Rate SwitchPřepínač dvojích výchylek RATE-
Throttle Cut SwitchPřepínač vypnutí motoru MOTOR/THRO-
Wireless Bind SwitchPárovací tlačítko bezdrátového učitele žáka WIRELESS BIND-
Flight modeLetový režim, viz záložka Letové režimy-

Často kladené dotazy FAQ

 1. Jak se liší vysílače DXe dodávané v setu od těch, které se prodávají samostatně?
  Setové vysílače nejsou vybaveny přijímacím modulem pro bezdrátový učitel-žák (vysílač tedy nemůže pracovat jako učitelský vysílač v bezdrátovém systému učitel-žák). Dále nejsou osazeny všechny přepínače, (počet osazených přepínačů je dán typem modelu).
 2. Je možné do setových vysílačů DXe doplnit chybějící přepínače?
  Ano. Na desce plošných spojů jsou přípraveny prokovené pájecí plošky pro snadné přípájení kabelů od přepínačů. Pro pájení je potřeba mikropájka. Více informací naleznete v článku ?????.
 3. Je možné do setového vysílače doplnit modul pro bezdrátový systém učitel-žák?
  Ne, modul pro bezdrátový učitel-žák je tvořen doplńkovým přijímačem Spektrum se speciálně upraveným softwarem. Nelze tedy použít standardní doplňkový přijímač.
 4. Mám vysílač DXe ze setu od vrtulníku (např. od Blade 230 S). Mohu vysílač použít i na řízení letadel?
  Ano, pokud do vysílače nahrajete nastavení pro obecný model letadla. Pokud tak neučiníte, budete mít na 6 kanálu výchylku kolektivu.
 5. Z nějakého důvodu mi nevyhovuje nastavená křivka kolektivu a plynu u vrtulníku. Mohu si definovat vlastní křivku plynu a kolektivu?
  Ano, vysílač Spektrum DXe umožňuje definovat vlastní křivku plynu a kolektivu pro jednotlivé letové režimy.
 6. Mám Spektrum DXe se setu od letadla (např. od Apprentice). Mohu vysílač použít i na řízení vrtulníků?
  Ano, pokud do vysílače nahrajete patřičný model vrtulníku nebo si vysílač nastavíte dle manuálu..
 7. Je možné provozovat vysílač v módu 3 a 4?
  Ano.
 8. Je možné vysílač provozovat v módu 0 (všechny ovladače jsou vycentrovány)?
  Ano, křížové ovladače jsou z výroby osazeny vahadly. Stačí tedy aktivovat vahadlo na ovladači plynu.
 9. Mohu kabel SPMA3065 používat pro propojení s telefonem / tabletem?
  Ano, pouze potřebujete redukci z klasického USB konektoru na většinou mikro USB konektor. Redukci lze zakoupit v obchodech se elektronikou.
 10. Kde si mohu stáhnout hotová nastavení modelů pro Spektrum DXe?
  Veškerá nastavení jsou ke stažení v článku Modely pro vysílač Spektrum DXe
 11. Je možné sklopit anténu vysílače podobně jako u vysílače DX6e?
  Ano. Anténa vysílače je ve tělu vysílače zafixována pomocí 2 výstupků. Pokud výstupky odstraníte, bude anténa plně otočná.

Související články:

 1. Nastavení vysílače Spektrum DXe pomocí PC
 2. Hotová nastavení pro vysílač Spektrum DXe

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 14. 8. 2017. Poslední úprava proběhla 14. 8. 2017.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.