RC vysílač Spektrum DX9

Aktualizace firmware pro RC soupravu Spektrum DX9 sestává ze dvou částí. První je samotná aktualizace firmware, kde můžete získat nové funkce vysílače. Druhá část souvisí s hlasovým výstupem. Hlasový výstup pro RC soupravy Spektrum je totožný pro všechny RC soupravy Spektrum, které mají hlasový výstup.

Přehled verzí firmware k produktu: RC vysílač Spektrum DX9

Verze 2.01 (8.11.2018)

Úpravy a vylepšení
 • Opraveno zobrazení síly přijímaného signálu u nových přijímačů AR410/AR620
 • U GPS senzoru se již neoznamuje "GPS acquired". Tlačítkem CLEAR se nastaví referenční pozice (od ní se počítá vzdálenost)
 • Opraven import modelových dat u letadel s elevony
Přílohy ke stažení

Verze 2.00 (9.3.2018)

Úvodní poznámky
 • Po aktualizaci firmware nemusí být některá telemetrická data správně zobrazována (např. nejčastěji vario, výška). Pokud máte problém s funkcí senzoru, je potřeba senzor ze seznamu vymazat (nastavit na Empty ) a poté spustit Auto-Config .
 • Jako poděkování jsou nově v hranatých závorkách uváděny přezdívky uživatelů, kteří upozornili na chybu nebo se podíleli na nových funkcích.
Nové funkce
 • Forward Programming : Dlouho slibovaná funkce je nyní k dispozici zatím pro Power Safe přijímače kompatibilní se senzorem AS3000, dále pro vrtulníky Blade 270 CFX a Blade 230 S V2. Podpora ostatních produktů (AS3X přijímače a pod) bude brzy dopracována.
 • Menu SD karty nově podporuje vytváření složek, mazání souborů a složek a jejich přejmenování.
 • Pokud je ve vysílači SD karta, při zapnutí se automaticky na SD kartu uloží XML soubor se sériovým číslem. XML soubor můžete využít pro snadnou registraci vysílače (není třeba opisovat sériové číslo z menu vysílače).
 • Po každém importu modelů z SD karty dojde k automatické validaci modelů. Pokud data modelu obsahují nekorektní data, model bude z paměti vymazán.
 • U přijímačů Power Safe je nově podporována telemetrie při napájení pouze z větve B. [ Kambalunga].
 • Přidáno menu 3-Axis gyro, které umožňuje snadno ovládat letecké stabilizační systémy.
 • Vylepšena funkce telemetrického menu Text Generator .
 • Přidána nový typ senzoru – kombinovaný výškoměr a kompas. Senzor se např. používá u modelů multikoptér.
 • Nové menu Serial Port Setup . Díky tomu můžete k vysílači připojit přes systém Crossfire další zařízení. Crossfire se používá u závodních FPV multikoptér.
 • Přidána podpora Jet Central telemetrického senzoru (pro turbíny).
Úpravy a vylepšení
 • Opraveno fungování dvojích výchylek a exponenciál na kanálu křidélek. (původně byl kanál křidélek ovlivněn nastavením dvojích výchylek a exponenciál kanálu výškovky).
 • Nemluvící vysílače: Z časovače Timer byla zrušena volba Voice u položek Timer Start a Timer Stop (volba Voice byla tam omylem).
 • Při přenosu či kopírování modelů se nepřenáší nastavení menu VTX
 • V menu VTX lze nastavovat veškeré parametry – bylo zrušeno regionální omezení na volbu kanálů a vysílacích výkonů. Shoda s normami je tak zajištěna pouze vysílacím modulem v modelu.
 • Menu VTX nyní může zpracovávat telemetrická data z VTX vysílače či řídících jednotek modelu. Pokud jsou telemetrická data přijímána, v menu se zobrazí sloupce Status pro zpětnou kontrolu nastavení VTX modelu. [AndWho] .
 • Opravena funkce spotřebovaného náboje u B kanálu Power Safe přijímačů. [ AndWho ].
 • Opravena funkce programového mixu FLP ›Cokoliv . Ve verzi 1.20 byl při jako vstup ve skutečnosti kanál plynu, místo skutečné výchylky klapek. [ricardo forte]
 • Vysílač hlásí ztrátu telemetrických dat až po uplynutí 4 až 5 sekund. Dříve vysílač hlásil ztrátu telemetrických dat téměř okamžitě, čímž se toto varování stalo obtěžující. [pgoelz]
 • Vysílač nově nehlásí ztrátu signálu při přechodu z funkčního do systémového menu.
 • Upravena menu pro zadávání textu. Nově se ve spodní části zobrazuje okolní „abeceda“ znaků. Nalezení potřebného znaku je tak mnohem snazší. [LenAlessi, davidmc36 a další]
 • Upravena funkce ovládání motoru u multikopter při změně modelu. Při změně modelu se znova nenačetl trim plynu. [ jayar ]
 • U nově vytvářených modelů je síla přijímaného signálu přijímače indikována defaultně v procentech.
 • Opravena funkce alarmu při poklesu kvality přijímaného signálu.
 • V obrazovce telemetrického menu Vario se nyní správně zobrazuje výška. Dříve se zobrazovala 0 nebo -1). [ivancz,pgleesonuk]
 • Výška poskytovaná GPS senzorem se nyní korektně zobrazuje. Dříve byly ignorovány záporné hodnoty. [WMF Flyer]
 • Pro zobrazení GPS dat je nově požadováno více satelitů. Důvodem je požadovaná vyšší přesnost měření. V důsledku mohou být GPS data zobrazena trochu později. [ Kambalunga, kalend a další]
 • Opraven hlasový výstup telemetrie napětí přijímače.
 • Délka párovacího procesu byla omezena na 20 sekund. Pokud do 20 sekund neproběhne párování, je ohlášeno „Párování selhalo“. (Ve výjimečných situacích, pokud neproběhla korektně celá párovací procedura, bylo nutné vysílač vypnout). [sbstnp]
 • V menu Digital Switch Setup si vysílač nově pamatuje poslední 2 volby při rolování. Znamená to zrychlení nastavování. [ Mukenukem]
 • Při přidávání nového modelu se již nepřenáší některá nastavení z minulého použitého modelu (např. u servo monitoru).
 • Vylepšena funkce měření časů kol (tzv. Lap Timer ).
 • Desetisekundový timeout byl deaktivován v částech menu, kde neměl být. [czorzella]
 • Některá nastavení digitálních přepínačů nebyla korektně exportována. Toto bylo opraveno. [czorzella]
 • Upraven import názvů modelů. [LenAlessi]
 • Opravena maximální výška alermu telemetrického senzoru výšky – nyní je 3200 stop (cca 1000 m)
 • Opravena funkce telemetrického menu LiPo Monitor 6S
 • Vylepšen vzhled menu se systémovým a modelovým časovačem Timer .
 • Při importu modelů z SD karty se u vysílačů nedisponujících kabelovým učitelem-žákem automaticky změní režim na bezdrátový.
Soubory hlasového výstupu
 • Tato verze vyžaduje hlasový výstup verze 1.09.
Přílohy ke stažení

Verze 1.20 (11.7.2017)

Poznámka: Číslování verzí leteckých vysílačů Spektrum 2. Generace bylo sjednoceno. Aktuální verze je všech vysílačů je tedy 1.20.

Provedené změny
 • Vylepšena podpora pro telemetrické senzory vydaných minulý rok.
 • Přidán export a import nastavení modelů s uživatelsky definovanými senzory.
 • Výškový senzor na bázi měření tlaku vzduchu může být vynulován zmáčknutím tlačítka CLEAR, pokud se nacházíte v menu pro nastavení senzoru výšky. Pokud dochází klogování telemetrie, pak je tato událost zaznamenána v logu.
 • Nově je přidáno logování informace o ztrátě příjmu telemetrických dat. Generuje se požadovaný alarm, jakmile vysílač nepřijímá data 4 až 5 sekund.
 • Přidán typ křídel Taileron do modelů Acro.
 • U modelů multirotor je výchozí rámcová rychlost nastavena na 11 ms.
 • U modelů větroňů je nově možné definovat až 4 křivky v menu dvojí výchylky/exponeciály. Pokud nechcete křivku požívat, stačí nastavit přepínač Switch na Inhibit.
 • Vodorovné souřadnice bodů křivkových mixů mohou být po 7% krocích, To umožňuje definovat velmi jemné křivky.
 • Vysílač nyní po zapnutí čeká 30 sekund, až poté se rozezní alarm nízkého napětí. Tato úprava dává uživateli dostatek času na přenastavení typu baterií / alarmu. V předchozí verzi bylo na změnu pouze 10 sekund.
 • Přidána telemetrická podpora novým kouřovým systémům nabízenými společností Smoke System (www.smoke-el.de).
 • Přidána telemetrická podpora turbínám:
  1. Spotřebované palivo může být resetováno tlačítkem CLEAR.
  2. Alarm nesprávné velikosti nádrže.
  3. Alarm prázdné nádrže nádrže (objem paliva pod 1%).
  4. Automatické zobrazení dat dle použité řídicí jednotky turbíny.
  5. Piktogram modelu je upravena na ECU.
Opravy
 • Opravena funkce levého krajního křidélka
 • Opraveny texty informující o chybě importu dat z SD karty
 • Přidána podpora novějších typů SD karet
 • Opravena funkce menu Digital Switch Setup.
 • U větroňů byl přidán jako možná vstupní hodnota mixu generální pozice klapek FLP. Pokud používáte mix klapek na některou další funkci, pak vstup FLP reflektuje např. omezení rychlosti výchylky klapek apod.
 • Nastavení varování na nesprávnou konfiguraci ovladačů je nově exportováno a importováno korektně.
 • Zhášení motoru Throttle Cut je možné nově pomocí tlačítek CLEAR, BACK nebo rolovačem.
 • Pokud došlo k chybám při kabelovém přenosu učitel-žák (např. při vadném kameu či kontaktu), pak nedojde k přechodu na 4-kanálový režim.
 • Opravena alokace kanálu v menu Gyro u modelů Acro.
 • Opraveny překlady menu.
 • Opraven import a export nastavení časovače. (pokud byl časovač nulován tlačítkem CLEAR, pak se tato nastavení neexportovalo).
 • Opraveno varování pro nesprávnou volbu letového režimu, pokud se letové režimy nepoužívají.
 • U větroňů je opraveno přiřazení ovladače plynu v rámci letových režimů.
Hlasový výstup

Vysílač nově vyžaduje nainstalovat verzi hlasového výstupu 1.09. Hlasový výstup v češtině je ke stažení zde, kompletně všechny jazyky jsou ke stažení zde.

 • Přidána podpora novým telemetrickým senzorům, např. LiPo Monitor
 • Přidán hlasový výstup informující o kvalitě / síle přijímaného signálu. Aktuálně je informace o síle signálu dostupná u sériového přijímače SPM4649T. v budoucnu budou touto funcí osazeny všechny přijímače.
 • Opraveno hlášen letových režimů.
 • Opraveno rolování obrazovky u výběru hlasového výstupu.

Verze 1.11 + hlasový výstup 1.09 (15.11.2016)

Provedené změny
 • Automatická konfigurace telemetrických senzorů je nyní k dispozici i ve funkčním menu.
 • Výchozí typ modelu u multikoptér je FPV Racer (místo Aerial Photography).
 • K modelům Multicopter byl přidán časovač kol Lap Timer.
 • Je možné přiřadit pro nulování časovače libovolný přepínač, dříve bylo pouze tlačítko Clear.
 • Menu Digital Swich Setup bylo přesunuto do Funkčního menu
 • Při výstraze „Nízké napětí vysílače“ je na displeji zobrazeno napětí baterie vysílače.
 • Přidána podpora novým telemetrickým senzorům nebo přijímačům (Alpha-6, Generic Gyro, LiPo senzory 6 čl, LiPo senzory 14 čl.)
 • Přidána podpora vlastním telemetrickým senzorům. Více info na webu www.astramodel.cz
 • Přidána možnost zrušení funkce ModelMatch™. Nastavení je k dispozici na 2. straně v menu Frame Rate. Pokud tuto funkci chcete používat, buďte velmi obezřetní – funkce ModelMatch™ totiž zabraňuje tomu, že si ve vysílači zvolíte jiný typ modelu, než chcete ve skutečnosti řídit.
 • Vylepšena funkce Sequence Reset v menu Function List/Custom Voice Setup/Steping Events.
 • Přidána podpora k novým telemetrickým přijímačům, které poskytují informaci o síle signálu v dBm nebo počet výpadků v %.
 • U multikopter je nově rámcová rychlost 11 ms k dispozici na kanálech THRO, AILE, ELEV, and RUDD.
 • Opravena hlasitost hlasového výstupu při vypršení nastaveného času časovače.
 • Upraven proces aktualizace firmware.
 • Opraveny drobné chyby při exportu a importu modelů.
 • Přidána podpora novějších typů SD karet.
 • Vylepšeny překlady menu.
 • Přidány nové hlasové výstupy související s LiPo senzorem

Verze 1.10A + hlasový výstup 1.08 (5.2.2016)

Provedené změny
 • Opravena funkce bezdrátový učitel / žák.

Verze 1.10 + hlasový výstup 1.08 (26.1.2016)

Provedené změny
 • Při zapnutí vysílače se na displeji zobrazí logo DX9.
 • U multikoptér lze libovolně přiřadit trimy k letovým funkcím.
 • Hlasitost lze nastavit pomocí proporcionálích ovladačů, např. pravým knoflíkem, slidery, …
 • U multikoptér lze nově ovládat gimbal pomocí trimů.
 • Po 5 minutách upozorňování na nečinnost vysílače je vypnut vf modul.
 • Pokud poklesne napájecí napětí vysílače pod 3.8 V, dojde k vypnutí vf modulu.
 • Přidána podpora řídicích jednotek turbín Xicoy, Evojet Hornet.
 • Opraveno zobrazování telemetrických dat.
 • Opraveny překlady menu.

Verze 1.09 (24.10.2015)

Provedené změny
 • Opraveno zobrazování dat u některých telemetrických senzorů.
 • Opraveno resetování modelu u multikoptér.

Verze 1.08 (22.10.2015)

Provedené změny
 • Upraven hlasový výstup telemetrie – aktuální verze je 1.08. Od této verze firmware musíte mít ve vysílači verzi hlasového souboru 1.08.
 • Přidán nový typ modelů – multikoptéry.
 • V menu pro upozornění na nesprávnou pozici ovladačů byl u proporcionálních ovladačů / kanálů rozšířen rozsah na ±150%.
 • Přidáno menu System Setup/Center Tone, kde je možné nastavit upozornění při průchodu vybraných ovladačů neutrálem.
 • Zvětšen časový interval u sekvenceru , viz menu Function List/Sequencer.
 • Možnost vlastního pojmenování časovačů.
 • Přidána možnost globální nastavení vlastnosti (v úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Back)
 • Na vysílači lze nově zobrazit až 175 modelů na SD kartě.
 • Levý a pravý digitální trim může být nově nastaven do režim Common, F Mode, 2-Pos a 3-Pos.
 • Přidána možnost změny ikonky modelu (lze si vybrat z nepřeberné řady ikonek)
 • Přidá možnost uložení displeje vysílače na SD kartu „Print Screen“.
 • Možnost přidání nového modelu z menu System Setup/Model Utilities.
 • Vylepšeny importy modelů z SD karty.
 • Opraveny překlady menu.

Verze 1.07 (28.1.2015)

Provedené změny
 • Hlasové fráze byly rozčleněny do kategorií.
 • Vylepšena funkce předletové kontroly – nyní se zobrazují i název modelu.
 • Přidán nový režim učitele/žáka FPV Tento režim slouží pro propojení vysílače s Headsetem, pilot náklonem hlavy může ovládat náklon gimbalu kamery.
 • Přidána podpora telemetrických senzorů spotřebovaného náboje.
 • Přidána podpora senzorům ESC (např. regulátorů Castle Creations).
 • U menu pro kopírování modelů je možné nově vybrat zdrojový model.
 • Přidána upozornění 20 sekund před vypršením časovače.
 • Nově lze nakonfigurovat analogové ovladače do funkce přepínače.

Verze 1.06 (21.5.2014)

 • Přidány funkce pro sledování zisků AS3X stabilizace (pracuje pouze s AS3X přijímači AR636. AR6335, AR7350, AR9350). Pokud máte oovolenu telemetrii, můžete sledovat velikost zisků a můžete je měnit pomocí vysílače. Pro změnu zisků během letu pomocí vysílače je potřeba provést rekonfiguraci Vašeho vysílače.
  1. Pro aktivaci této funkce je potřeba vhodným ovládacím prvkům funkci AS3X Gain.
  2. Umožňuje měnit zisky stabilizace pomocí vysílače během letu
  3. Umožňuje číst zisky stabilizace
Korekce ve firmware
 • Upravena funkce trimu governoru a trimu kolektivu u modelů vrtulníků
 • Opravena fixní dráha serva pro cykliku H4 pro servo ELE2 u modelů vrtulníků
 • Vylepšeny překlady menu
 • Pokud používáte trimy v 2 nebo 3 pozičním režimu, pak fungovaly v režimu Flight Model. Nyní prwecují v režimu Common Mode.
 • Hlasitost pípnutí pžr trimování lze nyní nastavit menu Sound
 • Možnost nastavení kroku trimu governoru a kolektivu
 • Pokud je vysílač nakonfigurován na bezdrátového učitele, nemohl být použít jako „drátový“ žák be toho, aniž by se zrušil režim bezdrátového učitele. Toto bylo opraveno
Přílohy ke stažení

Verze 1.05 (15.5.2014)

Nové funkce
 • Logičtější nastavení chování cykliky, pokud je aplikován reverz
 • Vylepšeno menu pro pojmenování modelů
 • Vylepšení „Auto-Zoom“ funkce pro zadávání křivek v mixech
 • U přepínače letových režimů lze nyní definovat vybraný letový režim ke každé poloze přepínače zvlášť. Toto vylepšení je primárně určeno pro modely multikoptér, kde se používá mnoho letových režimů.
 • Letový mód může být použit do mixů jako vstupní kanál nebo mix může být podmíněn přepínačem letových módů.
 • Přidán možnost zrušení obrázku na úvodní obrazovce
 • Při nastavování telemetrie jsou alarmy z telemetrie deaktivovány
 • Přidány nové možnosti ovládání motoru pomocí přepínače pro RC modely větroňů
 • Vylepšena kompatibilita exportů a importů pro RC vysílače DX6, DX7, DX18
 • Zrychlení importu hlasového souboru do vysílače
Korekce ve firmware
 • Model s pořadovým číslem větším než 50 se párují již v pořádku
 • Opraveny překlady v celé části menu
 • Exportují se i piktogramy modelů
 • Opraveny exporty a importy modelů – nyní se importuje a exportuje i přiřazení přepínačů
 • Opraveny mixy pro 6-ti klapkové křídlo
 • Opraven hlasový výstup statusu učitel-žák
 • Opraveno fungování trimu gyra a governoru u RC modelů vrtulníků
 • Obnoveno pojmenování letových modů
 • Opravena funkce spínače pro vypnutí nebo zapnutí logování telemetrie na SD kartu
 • U RC modelů vrtulníků byl pro cykliky, u kterých nemá smysl používat E-Ring, byla funkce E-Ring odstraněna.
 • Vylepšeno varování při nesprávném přiřazení přepínačů
Korekce v hlasovém výstupu
 • Přidány hlasové výstupy podporující Sky-Zone a Fatshark HEad Trackers
 • Upravena hlasitost varia

Verze 1.05 (15.4.2014)

Nové funkce
Korekce ve firmware

Verze 1.04 (Beta) (19.2.2014)

Nové funkce
 • Bylo upraveno fungování systému učitel-žák v návaznosti na přepínání letových módů
 • Přidána plná podpora Vario senzoru Sektrum
Korekce ve firmware
 • Při použití drátového propojení je 9. kanál vždy ovládán učitelem. Při použití bezdrátového lze používat i 9. kanál ovládaný žákem
 • Opraveny překlady ve všech jazycích
 • Telemetrie pro přijímače PowerBox zobrazuje při nefunkčnosti spojení „fault“ – chyba.
 • Opravena obrazovka nastavení trimů Acro/Sail – chyběl blikající panel
 • Opravena chyba, kdy při změně ikony větroně došlo ke změně nastavení rozsahu výchylek serv
 • Byly vylepšeny chybové výstupy při importování modelů z SD karty
Korekce v hlasovém výstupu
 • Opraven hlasový výstup rychlosti z telemetrického senzoru GPS
 • Opraven hlasový výstup zrychlení z telemetrického senzoru GForce (akcelerometr)
 • Nyní lze hlasově předávat napětí přijímače
 • Nyní lze hlasově předávat informace o kvalitě přijímaného signálu (ztracené rámce)

Verze 1.03 (14.1.2014)

Nové funkce
 • Možnost výběru obrázku modelu z několika ikon
 • Změna defaultního oznámení o překročení času časovačem z hlasu na tón
 • Programování parametrů v ACRO a SAILPLANE je intuitivnější
Korekce ve firmware
 • Odstraněny veškerá pro 5. Letový mód ACRO a Idle UP 3 módu HELI
 • Opraveny chyby při hlasovém výstupu telemetrických dat
Korekce v hlasovém výstupu
 • Opraveny telemetrická data z PowerBoxu
 • Údaje z GPS – vzdálenost a azimut jsou nyní k dispozici na samostatných přepínačích
 • Nově lze předávat údaje o výšce a rychlosti z GPS i v případě, kdy nejsou nainstalovány tlakové senzory (výškoměr a Pitotova trubice). Na rychlost a výšků poskytovanou GPS nelze nastavit alarmy (z důvodu možných výpadků GPS a přesnosti)

Verze 1.02 (4.12.2013)

Nové funkce
 • Přidány hlasové výstupy pro další telemetrická čidla
 • Nově lze tlačítkem BACK přerušit nahrávání zvukového souboru. Avšak při tomto zásahu nemusí fungovat všechny hlasové výstupy, proto tuto možnost doporučujeme provádět pouze při nesprávně vybraném hlasovém souboru.
 • Nově se nezobrazují skryté nebo systémové soubory operačního sytému MAC/APPLE na SD kartě.
 • Rozšířena možnost vytváření mixu na nepřiřazené kanály a ovládací prvky
Korekce ve firmware
 • Opraveny nedostatky při importu modelů z DX18 – nesprávně importované některé mixy
 • Při exportu nebo importu modelů se zobrazují lepší informace o případných chybách
 • Zmáčknutím tlačítka CLEAR při nastavení minimálního napětí baterie vysílače dojde automatické volbě použité baterie ve vysílači
 • Opravena chyba, která mohla vzniknout při exportu všech modelů (zhasnutí displeje)
 • Opraveny překlady ve všech jazycích
 • Opraveny importy letových módů a jejich následná kontrola
 • Opravena pozice zobrazení napětí přijímače na úvodní obrazovce
 • Opraveny exporty modelů na SD kartu
Korekce v hlasovém výstupu
 • Přidány nové hlasové výstupy pro kvadrokoptéry nebo multikoptéry a pro zachytávání fotek/videí
 • Přidány výstupy pro funkci učitel-žák
 • Oprava hlasového a tónového výstupu při delším nepoužívání vysílače
 • Opravy výstupu „Bind failed“, který se ozýval i při správném spárování vysílače
 • Rychlost a velikost elektrického proudu jsou nyní ve správných jednotkách
 • Byla snížena defaultní úroveň hlasového výstupu na 50%. V případě potřeby si můžete úroveň zvýšit v systémovém menu
 • Oprava hlasových výstupů ve všech jazycích
 • Telemetrické údaje z PowerBoxu jsou nyní správné řečeny
 • Při překročení časovače je nyní správný hlasový výstup

Verze 1.01A (30.9.2013)

Nové funkce
 • Nebyly přidány žádné nové funkce
Korekce ve firmware
 • Byla opravena zásadní chyba, která mohla vzniknout při importu modelů z SD karty
Korekce v hlasovém výstupu
 • Nebyly přidány žádné korekce

Verze 1.01 (24.9.2013)

Nové funkce
 • Přidán druhý časovač
 • Přidáno pokročilejší nastavení pro hlasový výstup, který se týká párování, systému učitel-žák a jiných funkcí
 • Přidána kalibrace kontrastu LCD displeje v továrním kalibračním módu (RAW TEST). Vstup do této továrního kalibračního módu se provádí tak, že se stiskne tlačítko CLEAR a BACK a zapne se vysílač.
Korekce ve firmware
 • Opraveny překlady ve všech jazycích
 • Opraveny funkce hlasového výstupu ve všech jazycích
 • Při použití funkce Učitel-žák můžete používat veškeré přepínače bez omezení
 • Opraveno nastavení hlasového výstupu při použití systému učitel-žák
Korekce v hlasovém výstupu
 • Přidán nový jazyk – dánština
 • Vylepšena kvalitqa hlasového výstupu ve všech jazycích
 • Opraveno vytváření numerických hodnot ve všech jazycích

Seznam položek, kterých se aktualizace týká

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.