RC vysílač Futaba T16SZ/T18SZ/FX-36

Díky vydávaným aktualizacím vysílače Futaba T16SZ, T18SZ, FX-36 získáte nové užitečné funkce, širší podporu telemetrických senzorů a ještě mnohem více.

Přehled verzí firmware k produktu: RC vysílač Futaba T16SZ/T18SZ/FX-36

Verze 3.5 (11.4.2018)

Nové funkce
 • Přidána podpora senzoru rychlosti (Pitotova trubice, True Air Speed) SBS-01TAS
 • Přidána podpora protokolu Crossfire
Přílohy ke stažení

Verze 3.3 (30.1.2018)

Provedené změny
 • Opravena nemožnost vypnutí vysílače při aktivovaném souvislém alarmu
 • Opraveno zobrazení výchylek AFR u při použití doplňkových spínačů (pouze FX-36).
 • Opravena nemožnost vypnutí vysílače při určité kombinaci pozice ovládacích prvků (pouze FX-36).

Verze 3.2 (15.12.2017)

Provedené změny
 • Přidáno napájení externích zařízení přes konektor učitel-žák.
 • Přidána podpora telemetrickému senzoru od O.S. Engines (EM-100). Více informací naleznete u výrobce motorů.
 • Opraveny drobné chyby u integračního časovače, Ailvatoru a ojedinělého problému s vypnutím vysílače.

Verze 3.1 (30.10.2017)

Provedené změny
 • Byl rozšířen počet telemetrických údajů na jednu stránku. Výběrem horního řádku vstoupíte do nastavení telemetrického senzoru jako takového, volbou spodního řádku vstoupíte do menu nastavení alarmů
 • Byla přidána možnost kontinuálního pokračování alarmu pro vypršení nastaveného času.
 • Přidán import nastavení modelů z vysílače FX-32
 • Přidána konverze nastavení modelů z vysílačů FX-30 a T12FG.
 • Přidáno jemné ladění výškovky u motýlkového mixu.
 • Přidán mód mixu u motýlkového mixu:
  • Mód A: Motýlkový mix je reverzován po dosažení neutrálu, tj. maximální brzdící účinek je v neutrální pozici ovladače plynu, minimální na začátku a konci.
  • Mód B: Rozsah motýlkového mixu je v celém rozsahu plynu, tj. minimum při staženém plynu a maximum při plném plynu.
 • Sjednoceno fungování diferenciace výchylek u motýlkového mixu s křidélky. Tj. kladné hodnoty snižují horní výchylku, záporné snižují spodní výchylku.
 • Opraveno nastavení Fail-Safe u modulace FASST 7CH

Verze 3.0 (31.8.2017)

Provedené změny
 • Do systémového menu byly přidány QR kódy umožňující stažení manuálu ze stránek Futaba ve formátu PDF.
 • Přidán tzv. integrační časovač. Rychlost čítání integračního časovače je přímo úměrný pozici ovladače plynu (pokud je stažený plyn - časovač stojí, pokud je plyn na 50%, čítač počítá poloviční rychlostí, a pod). Integrační časovač je ideální např. elektro modely letadel, multikopter či vrtulníků, kdy odebíraný proud z baterie přibližně odpovídá poloze ovladače plynu. Díky integračnímu časovači tedy nemusíte používat telemetrické senzory.
 • Nove je nativní podpora importu modelů z vysílačů T14SG či FX-22. Pro kopírování modelů není nutné používat používat speciální programy pro PC.
Přílohy ke stažení

Verze 2.1 (29.3.2017)

Provedené změny
 • Opraveno zobrazení telemetrických GPS dat z power boxu (od firmy Power Box Systems)
 • Opraveno zobrazení telemetrických data ze senzoru JetCat V10 (pro turbíny)
Přílohy ke stažení

Verze 2.0 (20.12.2016)

Provedené změny
 • Přidáno telemetrické menu Vario pro senzory GPS (SBS-01G) a výšky (výrobky 3. stran). (Pro precizní měření varia doporučujeme používat kombinovaný senzor výšky / varia SBS-02A)
 • Bylo vylepšeno menu telemetrie pro vario senzor. Byly přidány tyto nové parametry:
  • Range: Rozsah, od kterého je melodie konstantní.
  • Offset: Offset měření varia
  • Dead band: Pásmo necitlivost
  • Delay: Definuje zpoždění výstupní melodie (šířka průměrovacího okna)
 • K telemetrickým alarmům byly přidány 2 parametry:
  • Alarm repeat: Perioda opakování alarmu
  • Alarm duration: Doba trvání alarmu
Přílohy ke stažení

Verze 1.9 (8.11.2016)

Provedené změny
 • Opraven učitel-žák při použití modulace S-FHSS.

Verze 1.8 (10.8.2016)

Provedené změny
 • Opraveno menu pro nastavení křivkových mixů pro případy, kdy výchylka řídicího kanálu byla mimo normální rozsah ±100%
Přílohy ke stažení

Verze 1.7 (12.7.2016)

Provedené změny
 • Do menu byl přidán nový jazyk - korejština
Přílohy ke stažení

Verze 1.6 (19.4.2016)

Provedené změny
 • Opraveny zobrezení dat z GPS senzoru
Přílohy ke stažení

Verze 1.5 (5.4.2016)

Přehled změn
 • Opravena zobrazování jednotek u GPS senzoru SBS-01G
 • Přidána hystereze (pásmo necitlivosti) a box-mód k proporcionálním ovládacím prvkům. Hystereze zobrazeno na displeji vysílače žlutou barvou. Její šířka se nastavuje tak, že přiřazeným proporcionálním ovladačem najedete požadovanou hranici hystereze a vybráním položky ON resp. OFF nastavíte počátek resp. konec hystereze. Položkou ON/OFF dojde ke zrušení hystereze.
 • Přidána podpora dalším telemetrickým senzorům - Castle TL0 (pro regulátory Castle Creations), JetCat V10, PowerBox systems a Kosmik ESC. Více informací o senzoru Castle TL0 se dozvíte na našich internetových stránkách www.astramodel.cz.
Přílohy ke stažení

Verze 1.4 (1.12.2015)

Provedené změny
 • Upraveny překlady menu v cizích jazycích – opraveny nepřesnosti, překlepy.
 • U křivkových mixů byl přidán nový způsob definice – spline. Interpolací bodů pomocí spline dosáhnete hladkého průběhu křivky mixu. Pro interpolaci se používá kubický spline. Způsob definice je obdobný po částech lineární křivky.
 • Přidán nový typ telemetrického senzoru SBS-01C. Tento kombinovaný senzor měří proud do baterie, napětí baterie (vzhledem ke GND přijímače) a spotřebovaný náboj v (mAh). Nastavení senzoru je obdobné jakou u senzoru napětí apod.
 • Přidán piktogram SD karty na úvodní menu. Pokud je ve vysílači mikro SD karta, pak je zobrazena ikonka.
 • Pro snadnější změnu módu vysílače po softwarové stránce byl do menu System menu/H/W setting přidán parametr Stick mode, kterým se globálně mění mód. Aby se změna módu projevila, musí být proveden reset modelu!
 • Opravena drobná chyba alarmu nesprávné polohy plynu při zapnutí vysílače u větroňů. Nyní je alarm zcela funkční.
 • Přidán ofset mixu Butterfly → Elevator (motýlkový mix na výškovku). Jakmile nastavíte offset, pak v následujícím dialogu klasickým způsobem nastavíte křivku mixu. Pozice ofsetu je zvýrazněna červenou tečkovanou čarou.
 • Byla odebrána možnost paralelně pracujících T-FHSS přijímačů. Pokud potřebujete používat 2 přijímače a telemetrii, použijte přijímače FASSTest. Pokud telemetrii nepotřebujete, můžete použít modulaci FASST nebo S-FHSS.
Přílohy ke stažení

Verze 1.3 (20.10.2015)

Provedené změny
 • Upraveny překlady menu v cizích jazycích – opraveny nepřesnosti, překlepy. Opravy se týkají hlavně telemetrického menu Linkage menu/Telemetry.

Seznam položek, kterých se aktualizace týká

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.