Blog » Jak provozovat modely raket

Sestavení modelu rakety

Následující článek se vztahuje k raketám ESTES a KLIMA v naší nabídce.

Raketu sestavte podle pokynů v návodu. V závislosti na použitých dílech a konstrukci raket a odpalovacích zařízení se postup může lišit. Nejprve sestavte část, ke které se přichycují stabilizátory. Díly slepte k sobě a nechte zaschnout. Tuto část přilepte k tělu rakety. Pro lepení raket doporučujeme používat univerzální lepidlo Roket Card Glue.

Tělo rakety
Obrázek: Připevnění spodní strany rakety k tělu

Stabilizátory je nutné pevně zafixovat k raketě, jinak by mohlo při letu dojít k jejich oddělení a došlo by k nekontrolovatelnému letu.

Stabilizátory
Obrázek: Upevnění stabilizátorů a uzávěru motoru

Instalace motoru a startéru

Doporučujeme používat pouze doporučené velikosti motorů pro daný typ rakety. Raketový motor vsuňte do držáku motoru a zajistěte jej (pojistným kroužkem nebo pružným ocelovým háčkem - dle typu rakety.

Raketové motory lze obecně startovat 2 způsoby

 1. Elektrickými palníky - do motoru se vloží tenký drátek, na kterém je nanesena zápalná směs. Elektrický proud nažhaví drátek a dojde k zažehnutí zápalné směsi. Zápalná směs pak zapálí raketový motor. U elektrických palníků je důležité, aby se zápalná směs na palníku dotýkala vnitřní stěny motoru!
 2. Klasickými palníky - do motoru se zasuňte palník. Ten zapálíte sirkami nebo zapalovačem. Palník postupně hoří a za cca 6 sekund dojde k zapálení raketového motoru

Raketové motory Estes jsou dodávány s elektrickými palníky, zatímco raketové motory Klima jsou dodávány s klasickými palníky. Přehled raketových motorů naleznete v článku Přehled raketových motorů.

Příprava motoru
Obrázek: Způsob upevnění eletrického palníku do motoru

Raketu odpalujte na místech s dostatečnou velikostí. Rozměry plochy závisí na dosažitelné výšce letu rakety. Čím je raketa schopna vyletět výš, tím musí být větší prostor. Raketu neodpalujte v blízkosti elektrického vedení, letišť, lesa a za příliš větrného počasí.

Plocha
Obrázek: Místo odpalu vybírejte s ohledem na bezpečnost.

Příprava ke startu

Před startem proveďte kontrolu rakety. Zkontrolujte uchycení motoru a také startovací ouška. Pokud k odpálení rakety používáte elektrické palníky, pak zkontrolujte, že je startovací zařízení vypnuto.

 1. V případě potřeby si zarážku vyrobte omotáním lepicí pásky kolem startovací tyče.
 2. Ze startovací tyče sundejte bezpečnostní kryt. Posuňte startovací ouško (ouška) po startovací tyči. Raketa musí snadno klouzat po tyči nahoru a dolů.
 3. K každému vodiči startéru připojte krokodýlky. Krokodýlky se nesmí vzájemně dotýkat - proud by neprotékal palníkem. Všichni musí odstoupit od rakety do vzdálenosti minimálně 5 m. Zkontrolujte, že nad vámi neletí letadlo, nebo se tam nenachází nějaký jiný předmět.
 4. Vložte klíč do ovladače a přidržte ho. Světlo ovladače by mělo svítit.
 5. Počítejte nahlas 5, 4, 3, 2, 1 stiskněte a přidržte startovací tlačítko, až dojde k zážehu motoru. Start!

Když raketa odstartuje, vyndejte klíč. Na startovací tyč nasaďte bezpečnostní kryt. Raketu po dopadu vyhledejte.

Start
Obrázek: Start modelu rakety
Nezdařené starty

Pokud nedoujde k odpálení rakety, počkejte jednu minutu, teprve potom se k raketě přibližte! Příčina je nejčastěji v nesprávně umístěném elektrickém palníku v motoru nebo ve slabých bateriích odpalovacího zařízení.

Profil letu

profil letu
 1. Zapálení motoru - palníkem je zapálena pohonná směs v motoru. Požadovaný směr letu po zajistí vodící tyč, na které je nasunuta raketa.
 2. Tah a akcelerace - raketa je poháněna reaktivní silou raketového motoru.
 3. Dohoření pohonné směsi - jakmile pohonná směs vyhoří, začíná hořet zpožďovací směs, která produkuje velké množství kouře. Ten slouží ke sledovaní letu rakety. Rychle se pohybující raketa nyní začíná zpomalovat.
 4. Vrchol letu a výmet - po dohoření zpožďovací směsi dochází k zapálení výmetové směsi, která aktivuje návratový systém rakety.
 5. Návratový systém - je realizován nejčastěji pomocí padáku, stužky, nebo tzv. heli-blade.
 6. Poslední fází je dopadnutí rakety na zem.
Článek byl vytvořen 20. 12. 2017. Poslední úprava proběhla 20. 12. 2017.
   Copyright © 1991-2019 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.