Blog » Kola a kolobežky v silničním provozu

Jak vybrat značku Dětského kola?

Všechny dopravní prostředky pohybující se po veřejných komunikacích musí mít určité technické parametry a dodržovat pravidla silničního provozu. Ne jinak je tomu u kol a koloběžek.

Pravidla silničního provozu

Pojďme si tedy připomenout základní pravidla, která je nutno při jízdě na kole a koloběžce, na veřejných komunikacích dodržovat:

 • Na pozemní komunikaci se na jízdním kole či koloběžce jezdí při pravém okraji vozovky.
 • Smí se jet jen jednotlivě za sebou, nikoliv vedle sebe.
 • Pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, cyklista/koloběžec je povinen ho použít.
 • Motoristé předjíždějí cyklisty/koloběžce zásadně zleva.
 • Stojící nebo pomalu jedoucí kolonu vozidel může koloběžec předjíždět po pravém kraji vozovky nebo po pravé krajnici, samozřejmě se zvýšenou opatrností, aby předešel případné kolizi.
 • Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy mít ji nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu.
 • Dítě mladší 10 let smí jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
 • Cyklista/koloběžec je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy.
 • K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením.
 • Na jednomístném jízdním kole nebo koloběžce není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu.

Kompletní přehled pravidel naleznete v Zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Povinná výbava

Pokud chcete používat kolo či koloběžku na veřejných komunikacích, musí být vybaveno ve shodě s právními předpisy a pravidly silničního provozu. Jedná se především o odrazky a osvětlení. Pokud se cyklista pohybuje po veřejných komunikacích, musí dbát bezpečnostních a dopravních předpisů.

Předem si zjistěte, zda výrobek splňuje technické požadavky, dle dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., popřípadě jej dovybavte výběrem vhodného příslušenství. Kola a koloběžky vybavené pohonem nebo dodatečně vybavené pohonem musí být při provozu na pozemních komunikacích v souladu se zmíněnou vyhláškou a přímo použitelnými předpisy Evropské unie - Nařízení č. 168/2013.

Základní výbava kol a koloběžek pro provoz na veřejných komunikacích:

 • Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
 • Zadní červená odrazka, přední bílá odrazka, oranžové odrazky na obou stranách šlapátek, alespoň na jednom kole boční oranžová odrazka (na každé straně). Odrazky je možné nahradit odrazovými materiály obdobných vlastností, například na oděvu či botách. Odrazky v paprscích kol je možné nahradit odrazovými materiály na bocích plášťů pneumatik.
 • Záslepka řídítek a uzavřené matice nábojů kol.
 • Přední a zadní světlomet s minimální dobou svícení nejméně 1,5 hodiny, při provozu za snížení viditelnosti.

Tipy na závěr

 • Kolo a koloběžku na přechodu musíte vést: Cyklista nesmí na přechodu pro chodce na kole jet.
 • Na kole, či koloběžce na chodník nesmíte: Přestože se na kole či na mopedu nesmí na chodníku jezdit, můžete jej vést vedle sebe.
 • Chodce nesmíte ohrozit
 • Cyklisté ani koloběžkaři se nesmějí pohybovat na dálnici, chodníku, stezce po chodce a pěší zóně. Za porušení zákazu na místě přestupku hrozí pokuta.
Článek byl vytvořen 19. 3. 2019. Poslední úprava proběhla 19. 3. 2019.
   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšická 2589, Uherský Brod, Česká republika.