Montáž tuningové sady pro Blade CX /CX2

 

 

Tento návod Vás provede krok za krokem demontáží původních dílů a následnou montáží tuningové sady mikrovrtulníku Blade CXCX2.

Prostudujte si obrazový návod a nachystejte si všechny díly, potřebné k přestavbě. Přehled tuningové sady najdete na konci tohoto přehledu. K montáži si připravte kvalitní mini křížový šroubovák a trochu trpělivosti. Pro úplnost je popsána kompletní demontáž vrtulníku včetně serv a motorů, která není pro tuning nutná. Návod lze poté s výhodou použít např. při opravě. Pro tuning postupujte při demontáži až po krok 19.

A nyní do práce!

 

 

 

 

1. Připravte si křížový šroubovák vel. 2.

 

2. Vytáhněte podvozkové lyžiny z držáků kostry vrtulníku, podvozek je v držáku pouze nasunutý, je nutno jej opatrně vytáhnout.

 

 

 

 

3. Přední díl karosérie demontujete tak, že nejdríve vysuňte zadní část gumových průchodek z uhlíkové tyčinky a teprve poté průchodky z přední tyčinky.

 

4. Vytáhněte uhlíkové tyčinky ze zadní části karosérie a odsuňte karosérii dozadu.

 

 

 

 

5. Držák baterie drží čtyři šrouby, které demontujte.

 

6. Šrouby ukládejte a třiďte postupně tak, jak je demontujete, při montáži tento sled oceníte.

 

 

 

 

7. Demontujte pojistný šroub stabilizátoru. který pojišťuje stabilizátor v rotorové hlavě proti uvolnění.  

 

8. Demontujte šrouby, držící vrchní rotorové listy. Poté patky litů v místě šroubů odsuňte od sebe a listy stočte směrem dolů. Listy vysuňte z čepů na rotorové hlavě.

 

 

 

 

9. Rozpojte kulový čep na listu rotoru s táhlem stabilizátoru tak, že táhlo na čepu mírně vyvrátíte a kulový čep vysunete.

 

 

10. Stabilizátor demontujte z rotorové hlavy. Stabilizátor lehce natočte tak, aby se držák rotorové hlavy mírně roztáhl a stabilizátor vyjměte.

 

 

 

11. Demontujte dva šrouby, držící spodní rotorové listy  

 

 

12.Vysuňte kupové čepy z listů spodního rotoru a poté listy vyjměte stejným způsobem jako u vrchních listů.

 

 

 

13. Táhla vyjměte mírným vykloněním z čepů desky cykliky.

 

14. Povolte šrouby, držící spodní ozubené kolo a kolo sundejte.

 

 

 

 

15. Vnitřní hřídel vytáhněte z vnější hřídele

 

16. Vysuňte držák ložiska z vnější hřídele.

 

 

 

 

17. Z rotorové hlavy spodního rotoru demontujte šrouby

 

 

18. Stáhněte rotorovou hlavu z vnější hřídele.

 

 

 

19. Stáhněte táhla serv z kulových čepů desky cykliky. Nyní je deska cykliky volná a můžete ji stáhnout z hřídele.

 

 

20. Vnější hřídel je jištěna červíkem na pojišťovacím kroužku na vnější hřídeli který povolíte a kroužek z hřídele stáhnete.

 

 

 

21. Nyní hřídel vysunete z kostry vrtulníku.

 

 

22. V náboji ozubeného kola vnější hřídele je ložisko, které lze demontovat a vyměnit

 

 

 

23. Pozor, na vnější hřídeli je  podložka, která je distancí mezi kolem a ložiskem.

 

 

24. Ve vrchní části kostry vrtulníku je ložisko pro vnější hřídel.

 

 

 

25. Vypouzdření spodní části kostry pro ložisko.

 

 

26. Přední sevo drží dva šrouby. Vrchní jistí zároveň držák zadního serva

 

 

 

27. Zadní servo je drženo šrouby na držáku a na kostře.

 

 

28. Demontáž serv provedete odpojením konektorů, rozlepením oboustranné fólie a demontáží pák serv.

 

 

 

 

29. Při výměně je nutno provést úpravu patek serv podle měněného serva.

 

 

30. Při výměně Řídící jednotky je nutno očistit dosedací plochu na kostře a použít novou oboustrannou lepící pásku

 

 

 

31. Výměnou dílů za tuningové získáte nejen na vzhledu ale zvýší se životnost, přesnější řízení a vyšší odolnost při havárii.

 

 

32. Montáž chladiče - při montáži povolte šrouby jednoho motoru a vložte chladič mezi motory, širší žebrování chladiče směřuje dpředu.

 

 

 

33. Chladiče motorů zvýší životnost motorů díky rychlejšímu odvodu tepla a zrychlí připravenost k letu.

 

 

34. Dotáhněte šrouby motorů. Mějte na paměti, že se jedná o velmi jemné závity, které musíte dotahovat opatrně, aby nedošlo ke stržení závitu.

 

 

 

35. Zasuňte vnější hřídel do kostry, na hřídeli musí být podložka a v kostře ložiska.

 

 

36. Z vrchní strany nasuňte pojišťovací kroužek a dotlačte lehce hřídel nahoru a kroužek dolů a utáhněte pojišťovací šroub.

 

 

 

37. Hliníková deska cykliky má ocelový kolík, který při montáži vložíte do držáku nad servy a na kulové čepy zacvakněte koncovky táhel serv.

 

 

38. Do hliníkové hlavy spodního rotoru našroubujte červíky tak, aby nebrániíly nasunutí na hřídel. Jeden z vrchních šroubů namontujte až po shlédnutí správné polohy hlavy na hřídeli, je zapotřebí vidět polohovací otvor v hřídeli. Teprve poté zašroubujte i poslední šroub a s citem dotáhněte.

 

 

 

 

39. Na vnější hřídel vložte hliníkový držák ložiska s ložiskem a poté vnitřní hřídel s hliníkovým unášečem.

 

40. Všimněte si zářezu na spodní části vnitřní hřídele. Slouží pro pevné spojení s ozubeným kolem a zamezí protáčení.

 

 

 

 

41. Ozubené kolo vnitřní hřídele polohujte tak, aby jeden ze šroubů směřoval kolmo k plošce zářezu na vnitřní hřídeli. Lehce zatlačte vnitřní hřídel proti ozubenému kolu a dotáhněte šrouby.

 

 

42. Instalací držáku baterie dokončíte montáž mechanické části vrtulníku. Nezapomeňte na správnou orientaci, doraz baterie směřuje dopředu! Zbývá montáž karosérie v pořadí, zadní část, lyžiny a přední část. Nezapomeňte na kontrolu právnosti zapojení a funkce.

 

 

 

Balde CX2 standard

 

Blade CX2 s kompletním tuningem

 

Chladič hlavních motorů

Vnitřní hříídel s hliníkovým  unášečem

Hliníkový držák ložiska

Hliníková hlava spodního rotoru

Hliníková deska cykliky

Kompletní kapotáž Marines