Blog » RC přijímač AR637T - letové módy

V tomto článku je uvedeno pokročilejší nastavení letových módů RC přijímače AR637T včetně nastavení RC souprav Spektrum. Přijímač podporuje až 10 letových módů, v každém letovém módu můžete mít nastaveny různé parametry stabilizace AS3X a SAFE.

Doporučujeme shlédnout video 2. Spektrum AR637T Setup - Flight Mode/Advanced Setup, kde je ukázána i reální funkce na modelu letadla. Ti, kteří mají problém s angličtinou, si mohou zobrazit strojově přeložené anglické titulky do českého jazyka.

Princip volby letového režimu

Pro volbu letového módu přijímače je potřeba vyhradit ve vysílači jeden kanál. Pokud máte RC vysílač se 7mi a více kanály, doporučujeme použít 7. a vyšší kanál, protože kanály 1 až 6 jsou přenášeny na fyzické výstupy přijímače. Doporučené výchylky pro jednotlivé letové módy přijímače jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Doporučené výchylky pro volbu režimu
Letový módVýchylka kanálu
Flight Mode 1+100%
Flight Mode 20%
Flight Mode 3-100%
Flight Mode 4+125%
Flight Mode 5+75%
Flight Mode 6+50%
Flight Mode 7+25%
Flight Mode 8-75%
Flight Mode 9-50%
Flight Mode 10-25%

Abyste nemuseli nastavovat všech 10 letových módů, v menu Function List/Forward Programming/Gyro Settings/System Setup/Utilities si můžete nastavit maximální počet módů, které chcete využívat. Pokud chcete využívat stabilizaci, je potřeba nastavit alespoň 2 módy. Jeden (např. hned první) mód musí být vždy s vypnutou stabilizací.

Pokud chcete využívat funkci Panika nebo SAFE Fail-safe, pak je potřeba pro každou tuto funkci vyhradit v přijímači samostatný interní letový mód. Pro nastavení těchto interních leteckých módů použijte funkci kopírování letových módů v menu Function List/Forward Programming/Gyro Settinngs/Systém Setup/Utilities/Copy Flight Mode Settings.

Příklad nastavení letových módů přijímače

V tabulce 2 je uveden příklad nastavení letových módů. Jako přepínače jsou zvoleny třípolohové přepínače G a F. Analogicky můžete použít i jiné přepínače.

Tabulka 2: Příklad nastavení letových módů přijímače
Pozice
přepínače G
Pozice
přepínače F
Letový mód
(výchylka GER)
Popis letového módu přijímače
0JakákoliFM1 (+100%)Stabilizace je vypnuta
1JakákoliFM2 (0%)Stabilizace AS3X + SAFE se samonivelací
20FM3 (-100%)Stabilizace SAFE bez samonivelace
21FM6 (+50%)Stabilizace AS3X – menší zisky
22FM7 (+25%)Stabilizace AS3X – větší zisky
N/AN/AFM4 (+125%)Interní režim pro funkci Panika
N/AN/AFM5 (+75%)Interní režim pro funkci SAFE Fail-safe

U RC vysílačů Spektrum existují 3 způsoby, jak přepínat mezi letovými módy přijímače:

 1. Letové módy přijímače jsou navázány výhradně na letové režimy vysílače. Tuto možnost doporučujeme používat u modelů letadel, u kterých se letové režimy nepoužívají (např. běžné modely letadel). Blíže je tento postup popsán v příkladu 1. Výhodou je možnost jednoduchost nastavení a navázání na hlasový výstup režimu u mluvících RC souprav. U vyšších řad RC souprav lze snadno zisky stabilizace měnit prostřednictvím menu Function List/Gyro.
 2. Letové módy přijímače jsou navázány na pozice přepínače(ů). Výhodou je, že toto řešení není navázánona letové režimy vysílače. Můžete používat stávající letové režimy s tím, že si v rámci každého letového režimu můžete přepínat mezi několika letovými módy přijímače. Více je uvedeno v příkladu č. 2.
 3. Letové módy přijímače jsou navázány současně na letové režimy a na polohu doplňkového přepínače. Tato možnost je vhodná např. pro větroně. Doplňkovým přepínačem si zapínáte nebo vypínáte stabilizaci a pro každý letový režim vysílače máte zvláštní letový mód přijímače. Více je uvedeno v příkladu č. 3.

Příklad 1: Navázání letových módů přijímače na letové režimy vysílače

Cílem tohoto příkladu je vytvoření výchylek na kanálu GER podle tabulky 2. Využity budou letové režimy vysílače.

Postup:
 1. V menu System Setup/F-Mode Setup. Přiřaďte přepínače:
  • Switch 1: Switch G
  • Switch 2: Switch F
 2. V menu System Setup/Flight Mode Names přejmenujte názvy letových režimů tak, aby název začínal FMx. (x=číslo letového režimu).
 3. V menu System Setup/F-Mode Setup zvolte NEXT. V podmenu Flight Model Table přiřaďte ke všem kombinacím poloh přepínačů letové režimy, viz obrázek.
 4. V menu System Setup/Digital Switch Setup zvolte Switch: Flight Mode. Poté nastavte hodnoty výchylek podle obrázku.
 5. V menu System Setup/Channel Assign zvolte NEXT. Na další podstránce přiřaďte ke kanálu 5 GER funkci FMODE(můžete použít libovolný jiný volný kanál). Na základě výchylky tohoto kanálu si přijímač bude určovat letový mód.

Příklad 2: Navázání letových modů přijímače na polohu přepínačů

Cílem tohoto příkladu je vytvoření výchylek na kanálu GER podle tabulky 2. Využity nebudou letové režimy vysílače, ale pouze výchylky přepínačů a jeden programovatelný mix.

Postup:
 1. V menu System Setup/Channel Assign zvolte NEXT. Na další podstránce přiřaďte ke kanálu 5 GER přepínač G(můžete použít libovolný jiný volný kanál). Na základě výchylky tohoto kanálu si přijímač bude určovat letový mód.
 2. V menu System Setup/Digital Switch Setup nastavte výchylky přepínačů G a F na tyto hodnoty:
  • Switch G: -100%; 0%; +100%
  • Switch F: 0; +150%; +125%
 3. V menu Function List/Mixing nastavte programovatelný mix: F>GER podle obrázku. Pokud jste v bodu 1 zvolili místo kanálu GER jiný kanál, pak místo GER použijte zvolený kanál.

Příklad 3: Navázání letových modů přijímače na letové režimy vysílače a polohu přepínače.

Cílem je navázat letový mód přijímače na letové režimy vysílače a doplňkový přepínač (např. F), kterým se stabilizace zapíná a vypíná. V tabulce 3 jsou uvedeny příklady letových módů přijímače, které jsou navázány na doplňkový přepínač F a letové režimy vysílače.

Tabulka 3: Příklad nastavení letových módů přijímače
Pozice
přepínače F
Letový režim
vysílače
Letový mód
(výchylka GER)
Popis letového módu přijímače
0JakýkolivFM1 (+100%)Stabilizace je vypnuta
11FM2 (0%)Stabilizace AX3X
12FM3 (-100%)Stabilizace AS3X + SAFE se samonivelací (pro vzlet)
13FM6 (+50%)Stabilizace AS3X (pro přistání)
N/AN/AFM4 (+125%)Interní režim pro funkci Panika
N/AN/AFM5 (+75%Interní režim pro funkci SAFE Fail-safe

Pokud máte RC vysílač Spektrum vyšší řady, který má menu Function List/Gyro, pak můžete snadno pro každou kombinaci letového režimu a polohu doplňkového přejímače nastavit výchylku pro volbu letového modu přijímače.

Pokud máte vysílač nižší třídy bez menu Function List/Gyro, můžete požadovanou funkcionalitu vytvořit pomocí programovatelného mixu, viz postup uvedený níže.

Postup:
 1. V menu System Setup/F-Mode Setup přiřaďte přepínač G(případně jiný podle vašich preferencí).
 2. V menu System Setup/Channel Assign zvolte NEXT. Na další podstránce přiřaďte ke kanálu 5 GER přepínač F(můžete použít libovolný jiný volný kanál). Na základě výchylky tohoto kanálu si přijímač bude určovat letový mód.
 3. V menu System Setup/Digital Switch Setup nastavte výchylky funkce Flight Mode a přepínače F na tyto hodnoty:
  • Switch: Flight Mode: 0; -100%; +50%
  • Switch: F: +100%; 0
 4. V menu Function List/Mixing nastavte programovatelný mix: FM>GER podle obrázku (pokud jste v bodu 2 zvolili místo kanálu GER jiný kanál, pak místo GER použijte zvolený kanál).

Princip nastavení letových módů v přijímači

Veškerá nastavení přijímače se provádí v menu Function List/Forward Programming/Gyro Settings.

 • V přijímači musí být nastaven počet používaných letových módů, viz parametr Enabled F-Modes v podmenu System Setup/Utilities.
 • Pro jednodušší nastavování je možné vzájemně kopírovat nastavení letových módů, viz podmenu System Setup/Utilities/Copy Flight Mode Settings. Tuto funkci využijte pro nastavení interních letových módů pro funkci Panika a SAFE Fail-safe.
  • Source Flight Mode: Zdrojový letový režim
  • Target Flight Mode: Cílový letový režim
  • Apply: Provede kopírováíní ze zdrojového do cílového režimu.

V každém letovém módu přijímače mohou být nastaveny základní parametry uvedené v tabulce 4.

Tabulka 4: Základní parametry stabilizace v letových módech přijímače.
ParametrVýznam
AS3XPovolení nebo zakázání stabilizace AS3X
 • Inh: Zákazáno
 • Act: Povoleno
SAFE® ModeRežim systému SAFE
 • Inh: Zakázáno
 • Self-Level/Angle Demand: Omezení náklonů + autonivelace
 • Envelope: Pouze omezení náklonů
PanicPovolení nebo zakázání funkce panika
 • Inh: Zákazáno
 • Act: Povoleno
High Thr to PitchPovolení mixu plynu na výškovku v oblasti vysokého plynu
 • Inh: Zákazáno
 • Act: Povoleno
Low Thr to PitchPovolení mixu plynu na výškovku v oblasti nízkého plynu
 • Inh: Zákazáno
 • Act: Povoleno

Související články:

Článek je zařazen do následujicích kategorií:

Článek byl vytvořen 12. 5. 2020. Poslední úprava proběhla 12. 5. 2020.
   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.